เสียภาษี ปีหน้า ต้องรู้อะไรบ้าง?

สวัสดีค่ะ วันนี้ Promotions มีข่าวดีมาบอกคนโสดที่มีแพลนจะแต่งงาน (และมีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปีเยอะอยู่แล้ว) ว่าอย่ารอช้ากันเลย รีบยกขันหมากแต่งกันเถิดค่ะ เพราะปี 2560 เป็นต้นไป  คู่สมรสจะได้สิทธิ์ลดหย่อนเพิ่มขึ้นเป็น 60,000 บาท แล้ว (คุ้มกับค่าครองชีพปัจจุบันสักที) มาอัพเดทกันค่ะว่าปีนี้ จะเสียภาษี ต้องรู้อะไรบ้าง (อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง : ครบหรือยัง!! Check List เอกสารขอคืนภาษี 2560)

โครงสร้างภาษีใหม่

โครงสร้างภาษีใหม่ ตั้งแต่ปี 2560 ที่เพิ่งจะเริ่มต้นนี้ ต้องใช้ยื่นในก่อน มีนาคม 2561 ในปีหน้า นั่นก็ได้แก่ค่าลดหย่อนส่วนตัว, ค่าลดหย่อนคู่สมรส, ค่าลดหย่อนบุตร ฯลฯ  แต่ได้รับการลดหย่อนที่มากกว่าปีก่อนๆ ดังนี้

ภ.ง.ด. 90

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับคนที่มีรายได้หลายช่องทาง มีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือลงทุนในทรัพย์สินด้านอื่นๆ

ภ.ง.ด. 91

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับคนที่มีรายได้ระหว่างมกราคม ถึง ธันวาคม และต้องยื่นแบบ ในเดือน ม.ค. – มี.ค. ในปีถัดไปทุกปี

ฐานภาษี 2560
ฐานภาษี 2560
  • ค่าลดหย่อนส่วนตัว  จาก  30,000 บาท เป็น 60,000 บาท
  • ค่าลดหย่อนคู่สมรส  จาก  30,000 บาท เป็น 60,000 บาท
  • ค่าลดหย่อนบุตร     จาก  15,000 บาท เป็น 30,000 บาท
  • เกณฑ์เงินได้ขั้นต่ำที่ต้องยื่นภาษี จาก 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท
  • เกณฑ์เงินได้ขั้นต่ำที่ต้องยื่นภาษี ถ้ามีเงินได้เป็นเงินเดือนเพียงอย่างเดียว จาก 50,000 บาท เป็น 120,000 บาท

นั่นหมายถึงหากคุณเป็นพนักงานประจำเพียงอย่างเดียว และมีเงินเดือน รวมตลอดทั้งปีแล้วเกิน 120,000 บาท ก็ต้องยื่นแสดงภาษีนะคะ

ฐานภาษี 2560
ฐานภาษี 2560
ฐานภาษี 2560
ฐานภาษี 2560

ภายใต้เงื่อนไข 40(1) , 40(2)

สำหรับแบบภาษีที่คนมีเงินเดือนอย่างเดียว ภายใต้เงื่อนไข 40(1)
แต่ถ้าหากเป็นค่าจ้าง ไม่แน่นอน ภายใต้เงื่อนไข 40(2)
หักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มเติม จาก 40% เป็น 50%
แต่ลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท (จาก 60,000 บาท)

ภายใต้เงื่อนไข 40(7)

หากมีเงินได้จากการรับเหมา และค่าแรง ค่าของ ภายใต้เงื่อนไข 40(7)
หักค่าใช้จ่ายได้ 60% (จาก 70%)

ภายใต้เงื่อนไข 40(8)

และที่มาจากเงินได้อื่นๆ ภายใต้เงื่อนไข 40(8)
หักค่าใช้จ่ายได้สูงสุด 60% (จาก 85%)

อัตราฐานภาษี 35% ที่มีการปรับปรุงแล้วสำหรับผู้มีรายได้สุทธิ 5,000,000 บาท (จาก 4,000,000 บาท)

ฐานภาษี 2560
ฐานภาษี 2560
ฐานภาษี 2560
ฐานภาษี 2560

สำหรับคนที่เป็นพนักงานประจำ มีเงินเดือนเพียงอย่างเดียว บางบริษัทจะดำเนินการยื่นภาษีให้ได้ ในแบบ ภ.ง.ด. 91 แต่สำหรับบางคนที่มีรายได้หลายทาง จากค่าจ้าง และอื่นๆ ยื่น ภ.ง.ด. 92 หรือยื่นด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์  https://epit.rd.go.th  หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ Call Center โทร. 1161