Home Investment Finance ผ่อนรถ 1 หรือ 2 ปี รีไฟแนนซ์ได้ไหม ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ผ่อนรถ 1 หรือ 2 ปี รีไฟแนนซ์ได้ไหม ต้องทำอย่างไรบ้าง?

Back

1. ไม่ควรรีไฟแนนซ์รถผ่อนน้อยกว่า 12 เดือน

การรีไฟแนนซ์ทรัพย์สิน ควรทำเมื่อมีการผ่อนมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป แต่บริษัทไฟแนนซ์ส่วนใหญ่แนะนำให้รีไฟแนนซ์เมื่อรถยนต์ผ่อนมาแล้วมากกว่า 50% ของวงเงินทั้งหมด

การรีไฟแนนซ์รถยนต์ในประเทศไทยนั้น เพิ่งมีให้บริการในช่วงหลัง ๆ มานี้เอง ไม่ได้มีมาตั้งแต่แรก เพราะสินเชื่อประเภทนี้เพิ่งออกแบบมาปิดค่างวดกับไฟแนนซ์เก่า เพื่อให้ลูกค้าได้ผ่อนต่อกับไฟแนนซ์ใหม่ ทำได้ทั้งให้ดอกเบี้ยการผ่อนน้อยลง และเป็นการขยายเวลาผ่อนออกไปในอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น แต่ก็มีผู้ใช้บริการหลายท่านที่จำเป็นต้องเลือกใช้บริการรีไฟแนนซ์รถยนต์เนื่องจากไม่ต้องการเสียประวัติเครดิตบูโร

ผ่อนรถมา 1 ปี ควร รีไฟแนนซ์กับเจ้าไหนดี? มีคำตอบ >>

Back