ads

รถผ่อนอยู่ ก็กู้ได้ ผ่อนสบายสูงสุด 72 เดือน

เคยสงสัยกันบ้างไหมว่า เหตุใดเมื่อซื้อรถยนต์มาใช้งาน พอผ่านไปสักระยะเจ้าของรถหลายคนถึงนิยมนำรถยนต์ของตนไปทำการรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงิน ซึ่งที่จริงแล้ว การรีไฟแนนซ์รถนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าเอารถยนต์ส่วนบุคคลมาจำนอง เพื่อเป็นหลักทรัพย์ในการกู้เงินไว้ใช้จ่ายอเนกประสงค์ อาทิ นำไปเป็นค่าเทอม ค่ารักษาพยาบาล โปะค่าบัตรเครดิต หรือโปะค่างวดรถ เป็นต้น

และวันนี้ Promotions มีสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์มาแนะนำ สำหรับผู้ที่มีเหตุให้ต้องใช้เงินก้อนแบบเร่งด่วน แต่เงินในบัญชีกลับมีไม่พอต่อความต้องการ แค่เพียงมีรถยนต์ก็สามารถยื่นกู้เงินด่วนกับธนาคารเกียรตินาคินได้แล้ว แม้รถยนต์ของคุณยังผ่อนไม่ก็กู้ได้ มาดูรายละเอียดกันเลยว่ามีอะไรบ้าง


สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash ผ่อนรถอยู่ที่ไหน ก็แลกเงินได้


สำหรับสินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ที่เหมาะกับคนมีรถ และกำลังต้องการเงินด่วน เพื่อนำไปใช้จ่ายต่าง ๆ หรือแม้แต่นำไปใช้ปิดยอดบัตรเครดิต โดยให้วงเงินสูงถึง 5 ล้านบาท แถมยังผ่อนชำระแบบสบาย ๆ นานสูงสุดถึง 72 เดือน

และถ้าคุณมีเงินก้อนมาปิดก่อนหมดสัญญาธนาคารเกียรตินาคิน ใจดีมอบส่วนลดดอกเบี้ยให้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยเงินสินเชื่อที่เหลือ เรียกได้ว่า คุ้มสุด ๆไปเลย


เงื่อนไขการสมัครรีไฟแนนซ์รถยนต์ กับ ธ.เกียรตินาคิน


 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ ซึ่งปลอดภาระเรียบร้อยแล้วอายุรถเมื่อรวมระยะเวลาสัญญาเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี
 • รถยนต์ไม่ปลอดภาระ ผ่อนชำระอยู่กับสถาบันการเงินอื่น รถยนต์ไม่ปลอดภาระซึ่งยังคงผ่อนชำระอยู่กับสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธนาคารเกียรตินาคินมาแล้วไม่ต่ำกว่า 36 งวด
 • รถยนต์ไม่ปลอดภาระ ผ่อนชำระอยู่กับธนาคารเกียรตินาคิน เฉพาะลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ปัจจุบัน ที่ยังจัดเช่าซื้ออยู่กับธนาคารเกียรตินาคิน ลูกค้าต้องมีประวัติผ่อนชำระดี มาแล้วไม่ต่ำกว่า 36 งวด ทั้งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ ที่จดทะเบียนไม่เกิน 10 ปี วงเงินอนุมัติหลังจากหักภาระหนี้เดิม ไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท ผู้สมัครต้องไม่ค้างชำระเงินค่างวดรถยนต์กับธนาคาร ณ วันทำสัญญาสินเชื่อธนาคารเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันนั้น
 • ไม่ว่า อาชีพไหนก็กู้ได้ อาทิ พนักงานประจำ อาชีพอิสระ เกษตรกร หรือธุรกิจส่วนตัว

คุณสมบัติในการขอสินเชื่อ


สำหรับพนักงานบริษัท อาชีพอิสระ เกษตรกร ธุรกิจส่วนตัว

 • จะต้องมีรายได้ ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
 • ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกินอายุ 65 ปี เมื่อรวมระยะเวลาในการผ่อนชำระแล้ว
 • พนักงานบริษัท จะต้องอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • อาชีพอิสระ เกษตรกร ธุรกิจส่วนตัว จะต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • รถยนต์ที่ไม่ใช้สิทธิ์ทางภาษีในโครงการรถคันแรก

สำหรับนิติบุคคล

 • บริษัทของคุณ ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย ทั้งไม่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับซื้อขายรถยนต์ให้บริการรถยนต์สาธารณะให้บริการรถเช่า
 • จำต้องมีคนค้ำประกันโดยผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ถือหุ้นหลัก หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างน้อย 1 คน
 • ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป
 • จะสมัครได้เฉพาะสินเชื่อรถ เพื่อเงินสดแบบโอนเล่มทะเบียนเท่านั้น

ประเภทของรถยนต์ ที่สามารถยื่นรีไฟแนนซ์เกียรตินาคินได้


ธนาคารเกียรตินาคินรับรีไฟแนนซ์รถยนต์ทุกประเภท ไม่ว่าคุณจะจดทะเบียนแบบส่วนบุคคล หรือจดทะเบียนสาธารณะ ก็สามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์เกียรตินาคินได้ ไม่ว่าจะเป็น…

 • รถเยนต์
 • รถกระบะ
 • รถตู้ จะต้องมีอายุไม่เกิน 14 ปี โดยจะนับจากปีที่ผลิต

วงเงินในการอนุมัติรีไฟแนนซ์รถ


 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 1.5 ของราคาประเมินรถยนต์ แต่ต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท

ระยะเวลาในการผ่อนชำระ


 • ผ่อนสบายนานสูงสุด 72 เดือน หรือ 6 ปีนั่นเอง

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash


สำหรับเรื่องอัตราดอกเบี้ยนั้น ทางธนาคารเกียรตินาคิน คิดดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) รายเดือน แต่ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่ว่า ให้ขึ้นอยู่กับประเภทของรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่นรถ ระยะเวลาในการผ่อนของคุณ

เลือกผ่อนตั้งแต่ 1-4 ปี :

 • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ จะอยู่ที่ร้อยละ 3.88 – 9.00 ต่อปี โดย EIR หรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ร้อยละ 7.26 – 15.99 ต่อปี

เลือกผ่อนตั้งแต่ 5 ปี :

 • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ จะอยู่ที่ร้อยละ 4.25 – 9.50 ต่อปี โดย EIR หรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ร้อยละ 7.92 – 15.99 ต่อปี

เลือกผ่อนตั้งแต่ 6 ปี :

 • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ จะอยู่ที่ร้อยละ 6.70 – 9.50 ต่อปี โดย EIR หรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ร้อยละ 12.17 – 16.80 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมที่คุณต้องเตรียมไว้ เมื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์เกียรตินาคิน


ธนาคารเกียรตินาคิน จะเริ่มคิดค่าธรรมเนียม หลังจากที่คุณได้รับอนุมัติสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ มีอะไรบ้างนั้น ตามมาดูพร้อมกันเลย

 • ค่าอากรแสตมป์ในอัตราร้อยละ 0.5 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าโอนเล่มทะเบียนรถยนต์ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารในต่อที่ 1 จะเสียอยู่ที่ 1,300 บาท และต่อที่ 2 จะเสียอยู่ที่ 1,500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่ยกเลิกสัญญา 2,000 บาท ค่าอากรแสตมป์ร้อยละ 0.1 ตามมูลค่าหนี้ของคุณ และค่ารับโอนเล่มทะเบียนรถยนต์ ในกรณีที่โอนเป็นของธนาคารแล้ว

เอกสารสำหรับยื่นขอสินเชื่อ


สำหรับพนักงานบริษัท / เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ / เกษตรกร

(1) สำเนาบัตรประชาชน

(2) สำเนาทะเบียนบ้าน

(3) หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แนบสำเนาการเปลี่ยนแปลงมาด้วย

(4) สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริงทุกหน้า

(5) สำเนากรรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

(6) สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันของคุณ เพื่อให้ธนาคารโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีของคุณ หลังจากอนุมัติ

(7) สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ที่ระบุเงินเดือนฉบับล่าสุด (เฉพาะพนักงานบริษัท)

(8) สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ Statement ซึ่งให้จะต้องย้อนหลัง 6 เดือน นับจากวันที่สมัคร (เฉพาะเจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ / เกษตรกร)

(9) งบการเงิน หรือสรุปบันทึกรายรับ-รายจ่าย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน (เฉพาะเจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ / เกษตรกร)

(10) สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ หรือ ภงด.90/91 ปีล่าสุด (เฉพาะเจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ / เกษตรกร)

(11) สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือรับรองการทำประโยชน์ หรือการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน สัญญาเช่าที่ดิน เป็นต้น (เฉพาะเจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ / เกษตรกร)

สำหรับนิติบุคคล

(1) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(2) เอกสารเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล สำหรับคนที่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องแนบเอกสารนี้ในการยื่นขอรีไฟแนนซ์รถยนต์

(3) สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน

(4) สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์คันที่ต้องการจะรีไฟแนนซ์รถยนต์กับธนาคารเกียนตินาคิน

(5) สำเนากรรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งเป็นประกันภัยชั้นไหนก็ได้

(6) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทในกรณีทีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

(7) สำเนาใบทะเบียนการค้าในกรณีที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

(8) สำเนาจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้น (บอจ.5) โดยต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจเซ็นพร้อมประทับตามบริษัทมาด้วย

(9) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภพ.20 ของบริษัทในการขอรีไฟแนนซ์รถยนต์

(10) กรณีที่จดทะเบียนเป็นบริษัท ต้องแนบสำเนาใบ ภพ. 09 มาด้วย

(11) สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีการหมุนเวียนเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน เป็นของของธนาคารไหนก็ได้ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นธนาคารเกียรตินาคิน

(12) สรุปบันทึกรายรับ-รายจ่ายของบริษัท โดยจะต้องย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน


ช่องทางการชำระค่างวด สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash


สามารถชำระค่างวด “สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash” หรือ “รีไฟแนนซ์รถยนต์เกียรตินาคิน” ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้

(1) หักเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารเกียรตินาคิน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

(2) ชำระเป็นเงินสด หรือเช็คผ่านทางเคาน์เตอร์ของธนาคารเกียรตินาคิน ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

(3) ชำระค่างวดสินเชื่อผ่านทางเคาน์เตอร์ของธนาคารต่าง ๆ ทั้งนี้ ต้องเสียค่าธรรมเนียม ประมาณ 15-30 บาทต่อบิล

(4) ให้ธนาคารเกียรตินาคินหักผ่านบัญชีธนาคารอื่น ๆ โดยเสียค่าธรรมเนียม ประมาณ 15-40 บาทต่อบิล

(5) ชำระที่จุดบริการรับชำระ อาทิ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้ โลตัส โดยต้องเสียค่าธรรมเนียม ประมาณ 10-20 บาทต่อบิล

สำหรับใครที่สนใจสินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash ของธนาคารเกียรตินาคิน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเกียรตินาคิน ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ http://www.kiatnakin.co.th พร้อมกรอกข้อมูลของคุณให้ครบถ้วน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารติดต่อกลับ เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน ได้แล้ว


READ MORE :

ผ่อนมือถือ 40 เดือน 0%

กดเงินสดดอกเบี้ยฟรี 0% 3 รอบบัญชีแรก รับกระเป๋าเดินทาง Premium Trolley Bag 20 นิ้ว และสามารถใช้ผ่อน Smartphone ได้ยาวถึง 40 เดือน แบบ 0% กับร้านค้าที่ร่วมรายการ (เช่น AIS)

More Less