ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 อยู่คอนโด อยู่บ้านแบบไหน ต้องจ่ายเท่าไหร่บ้าง?

เรื่องควรรู้ก่อนเสียภาษี 2564 เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

เจ้าของบ้าน คอนโด หรือที่ดิน ต้องทราบ! เพราะนี่เป็นข้อมูลที่คุณจะต้องเสียภาษีที่อยู่อาศัยในปี 2563 โดยเริ่มต้นบังคับใช้ให้เรียกเก็บตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่กำลังจะถึงนี้ และทยอยแบ่งชำระได้ถึง เมษายน 2563 แต่หากคุณเพิ่งเคยได้ยินเรื่องภาษีชนิดนี้เป็นครั้งแรก วันนี้เรามีคำอธิบายมาฝากกันค่ะ

ในช่วงนี้คุณจะได้จดหมายที่แสดงยอดภาษีสิ่งปลูกสร้างไปที่บ้านของคุณ โดยเริ่มถูกจัดส่งตั้งแต่เดือนพฤษจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งหากมีบ้านหลายหลัง จดหมายที่จะส่งไปยังที่อยู่หลักที่มีชื่อเจ้าของอยู่ในทะเบียนบ้าน และหากมีข้อผิดพลาดในจดหมายให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นใน 15 วัน ซึ่งมักจะเป็นเรื่องของจำนวนอาคาร พื้นที่อาคาร และยอดภาษีที่ต้องชำระ โดยแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ที่ต้องเสียภาษีนี้ในยอดรวมที่แตกต่างกัน แม้กระทั่งที่ดินรกร้าง ก็ต้องเสีย

พ.ร.บ. ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง คืออะไร? 

เมื่อก่อนมีกรเก็บภาษีที่ดิน ด้วยการเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือน ที่ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนกับภาษีเงินได้ และมีอัตราภาษีที่สูง โดยที่ภาษีทั้งสองแบบนี้เรียกเก็บกับเจ้าบ้านที่เป็นเจ้าของอาคารสิ่งก่อสร้าง ส่วนผู้เช่านั้น จะได้รับผลกระทบก็ต่อเมื่อประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ อาจส่งผลให้ค่าห้องแพงขึ้น ทั้งอพาร์ตเม้นท์ และคอนโด ซึ่งการเก็บภาษีในรูปแบบนี้เป็นหลักสากลที่ปฏิบัติกันหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก

ไม่ว่าจะเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือคอนโดให้เช่า ก็มีการเรียกเก็บภาษี โดยจะเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นครั้งแรก โดยมีอัตราการเรียกเก็บดังนี้

  • อาคารและที่ดินสำหรับทำเกษตรกรรม เพดานสูงสุด ร้อยละ 0.15
  • อาคารและที่ดินสำหรับทำบ้านพักและที่อยู่อาศัย เพดานสูงสุด ร้อยละ 0.3
  • อาคารและที่ดินสำหรับที่รกร้างว่างเปล่า เพดานสูงสุด ร้อยละ 1.2 เพิ่มอัตราภาษีร้อยละ 0.3 ทุกปี รวมไม่เกินร้อยละ 3

นอกจากนี้ผู้ที่เสียภาษีบางกลุ่มจะต้องจะได้รับการยกเว้นภาษีซึ่งต้องสอบถามกับทางหน่วงานท้องถิ่นที่ตั้งของที่ดินนั้น ได้แก่

  • เทศบาล
  • องค์การบริหารส่วนตำบล
  • กรุงเทพมหานคร
  • เมืองพัทยา

ผลกระทบกับผู้ที่มีบ้าน หรือ คอนโด

เมื่อก่อนจะเรียกเป็น ภาษีบำรุงท้องที่ และจะต้องเสียภาษี 99.96% ซึ่งเมื่อ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินบังคับใช้ จะต้องเสียภาษี ล้านละ 0.02 – 0.10% และหากมีบ้านหรือห้องชุดหลายแห่ง จดหมายแจ้งยอดจะจัดส่งไปที่บ้านที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นหลัก

สำหรับการเสียภาษีครั้งนี้หากมียอดชำระตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป สามารถแบ่งจ่ายได้ 3 งวด ในเดือน เมษายน, พฤษภาคม และ มิถุนายน ของปีนั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยเทศบาล หรือ อ.บ.ต. ในเขตที่คุณอยู่อาศัย

ที่มา : http://www.fpo.go.th

Read More : 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน