ads

สมัครง่าย ไม่ต้องใช้ หลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ

ยิ่งสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายค่าเดินทางหรือค่าต่างๆนั้น ก็มีจำนวนที่สูงและเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ ลำพังเป็นมนุษย์เงินเดือนรายได้ไม่เท่าไหร่คงไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอน ซึ่งในสมัยนี้ผู้คนหันมาสมัครบัตรเครดิตสินเชื่อหรือการกู้เงินต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางในการแบ่งเบาภาระหรือการมีเงินก้อนเพื่อหมุนเวียนในการใช้จ่าย ซึ่ง วันนี้เราก็มาพร้อมบริการสินเชื่อชนิดหนึ่งที่จะสามารถตอบโจทย์ของคุณได้อย่างแน่นอน ซึ่งเป็นบริการสินเชื่อหมุนเวียนโดยที่ไม่ต้องใช้หลักคำประกันใดๆเลย

"พรอมิส" เป็นประเภทธุรกิจที่ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลโดยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ และให้
บริการสินเชื่อโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันร่วมกับบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยโดยให้บริการสินเชื่อ
ร่วมกับบริษัทคนไทยในประเทศไทยเท่านั้น

♦ รายละเอียดสินเชื่อหมุนเวียนบุคคลทั่วไป

 • สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าสินเชื่อพรอมิส
 • สำหรับผู้กู้สินเชื่อนั้นไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกันใดๆ
 • โดยผู้กู้สามารถกู้เพิ่มได้ แม้ยังไม่ได้ปิดบัญชี
 • สำหรับผู้กู้นั้นเมื่อปิดบัญชีก่อนกำหนดไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเลิกสัญญาใดๆทั้งสิ้น

♦ วงเงินสินเชื่อ

 • โดยผู้กู้นั้นจะต้องมีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาทและวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่า ของรายได้ต่อเดือน อีกทั้งสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือสถาบันการเงินอื่นไม่เกิน 3 สถาบันเท่านั้น
 • โดยผู้กู้ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทหรือวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือนหรืออาจไม่เกิน 300,000 บาทโดยแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะต่ำกว่า

* และโดยเฉพาะลูกค้าสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไปลูกค้าได้รับอนุมัติก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2560 จะได้วงเงินอนุมัติยังคงเท่าเดิม

♦ คำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

 • โดยอัตราดอกเบี้ยค่าบริการหรือค่าทำเนียมนั้นอัตราต่ำสุด 24% ถึงอัตราสูงสุด 28% ต่อปี (และที่สำคัญดอกเบี้ย 15% ต่อปีและค่าธรรมเนียมในการชำระวงเงินเก้าถึง 13% ต่อปี)
 • ความสะดวกสบายในการรับเงินกู้จาก promise
 • โดยลูกค้าจะสามารถรับเงินสดได้ที่สาขาทันทีหลังจากลูกค้าได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้ว (เฉพาะสาขาสีลมเท่านั้น) หรือเลือกที่จะรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารเลย

♦ คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ถึง 64 ปี (เฉพาะสัญชาติไทยเท่านั้น)
 • สำหรับบุคคลที่มีรายได้ประจำ 6000 บาทขึ้นไป (และผู้ที่สามารถแสดงหนังสือรายรับเงินเดือนได้)
 • ผู้กู้นั้นจะต้องมีอายุการทำงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • โดยจะต้องมีที่พักอาศัยหรือที่ทำงานในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้น 3 จังหวัดใช้แดนภาคใต้อย่างเช่น นราธิวาส , ยะลา , ปัตตานี
 • และผู้กู้จะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

♦ เอกสารประกอบการสมัคร

 • บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา )หรือสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของราชการต้องแสดงบัตรข้าราชการประกอบด้วย)
 • สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลังสามเดือนล่าสุด (หรือถ้าสมุดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยจะต้องใช้ statement จากธนาคารย้อนหลังสามเดือนล่าสุด)
 • จะต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนที่เป็นตัวจริงเท่านั้นและต้องมีอายุไม่เกิน 60 วันด้วย

* โดยเอกสารในการสมัครนั้นจะต้องเป็นเอกสารจริงพร้อมสำเนาเท่านั้น

สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะสมัครบริการสินเชื่อพรอมิส โดยมีขั้นตอนการสมัครสินเชื่อออนไลน์ดังนี้

♦ กรอกข้อมูลไปสมัครออนไลน์

 • เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายในสองวันทำการเพื่อเป็นการตรวจสอบเอกสารหรือการแจ้งผลอนุมัติเบื้องต้น
 • ลูกค้าติดต่อยื่นเอกสารและแสดงตัวจริงที่สาขาใกล้บ้านได้เลย พร้อมเอกสาร บัตรประชาชน , สลิปเงินเดือน , สมุดบัญชี และลงนามในใบสมัคร ทันที
 • เมื่อตรวจสอบเอกสารจะแจ้งผลการอนุมัติทางโทรศัพท์

คงจะทราบกันดีว่าสินเชื่อพร้อมมิตรนั้นจะต้องใช้เอกสารใดใดในการสมัครและเป็นสินเชื่อประเภทใดสำหรับท่านไหนที่มีความสนใจอยากจะสมัครสินเชื่อนี้ก็สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้รับรองว่าจะต้องตอบโจทย์ ของคุณได้อย่างแน่นอนอีกทั้งยังเป็นสินเชื่อหมุนเวียนที่ไม่ต้องใช้หลักค้ำประกันใดใดเลยและที่สำคัญมีการสมัครที่ไม่ยากจนเกินไปก่อนสมัครกรุณาอ่านได้อีอ่ะหรือกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงเพื่อจะได้ไม่ยุ่งยากภายหลัง

อ่านนบทความเพิ่มเติม >>

♥ สินเชื่อพรอมิส ใช้เวลาอนุมัติกี่วัน? 

Promotion สินเชื่อบุคคล พรอมิส สมัครปั๊บ เลือกรับได้เลย