ตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2020 ได้ที่เว็บนี้

ads

โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดปี 2563 ได้เงินเมื่อไหร่?

หากคุณเป็นครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี คุณพ่อหรือคุณแม่ หรือแม้กระทั่งผู้ปกครองที่รับอุปการะเด็กไว้สามารถยื่นเรื่องต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี ได้ โดยที่มีเงื่อนไขว่า เด็กต้องอาศัยอยู่กับครอบครัวที่มีรายได้น้อย (ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี) และเป็นเด็กที่ไม่ได้ถูกส่งเข้าไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ และมีเงื่อนไขอื่น ๆ ดังนี้

  1. สัญชาติไทยโดยกำเนิด โดยมีคุณพ่อและคุณแม่เป็นคนไทยคนใดคนหนึ่ง
  2. เด็กจะต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงอายุ 6 ขวบ
  3. ต้องยังคงมีสถานะอยู่กับผู้ปกครอง ไม่ได้อยู่ในสถานสงเคราะห์
  4. ต้องกรอกเอกสาร แบบคำร้องขอลงทะเบียน ดร. 01 และ แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ดร. 02
    1. ผู้รับรอง 2 ท่าน ท่านที่ 1 เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือชุมชน หรือข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่า และท่านที่ 2 เป็นประธานหมู่บ้าน หรือ ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติงานในท้องถิ่นนั้น

 

หากมีข้อสงสัย ตรวจสอบสิทธิเบื้องต้นและสอบถามได้ที่ไหนบ้าง?

  • https://govwelfare.cgd.go.th/welfare
  • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน call center 02 255 5850 – 7 ต่อ 121,122,123,124,147 และ 02 651 6920

ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองได้เลย หากเป็นผู้ที่เคยผ่านการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ก็ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ ๆ ในปีถัดไป เพียงแค่ใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 ตัวเท่านั้น แต่หากเพิ่งทราบว่าตัวเองได้สิทธิ์ตอนนี้ ก็ขอเงินย้อนหลังได้ โดยเข้าไปกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มข้างต้น

บทความที่น่าสนใจ :   เงื่อนไขรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ 600 บาท ต้องทำอย่างไร? 

คลิกเข้าสู่เว็บตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่นี่