Home Investment Finance ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร ออนไลน์ ทำอย่างไร?

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร ออนไลน์ ทำอย่างไร?

โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด สมัครอย่างไร? และได้เท่าไหร่?

น้อง ๆ ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 30 ก.ย. 62 นี้ มีโอกาสได้รับเงินอุดหนุน เดือนละ 600 บาท จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน ซึ่งมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นผู้ดูแล หน่วยงานนี้มีหน้าที่เป็นตัวกลางที่ให้คุณได้รับความสะดวกจากการโอนเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล เข้าบัญชีเงินฝากของคุณเดือนละ 600 บาท ได้ทุกเดือน

เงินอุดหนุนบุตร = ได้จาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน
เงินสงเคราะห์บุตร = ได้จากกองทุนประกันสังคม

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดคืออะไร?

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด คือ เงินช่วยเหลือที่ได้จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ 600 บาท แต่ต้องเป็นครอบครัวที่มีรายได้ 3,000 บาท ต่อเดือน ซึ่งเงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิดนี้ เป็นนโยบายรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่ได้กันหลายประเทศทั่วโลก เช่น ประเทศบราซิล, เม็กซิโก, ชิลี, แอฟริกาใต้, เคนย่า, มองโกเลีย, ศรีลังกา, อินโดนีเซีย และ จีน เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยจ่ายเป็นครั้งแรกตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เดือนละ 400 บาท

ซึ่งเงินอุดหนุนเด็กนี้ทำให้เด็ก ๆ ในครอบครัวที่ยากจนหลายประเทศ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเงินอุดหนุนเด็กมักเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนา

โดยเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนี้เป็นคนละก้อนที่ได้จากโครงการเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม ซึ่งจะได้ 600 บาทเหมือนกัน แต่คนละเงื่อนไข ดังนั้นหากคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกอ่อน ควรตรวจสอบสิทธิ์เพื่อเบิกรับเงินส่วนนี้ และต้องเช็คยอดเงินเข้าทุกเดือน ๆ ไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะตกใจว่าทำไมบางเดือนเงินสงเคราะห์บุตรไม่ได้รับ ไม่มียอดโอนเข้าบัญชี

คุณสมบัติและขั้นตอนการสมัครรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2562

ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อรับเงินอุดหนุด : https://csg.dcy.go.th/th/support/how-to-register

ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อเดือน (หรือไม่เกิน 36,000 บาท ต่อปี) และไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการอื่น ๆ ของรัฐมาก่อน อย่างเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมนี้หากได้รับแล้วก็รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดไม่ได้ และหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นบุคคลต่างด้าว หรือ บุคคลไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์ ที่มีบิดาสัญชาติไทย ก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน โดยต้องกรอกเอกสารดังนี้

แจ้งขอรับ เงินอุดหนุนบุตรได้ที่ไหนบ้าง

ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตรต้องเตรียมเอกสารเพื่อไปขอรับเงินอุดหนุนบุตรได้ที่

  • สำนักงานเขตกรุงเทพ – สำหรับผู้ที่อยู่ในกรุงเทพ
  • องค์การบริหารส่วนตำบล – ในจังหวัดต่าง ๆ
  • ศาลาว่าการเมืองพัทยา – ผู้ที่อยู่ในเมืองพัทยา
  • หากอยู่อาศัยในเขตพื้นที่นอกเขตภูมิลำเนา ก็ยื่นเอกสารได้ตามที่อยู่ปัจจุบัน
ตรวจรับสิทธิ์ เงินอุดหนุนบุตร

ลิ้งค์เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ : https://csg.dcy.go.th/th/eligibility-test

เดี๋ยวนี้มีวิธีที่ง่ายขึ้นเพื่อตรวจสอบสิทธิ์รับเงินอุดหนุน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และทำแบบทดสอบสิทธิ์ มีคำถามคร่าว ๆ ดังนี้

  • เลือกจังหวัดที่อยู่อาศัย
  • เลือกอายุของบุตรหลาน
  • เลือกสัญชาติพ่อของเด็ก (ได้แก่ พม่า, เขมร, ลาว และไทย)
  • เลือกสัญชาติแม่ของเด็ก (ได้แก่ พม่า, เขมร, ลาว และไทย)

หากพ่อหรือแม่เด็กเป็นชาวไทย และมีรายได้ต่อครัวเรือนน้อยกว่า 3,000 บาท ก็มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเดือน โดยต้องแจ้งสิทธิ์กับทางหน่วยงานท้องถิ่นของคุณ

หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน มีผู้รับรองสถานะครัวเรือนก็จะได้รับเงินอุดหนุนจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนกันแล้วค่ะ

อ้างอิง : 

  • https://www.unicef.org/thailand/th/โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของประเทศไทย
  • https://www.thairath.co.th/news/business/1485586

 

ตรวจสอบสิทธิ์สมัครสินเชื่ออื่น ๆ ได้ที่นี่


Exit mobile version