ยืมเงินแล้วไม่คืน ผิดมาตราอะไร ทำอะไรได้บ้าง?

ads

ในช่วงเศรษฐกิจฝืดเคืองนอกจากเราจะหาเงินได้ยากลำบากแล้ว อาจยังต้องถูก ญาติ หรือ เพื่อนยืมเงินไปใช้จ่าย ในฐานะที่บุคคลเหล่านั้นไม่สามารถที่จะกู้ยืมธนาคารตามกฎหมายได้ แต่ปัญหาก็คือการทวงหนี้ จึงทำให้หลายคนสงสัยว่า หาก ยืมเงินแล้วไม่คืน ผิดมาตราอะไร ในทางกฎหมาย? วันนี้เราจะมาตรวจสอบกัน

ทำความเข้าใจกฎหมายกู้ยืมเงินก่อน

การให้ยืมเงิน จะมีทั้งหมดสองฝ่ายด้วยกันคือ ผู้ให้ยืม และ ผู้ยืม โดยที่การกู้ยืมกันไม่เกิน 2,000 บาท ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานในการกู้ยืม แต่ก็ยังสามารถฟ้องร้องกันได้ตามกฎหมาย แต่หากเกิด 2,000 บาท ขึ้นไปเมื่อไหร่แล้วหล่ะก็ จำเป็นที่จะต้องมีหลักฐานในการกู้ยืม ซึ่งควรที่จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. วันที่ทำสัญญายืมเงิน
 2. ชื่อผู้ขอกู้ และให้กู้ยืม
 3. จำนวนเงิน
 4. วันกำหนดชำระ (ซึ่งจะมีหรือไม่ แล้วแต่ตกลง)
 5. ดอกเบี้ย จะต้องไม่เกิน 15% ต่อปี (1.25% ต่อเดือน) และถ้าหากเกิน ดอกเบี้ยจะตกเป็นโมฆะทั้งหมด

ถูกคนรู้จัก ยืมเงินแล้วไม่คืน ผิดมาตราอะไร ? ทำความเข้าใจก่อน

เพื่อน ยืมเงินแล้วไม่คืน ผิดมาตราอะไร
ทำสัญญากู้ยืมเงิน เพื่อสำหรับการฟ้องร้อง เมื่อผู้ที่ยืมเงินไม่คืน จะผิดกฎหมายมาตรา 350

รู้เอาไว้ สำหรับผู้ที่ยืมเงินแล้วไม่คืน จะมีความผิดมาตรา 350 ในเรื่องที่ว่า

“ผู้ใดมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ใดก็ดีแกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จำนวนใดอันไม่เป็นความจริงก็ดี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า มาตรา 350 จะถูกนำเอามาใช้เมื่อมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น โดยผู้ที่ไม่คืนเงิน มีความผิดตามกฎหมาย โดยอาจติดคุก และหรือ โดนปรับไม่เกิน 40,000 บาท (อ้างอิง https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/461558)

ในฐานะลูกหนี้ เมื่อต้องยืมเงินเพื่อน หรือ ญาติ

ความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน พี่น้อง ญาติ หรือแม้แต่ สามี ภรรยากัน ไม่จำเป็นจะต้องให้กฎหมายใดๆมาเป็นตัวไกล่เกลี่ย เพราะการยืมเงินคนรู้จัก จำเป็นที่จะต้องไตร่ตรองให้ดี และไม่ควรเบี้ยวหนี้

ซึ่งที่ผ่านมา หากไม่มีคนเบี้ยวหนี้ ก็คงไม่มีคนมานั่งหาข้อมูลเกี่ยวกับ “การยืมเงินแล้วไม่คืน ผิดมาตรอะไร” ดังนั้น ก่อนการกู้ยืมควรจะต้องมีสิ่งเหล่านี้

 • คิดให้ดี และควรยืมแบบเป็นทางการ
 • อธิบายคนรู้จัก ถึงความจำเป็น ด้วยความจริงเท่านั้น
 • แสดงหลักฐานให้เห็นว่า ไปกู้ที่อื่นแล้วไม่ผ่าน
 • ให้ดอกเบี้ยคนรู้จักด้วย
 • เขียนสัญญากู้ยืมเงินไปเลย
 • อย่าเข้าข้างตัวเอง
 • อ่านต่อ

คำอธิบายด้านบนนี้ สำหรับกันการผิดใจกันทั้งสองฝ่าย โดยที่ฝ่ายที่เสียเปรียบมักจะเป็นเจ้าหนี้เสมอ (ในกรณีที่รู้จักกัน) จะได้ไม่ต้องมานั่งเคลียร์กันด้วยมาตรากฎหมายใดๆ หากลูกหนี้มีคุณสมบัติด้านบน และเจ้าหนี้ไม่คิดดอกเบี้ยแพงจนเกินไป

อื่นๆเกี่ยวกับการยืมเงิน