ads

รถแลกเงินกับ สมหวัง เงินสั่งได้

หลาย ๆ คน ก็อาจต้องเคยเจอปัญหากับการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ด้วยภาระจำเป็นที่อยู่ ๆ ก็เกิดขึ้นแบบกะทันหัน ไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมบ้าน ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ ค่าผ่อนบ้าน หรือค่ารักษาพยาบาล แต่ก็ไม่ได้มีแค่คนธรรมดาอย่างเราเท่านั้น ที่เผชิญปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินเท่านั้น แม้กระทั่งบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ก็อาจมีภาระที่มีความจำเป็นจะต้องใช้เงินเยอะ เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทได้เช่นกัน

และหนึ่งในทางออกของปัญหาที่ว่านั้น คือ การยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินหรือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทสินเชื่อ แต่ถ้าผู้ยื่นขอสินเชื่อรถยนต์ เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น จะสามารถกู้สินเชื่อรถยนต์ กับสมหวัง เงินสั่งได้ ได้หรือไหม ? ตามไปหาคำตอบกันเลย

กู้สินเชื่อรถยนต์ กับสมหวังเงินสั่งได้ ได้ไหม ?

สำหรับสินเชื่อรถยนต์ กับสมหวัง เงินสั่งได้ นั้น เมื่อลองดูคุณสมบัติของผู้ยื่นขอสินเชื่อรถยนต์ พบว่า นิติบุคคล ก็เป็นผู้มีสิทธิ์กู้สินเชื่อรถยนต์ได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากสมหวัง เงินสั่งได้ ระบุคุณสมบัติของผู้ขอกู้ ไว้ดังนี้

1. ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น

2. เป็นบุคคลธรรมดา มีอายุระหว่าง 20 – 70 ปี หรือนิติบุคคล

3. ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์แล้วเท่านั้น

หากนิติบุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สมหวัง เงินสั่งได้ ลำดับต่อไปที่คุณต้องทำ คือ การเตรียมเอกสารให้พร้อม ก่อนยื่นขอสินเชื่อรถยนต์ กับสมหวัง เงินสั่งได้ โดยเอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อของนิติบุคคล ประกอบด้วย 

  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน (ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม)
  • สำเนาใบ ภพ.20 (ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม)
  • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / เจ้าของกิจการ
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน
  • เล่มทะเบียนตัวจริง
  • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)
  • รถยนต์เพื่อตรวจสภาพ

พอเตรียมเอกสารเรียบร้อย ก็เดินหน้ายื่นขอสินเชื่อรถยนต์ สมหวัง เงินสั่งได้ ทันที รับประกันว่า แค่เอกสารครบ การขอสินเชื่อรถยนต์ของคุณไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป


READ MORE :