ads

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล เตรียมตัวเปิดสาขาใหม่ เพื่อผู้ใช้บริการสะดวกมากขึ้น

ปัจจุบันนี้มีหลากหลาย บริษัทที่เข้ามาให้ การดูแลธุรกรรมทางการเงิน รวมถึสินเชื่อต่าง ๆ ให้กับเรามากมาย เพื่อให้เรานั้นสะดวกสบาย ในการบริหาร และหมุนเวียนเงินกัน ได้อย่างเต็มที่ แต่หลากหลายบริษัท นั้นก็เลือกที่จะจัด ตั้งทำเลอยู่ในจุดห้างใหญ่ ๆ เพื่อที่จะให้เราได้เดินทาง ไปธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก

วันนี้ บริษัทซัมมิท แคปปิตอล ลิสซิ่ง จำกัด นั้น จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2537 เป็นบริษัทที่เปิดศูนย์บริการ สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และ สินเชื่อบุคคล ซัมมิทแคปปิตอล ได้ประกาศ เปิดศูนย์บริการ ซัมมิท แคปปิตอล สาขาบางกะปิ เพิ่มอีกหนึ่งสาขา เป็นสาขาที่ 33 เพื่อรองรับการขยายตัว ของตลาดรถจักรยานยนต์ใหม่ ในประเทศไทยที่มีมากขึ้น และพร้อมที่จะขึ้นแท่น เป็นผู้นำสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ อันดับ 1 ภายในปี 2561 นี้

โดยทางบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ได้มีการคาดการณ์ว่า สาขาบางกะปินั้น จะสามารถรองรับลูกค้า ที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกได้อย่างดี ทั้งลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่เขตบางกะปิ ลาดพร้าว ดินแดง ห้วยขวาง บึงกุ่ม มีนบุรี และสะพานใหม่ ให้สามารถสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการมากขึ้น ซึ่งตั้งอยู่ ระหว่างซอย 82-84 ติดถนนรามคำแหง ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  ที่เราสามารถเดินทาง มาติดต่อขอรับข้อมูลบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ จัดทำ พ.ร.บ. และภาษีได้

ปัจจุบัน บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ได้มีการให้บริการทั้งในด้านสินเชื่อบุคคล ซัมมิท แคปปิตอล

โดยคุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
 • สัญชาติไทย
 • อายุงานอย่างน้อย 1 ปี
 • อายุ 25-59 ปี อายุของผู้สมัครเมื่อรวมกับระยะเวลาการกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • มีรายได้ประจำเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
เอกสารในการสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี เลขที่บัญชี เพื่อรับโอนเงินกู้

บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

คุณสมบัตรของผู้ที่ต้องการสมัคร
 • อายุ 18 – 65 ปี
 • มีที่พักอาศัย หรือ ที่ทำงานในเขตพื้นที่การให้บริการของบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล
 • รายได้ตั้งแต่ 3 เท่าของจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน
 • เป็นพนักงานประจำ หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นเจ้าของกิจการ,ธุรกิจส่วนตัว
 • มีอายุงานอย่างน้อย 4 เดือน หรือ อายุกิจการ 1 ปีขึ้นไป
เอกสารประกอบในการประกอบการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ และบัตรพนักงาน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน แสดงหน้าเลขที่บ้านของผู้ที่เช่าซื้อ หรือผู้ที่ค้ำประกัน
 • สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด สำเนาบัญชีเงินเดือนล่าสุด
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ
 • แผนที่บ้านและที่ทำงาน
 • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมวัตถุประสงค์ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาทำเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลิสซิ่ง มาเปิดสาขาใหม่ที่ บางกะปิ แล้วใครที่ต้องการทำ สินเชื่อบุคคล หรือ
สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ก็สามารถเดินทาง ไปใช้บริการกันได้เลยนะคะ เพราะเขามา เปิดสาขาบริการที่ให้เรา เดินทางได้สะดวกมากขึ้นแล้ว ไม่ต้องเดินทาง เข้าตัวเมื่อเพื่อไปทำเรื่อง ในการขอสินเชื่อให้ลำบากอีกต่อไป หรือใครที่สะดวก ที่สถานที่ให้บริการ บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ที่สาขาไหนก็ไปที่สาขาใกล้บ้านได้เลยนะคะ