ads

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กู้เงินได้?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรสำหรับประชาชนที่มีรายได้น้อย หรือ บัตรคนจน คือ การลงทะเบียนสำหรับผู้มีรายได้น้อยเพื่อเป็นสวัสดิการ โดยโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ถูกเริ่มมาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อช่วยเหลือ และเพิ่มสวัสดิการให้แก่ผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ โดยจะได้เป็นเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน 3,000 บาท ซึ่งผู้มีสิทธิลงทะเบียนต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบุณ์ขึ้นไป มีสถานะว่างงาน หรือว่ามีรายได้น้อย หรือผู้ที่มีรายได้รวมไม่เกิน 100,000 บาท โดยเมื่อลงทะเบียน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังมีในส่วนของการแจกเงิน ที่เป็นมีทั้งส่วนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ทั้งในส่วนของการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา วัตถุดิบเพื่อการเกษตร การซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า และร้านอื่นๆ ตามที่กำหนดซื้อก๊าซหุงต้ม ค่าน้ำ ค่าไฟ การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งรถเมล์รถไฟฟ้า หรือรถไฟ ซึ่งมีทั้งวงเงินที่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และวงเงินที่ต้องใช้เฉพาะร้านค้าเท่านั้น แต่หากสำหรับบางคนที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน หรือ เงินทุนในการประกอบอาชีพ แต่ไม่สามารถกู้เงิน หรือ สินเชื่อของธนาคารทั่วไปได้ สามารถทำอย่างไรได้บ้าง? ธนาคารออมสินเปิดให้บริการ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สินเชื่อจากธนาคารออมสิน ที่เป็นสินเชื่อเฉพาะสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการประกอบอาชีพ หรือ การเลือกประกอบอาชีพเสริมต่างๆ ซึ่ง สินเชื่อนี้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้คนค้ำ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนได้นาน 5 ปี วงเงินกู้ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ ตั้งแต่ 3-5 ปี และไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

♦ คุณสมบัติผู้ที่สามารถกู้ได้
  • ผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ​
  • สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • มีการประกอบอาชีพ
  • มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
  • ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้
♦ เอกสารที่ใช้ในการกู้
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
  • ยื่นได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเงินทุนในการประกอบอาชีพ เพราะสำหรับผู้มีรายได้น้อยบางคนนั้นมีคุณสมบัติและเงื่อนไขที่ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่ทางธนาคารกำหนด ทำให้ไม่สามารถขอสินเชื่อทั่วไปได้ ซึ่งโครงการนี้ถือว่าตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการเงินทุนในการนำไปต่อยอดได้ เฉพาะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะคะ

 READ MORE : 

ผ่อนมือถือ 40 เดือน 0%

กดเงินสดดอกเบี้ยฟรี 0% 3 รอบบัญชีแรก รับกระเป๋าเดินทาง Premium Trolley Bag 20 นิ้ว และสามารถใช้ผ่อน Smartphone ได้ยาวถึง 40 เดือน แบบ 0% กับร้านค้าที่ร่วมรายการ (เช่น AIS)

More Less