มนุษย์เงินเดือนต้องรู้ ! ปี 2562 ซื้ออะไร ค่าใช้จ่ายแบบไหน ลดหย่อนภาษีได้

พอขยับเข้าสู่ช่วงเดือนท้าย ๆ ของปี 2562 นอกจากเตรียมแพลนเที่ยว เตรียมแพลนสังสรรค์แล้ว มีอีกอย่างหนึ่งที่มนุษย์เงินเดือนต้องเตรียมตัว คือ การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีกำหนดให้ยื่นชำระภาษีเงินได้ทุกช่วงต้นปี ฉะนั้น ก่อนจะหมดปี 2562 ผู้ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก็อย่าลืมคำนวณภาษีของตนดูว่า ต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่ และแน่นอนว่า การหาตัวช่วยมาลดหย่อนภาษี ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยด้านการเงินที่ต้องจ่ายค่าภาษี

ซึ่งในปี 2562 ก็มีหลายรายการให้คุณเลือกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกันเต็มที่ แต่ก็มีบางคนที่ยังไม่ทราบว่า มีอะไรบ้างที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ วันนี้เราจึงมีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีมาฝากกันค่ะ

สิทธิลดหย่อนภาษี คืออะไร ใครต้องยื่นบ้าง ?


สิทธิลดหย่อนภาษี หรือค่าลดหย่อนภาษีนั้น ถือเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะช่วยให้ผู้เสียภาษีเช่นคุณจ่ายภาษีน้อยลง แถมบางครั้งยังอาจมีสิทธิ์รับเงินคืนภาษีเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยผู้เสียภาษีย่อมหมายถึงมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดว่า ต้องยื่นแบบแสดงรายได้ หรือ ภ.ง.ด. 30 ประกอบด้วย

คนโสด

(1) หากมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) เพียงประเภทเดียว จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 120,000 บาท

(2) หากมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือกรณีมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 60,000 บาท

คนมีคู่

(1) หากมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) เพียงประเภทเดียว จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 220,000 บาท

(2) หากมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือกรณีมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 120,000 บาท


รวมรายการลดหย่อนภาษี 2562 ได้ สำหรับบุคคลธรรมดา


ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว

สำหรับค่าลดหย่อนภาษีในกลุ่มส่วนตัวและครอบครัว เชื่อว่า มนุษย์เงินเดือนหลายคนน่าจะคุ้นเคยไม่น้อย ประกอบด้วย

 • ค่าลดหย่อนภาษีส่วนบุคคล
 • ค่าลดหย่อนภาษีจากคู่สมรส
 • ค่าลดหย่อนภาษีจากบุตรคนแรกและคนที่สอง
 • ค่าลดหย่อนภาษีจากการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา อายุ 60 ปีขึ้นไป
 • ค่าลดหย่อนภาษีจากค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ
 • ค่าลดหย่อนภาษีจากค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร

ค่าลดหย่อนภาษีจากประกัน เงินออม และการลงทุน

ถือเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้คุณจ่ายภาษีน้อยลง แถมยังได้รับความคุ้มครองยามเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย ซึ่งความคุ้มครองที่ว่า มาพร้อมการทำประกันรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ประกันชีวิต, ประกันชีวิตแบบบำนาญ, ประกันสุขภาพ หรือประกันสุขภาพของบิดามารดาและคู่สมรส เป็นต้น

นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนที่เป็นการออมอีกรูปแบบหนึ่ง เช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF), กองทุนการออมแห่งชาติ และเงินสมทบประกันสังคม ก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน

ค่าลดหย่อนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ

เป็นมาตรการทางภาษีที่รัฐบาลออกมาเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ ตลอดปี 2562 ประกอบด้วย

มาตรการช้อปช่วยชาติ (ช่วงต้นปี 2562)

ที่เกิดขึ้นช่วงวันที่ 1-16 มกราคม 2562 โดยสินค้าตามมาตรการช้อปช่วยชาติ ประกอบด้วย ยางรถยนต์ (มีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป และคูปอง กยท.), หนังสือ (จากร้านที่เป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือ E-Book ที่ออกใบเสร็จรับเงินได้) และสินค้าโอทอป จากร้านค้าโอทอปที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน และมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ระบุว่าเป็นรายการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

สินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา

มาตรการซื้อสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน แต่อุปกรณ์การศึกษาที่ว่านั้น ไม่รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องแต่งกายสำหรับการศึกษา, อุปกรณ์กีฬา (ไม่รวมอุปการณ์สำหรับกีฬาอิเล็กทรอนิกส์) และเครื่องแต่งกายสำหรับการเล่นกีฬา ทั้งนี้ ต้องเป็นการซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562 เท่านั้น

ซื้อหนังสือ / E-Book ลดหย่อนภาษีได้

ไม่ว่าคุณจะเลือกอ่านหนังสือแบบเป็นเล่ม หรือ E-Book ก็สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งมาตรการนี้ เดิมสิ้นสุด วันที่ 16 มกราคม 2562 แต่ด้วยรัฐบาลอยากส่งเสริมการอ่านแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้ขยายเวลามาตรการนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ซื้อสินค้าโอทอป (OTOP)

เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากชุมชน อย่างสินค้าโอทอป (OTOP) รัฐบาลได้ขยายเวลาช้อปช่วยชาติ เพิ่มเติมอีกครั้งในช่วงระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

ซื้อบ้าน หรือคอนโด ลดหย่อนภาษีได้

เชื่อว่า มาตรการนี้น่าจะโดนใจผู้ที่มีแพลนซื้อบ้าน หรือคอนโด โดยรัฐบาลกำหนดให้คุณสามารถนำค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปลดหย่อนภาษีได้ แต่ต้องเข้าเงื่อนไข ดังนี้

 • ต้องเป็นบ้านหลังแรกของผู้เสียภาษี
 • ต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุด (คอนโด) ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • ต้องเป็นบ้านหลังแรกที่โอนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนภาษีอิเล็กทรอนิกส์

เป็นมาตรการที่เปิดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่าของรายจ่ายที่ลงทุน เพื่อรองรับระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

 • เครื่องบันทึกการเก็บเงินและ POS (Point Of Sale) ที่เชื่อมโยงการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 • การพัฒนาระบบหรือค่าบริการที่เกี่ยวกับ e-TAX Invoice & e-Receipt
 • การพัฒนาระบบหรือค่าบริการ e-Withholding TAX
 • มาตรการนี้ ให้เริ่มคำนวณจากค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าลดหย่อนภาษีจากการบริจาคเงิน

การบริจาคเงิน นอกจากจะได้บุญกุศลและความสุขใจแล้ว คุณยังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ซึ่งมีรายการลดหย่อนภาษี ดังนี้

ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง

แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอย่างอื่นก่อนหักลดหย่อนเงินบริจาค โดยมีรายการลดหย่อนภาษี ดังนี้

 • เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา
 • เงินบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของรัฐ
 • เงินบริจาคสนับสนุนการกีฬา
 • เงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง

สำหรับเงินบริจาคเหล่านี้ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่บริจาคจริง แต่ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอย่างอื่น ดังนี้

ค่าลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยวไทย

แค่คุณออกไปท่องเที่ยวในประเทศ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 ไม่ว่าจะเป็นเมืองหลัก หรือเมืองรอง ก็สามารถนำค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวไปลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน เป็นไปตามนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศของรัฐบาล โดยค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาลดหย่อนได้ คือ ค่าบริการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ค่าที่พักหรือโฮมสเตร์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว


สรุปรายการค่าลดหย่อนภาษี ปี 2562


รายการที่ลดหย่อนภาษีได้ อัตราค่าลดหย่อน
ค่าลดหย่อนส่วนตัว คนละ 60,000 บาท
ค่าลดหย่อนคู่สมรส คนละ 60,000 บาท และกฎหมายอนุญาตให้มีได้สูงสุด 1 คน
ค่าลดหย่อนบุตร คนละ 30,000-60,000 บาท
ค่าลดหย่อนบิดามารดา คนละ 30,000 บาท
ค่าลดหย่อนผู้พิการ หรือผู้ทุพพลภาพ คนละ 60,000 บาท
ค่าฝากครรภ์และทำคลอด ตามที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินท้องละ 60,000 บาท
เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป/เงินฝากแบบมีประกันชีวิต ตามที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท
เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปแล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท
ค่าซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และ ไม่เกิน 500,000 บาท
ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)/กบข./กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ไม่เกิน 500,000 บาท
เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับ “ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)/กบข./กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน” แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท
เงินประกันสังคม ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 9,000 บาท
โครงการบ้านหลังแรก ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท เฉพาะปีภาษี 2562 ปีเดียว สำหรับคนที่ซื้อบ้านหลังแรกระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 31 ธันวาคม 2562

(สูงสุดปีละ 120,000 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี เฉพาะคนที่ซื้อบ้านหลังแรก ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559)

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 13,200 บาท และเมื่อรวมกับ “ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)/กบข./กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน” แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท
ดอกเบี้ยซื้อที่อยู่อาศัย ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
เงินลงทุนธุรกิจ Startup ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจากการรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิต 2 เท่าของที่จ่ายจริง เมื่อมีเงินได้จากค่าเช่า, ค่าวิชาชีพอิสระ, ค่ารับเหมาทั้งค่าแรงและค่าของ หรือ เงินได้จากการประกอบธุรกิจอื่น ๆ
เงินบริจาคพรรคการเมือง ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าซ่อมบ้านน้ำท่วม ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับค่าซื้อระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 31 มีนาคม 2562
ค่าซ่อมรถน้ำท่วม ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท สำหรับค่าซ่อมระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 31 มีนาคม 2562
ช้อปช่วยชาติ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท สำหรับค่าซื้อระหว่างวันที่ 1-16 มกราคม 2562
ค่าลดหย่อนท่องเที่ยว ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000-20,000 บาท สำหรับค่าซื้อระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562
ค่าลดหย่อนสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท สำหรับค่าซื้อระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562
ค่าลดหย่อน OTOP ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท สำหรับค่าซื้อระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562
ค่าลดหย่อนหนังสือและ E-Book ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
เงินบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ 2 เท่าของเงินบริจาคตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้ หลังหักค่าลดหย่อน
เงินบริจาคทั่วไป ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้ หลังหักค่าลดหย่อน

และนี่คือ รายการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2562 ที่เรานำมาฝากกัน มีทั้งค่าลดหย่อนภาษีแบบส่วนตัว ครอบครัว รวมการออมประเภทต่าง และปีนี้ ยังมีค่าลดหย่อนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐมาให้มนุษย์เงินเดือนได้เลือกใช้สิทธิ์หลายรายการอีกด้วย

แต่ไม่ว่า คุณจะเลือกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแบบใด ก็อย่าลืมเก็บเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม เพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการคำนวณภาษีและยื่นภาษี 2562 ช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2563 ด้วยนะคะ

ข้อมูลจาก กรมสรรพากร


READ MORE :