ads

สินเชื่อรถแลกเงิน SCB my car my cash

สินเชื่อรถแลกเงิน ถือเป็นสินเชื่อที่กำลังในรับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีจำนวนผู้ใช้รถยนต์เป็นจำนวนมาก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดี และ ช่วงเปิดเทอมของลูกๆ หลานๆ ที่อาจทำให้หมุนเวียนค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดไม่ทันสามารถเกิดขึ้นได้

สินเชื่อรถแลกเงิน คือ การนำรถยนต์ที่มี ที่คุณเป็นผู้ถือกรมสิทธิ์เป็นเจ้าของในการนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน เพื่อรับเงินสดมา จากนั้นก็จ่ายคืนเป็นในส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ย โดยวงเงินที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับประเภทของรถยนต์ ยี่ห้อรถ รุ่นรถ รวมไปถึงอายุการใช้งานของรถ ซึ่งการคิดดอกเบี้ยของแต่ละสถาบันการเงินนั้นจะแตกต่างกันออกไป

SCB หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นอีกหนึ่งธนาคารที่มีในส่วนของสินเชื่อรถแลกเงิน โดยใช้ชื่อ สินเชื่อรถคือเงิน SCB my car my cash ที่ให้นำรถแลกเงินได้ง่ายๆ นำรถมาแลกเงินได้ง่ายๆ ด้วยสินเชื่อที่อนุมัติพร้อมรับเงินได้รวดเร็วภายใน 1 วัน แถมรถยังมีขับ เลือกผอนได้นานสูงสุด 72 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ SCB my car my cash

 • บุคคลธรรมดา อายุระหว่าง 20-60 ปี เมื่อรวมระยะเวลาในการผ่อนไม่เกิน 65 ปี
 • มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • เป็นเจ้าของกรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ ยกเว้นเป็นลูกค้าเดิมของ SCB หรือ SCBL
 • หากในกรณีที่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นคนไทยและต้องมีภูมิลำเนาในไทยท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัครใช้อะไรบ้าง?

 1. เอกสารยืนยันตัวตน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารจากหน่วยงานรัฐที่ระบุที่อยู่ของเจ้าของรถยนต์
 3. เอกสารยืนยันรายด้ สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือ หนังสือรองรับเงินเดือน หรือสำเนาในแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 4. สมุดคู่ฝาก สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่ต้องการให้โอนเงินกู้เข้าสู่บัญชี (ต้องเป็นบัญชีไทยพาณิชย์เท่านั้น)
 5. กรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารเกี่ยวกับตัวรถ กรมธรรม์ประกันภัยถยนต์ฉบับจริง สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ หนังสือสัญญาเช่าซื้อฉบับเดิม (หากเป็นลูกค้าปัจจุบันของ SCB หรือ SCBL)

เงื่อนการนำรถยนต์มาขอสินเชื่อ มีดังนี้

 • เฉพาะรถประเภท ระเก๋ง รถกระบะ รถตู้ตามสมุดคู่มือจดทะเบียน
 • รถยนต์ต้องปลอดภาระและมีอายุไม่เกิน 15 ปี
 •  รถยนต์ต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่รับรถรับจ้าง หรือรถจดทะเบียนในนามนิติบุคคล

สำหรับใครที่กำลังต้องการเงินก้อนในการหมุนเวียนค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นการเลือกทำสินเชื่อรถแลกเงินจนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเพียงใช้รถยนต์ของคุณในการเปลี่ยนเป็นเงินก้อนแต่ยังมีรถไว้ขับอยู่นั่นเอง ซึ่งสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมสอบถามรายละเอียดสินเชื่อเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาหรือ SCB CALL CENTER 02-7777777 และเลือกสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ง่ายๆและรวดเร็ว เพียงเตรียมเอกสารให้พร้อม

 READ MORE :