รวม 5 สินเชื่อพร้อมใช้ รายบุคคล เงินเดือน 15,000 หรือต่ำกว่าก็ทำได้

ทุกวันนี้บางคนยังคงไม่เข้าใจถึงความแตกต่างกันระหว่างการหาบริการสินเชื่อส่วนบุคคลและ การกู้ยืมเงิน รวมถึงบัตรกดเงินสด การขอสินเชื่อส่วนบุคคลมีข้อแตกต่างอย่างชัดเจนในเรื่องของวงเงิน และดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำกว่าการกู้ยืมเงินผ่านบัตรเครดิต และสินเชื่อก็มีทั้งสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือที่เรียกว่า unsecured และแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน secured รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันออกไป บางสินเชื่อบุคคลมีดอกเบี้ยคงที่ และบางประเภทมีดอกเบี้ยที่ไม่คงที่ ซึ่งแล้วแต่สภาพเศรษฐกิจ ณ ตอนนั้น รวมถึงอัตราดอกเบี้ยอื่นๆด้วย จริงๆแล้วเราเคยได้ทำการเรียงลำดับ 10 สินเชื่อจาก 10 ธนาคารที่น่าสนใจไปแล้วรอบหนึ่ง แต่ในรอบนี้ สินเชื่อบุคคลจะอนุมัติยากขึ้นในปีนี้เป็นต้นไป และต้องการเงินเดือนที่สูงขึ้น เราจึงนำเอา สินเชื่อที่ต้องการเงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท หรือพอดี มาแนะนำให้เห็นกันเลยจะๆ

1เงินเดือนขั้นต่ำ 12,000 บาท สินเชื่อพร้อมใช้ KTC Proud

Back