ads

ไวกว่านี้ก็ยูเซน โบลต์แล้ว กู้บ้านรวดเร็วทันใจที่ UOB !

สร้างอนาคตที่ดีโดยการมีบ้านหลังอบอุ่น ใช่แล้วใคร ๆ ก็อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง แต่การจะซื้อบ้านด้วยเงินสดทั้งหมดเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก ๆ ดังนั้นการกู้เงินจากสินเชื่อจึงเป็นทางออกที่ดีสำหรับคนที่ไม่อยากเสียเงินก้อนใหญ่ไปรวดเดียว

สินเชื่อบ้านยูโอบี

จะมีสินเชื่อบ้านแบบไหนดีอนุมัติรวดเร็วภายใน 3 วันบ้างไหม แต่ที่ยูโอบีทำได้ สำหรับคนที่สนใจกู้สินเชื่อบ้านกับยูโอบี เพียงส่งเอกสารครบถ้วนเรียบร้อย ทางยูโอบีจะใช้เวลาอนุมัติให้เสร็จสิ้นรวดเร็วภายใน 3 วัน ถือว่าเป็นการให้สินเชื่อที่รวดเร็วทันใจคนยุคใหม่ที่ทำอะไรฉับไวทันที

วงเงินกู้สินเชื่อบ้านยูโอบี

สินเชื่อยูโอบีมีวงเงินกู้ทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้

กรณีซื้อบ้านใหม่ – วงเงินกู้สูงสุด 95 – 100% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาระเมิน สำหรับต่างจังหวัดจะเป็น 90 – 95% (กรณีคอนโดมิเนียมวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และ 75 – 90% สำหรับต่างจังหวัด)

กรณีซื้อบ้านมือสอง – วงเงินกู้สูงสุด 95 – 100% ของราคาประเมิน และ 80 – 90% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียมวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 95 – 100% ของราคาประเมิน และ 75 – 90% สำหรับต่างจังหวัด)

กรณีเพื่อก่อสร้างบ้าน – วงเงินกู้สูงสุด 85% ของราคาประเมินที่ดินรวมกับค่าก่อส้รางบ้าน 70% ของราคาประเมินที่ดิน บวก 100% ของราคาประเมินค่าก่อสร้างบ้าน

(กรณีคอนโดมิเนียมวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และ 75 – 90% สำหรับต่างจังหวัด)

สำหรับสินเชื่อบ้านยูโอบีมีวงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบ้าน (15 – 30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด)

เงื่อนไขในการผ่อนชำระ

สินเชื่อบ้านยูโอบีมีหลักการผ่อนชำระเบื้องต้นคือ สามารถเลือกผลชำระเป็นรายเดือนได้นานสูงสุด 30 ปี

คุณสมบัติของผู้ทำสินเชื่อบ้านยูโอบี

อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี สัญชาติไทย

รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท

อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป และ 3 ปีขึ้นไป สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ระยะเวลากู้

ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำ และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา

เอกสารส่วนตัว
เอกสารด้านหลักทรัพย์
เอกสารด้านการเงิน
บัตรประชาชน โฉนดที่ดินทุกหน้า สลิปเงินเดือนล่าสุด และหนังสือรับรองเงินเดือน ฉบับจริง
ทะเบียนบ้าน สัญญาจะซื้อจะขาย บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
ทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) หลักฐานการผ่อนดาวน์ กรณีประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว

-ทะเบียนการค้า

-หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

-หนังสือบริคณห์สนธิ

ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น

-สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)

-หลักฐานการผ่อนชำระ ต่อเนื่อง 12 เดือน

-สัญญากู้เงิน และสัญญาจำนอง

บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี) กรณีเพื่อก่อสร้างบ้าน

-ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน

-แบบแปลนสิ่งปลูกสร้างหรือพิมพ์เขียว

-สัญญาว่าจ้างหรือใบเสนอ ราคาก่อสร้างจากผู้รับเหมา

 

หากสนใจสามารถเข้าไปขอทำเรื่องกับทางยูโอบีได้เลย ใช้เวลาพิจารณาและอนุมัติภายใน 3 วัน รวดเร็วทันใจสไตล์คนรุ่นใหม่ จะได้สร้างครอบครัวที่อบอุ่นด้วยบ้านที่แสนน่ารักสำหรับคนทั้งครอบครัว

Read more..

• เอกสารสมัครสินเชื่อ UOB I CASH 2018
• สมัครสินเชื่อฯ UOB I CASH – รับเงินสดไม่เกิน 1,000,000 บาท ใน 3 วัน
• รับคะแนนสะสมเพิ่ม 50% ยิ่งรูด ยิ่งคุ้มกับ UOB
• สินเชื่อ หมุนเวียน ส่วนบุคคล กรุงศรี ยังคง 9.99% อยู่หรือเปล่า?
• รวม 37 บริษัทสินเชื่อ / ลิสซิ่ง ทั้งหมดในประเทศไทย – อัพเดท 2018