จัดไฟแนนซ์กับโตโยต้าลีซซิ่ง ผ่านยากไหม?

ads

สินเชื่อรถใช้แล้ว สบายแคช สินเชื่อเงินสดทันใจ !

ปัจจุบันมีสถาบันการเงินมากมายที่พร้อมยื่นข้อเสนอสินเชื่อให้แก่บุคคลธรรมดา อาทิ สินเชื่อส่วนบุคคล รถแลกเงิน บัตรเครดิต สินเชื่อบ้าน รวมถึงการจัดไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัย และไฟแนนซ์รถยนต์ โดยเฉพาะการจัดไฟแนนซ์รถยนต์ หนึ่งในทางเลือกที่ช่วยให้คุณมีรถยนต์ขับได้ไม่ยาก ซึ่งหลังผ่อนรถไประยะหนึ่ง หลายคนอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการผ่อนรถ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะมีการเปลี่ยนงาน หรือตกงาน ทำให้รายได้ที่เคยได้รับน้อยลง จนทำให้เกิดความฝืดเคืองในด้านการเงิน ค่างวดรถก็ต้องหยุดชะงักไป ด้วยเหตุนี้เอง การรีไฟแนนซ์อาจเป็นทางเลือกที่ช่วยให้คุณผ่อนรถต่อไปได้

และวันนี้ เราอาสาพาไปหาคำตอบกันว่า รีไฟแนนซ์รถยนต์กับ “โตโยต้าลิสซิ่ง” นั้นมีวิธี และขั้นตอนการขอรีไฟแนนซ์อย่างไร ? มาฝาก เผื่อวันใด วันหนึ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้ เนื่องจากมีปัญหาทางการเงิน

รีไฟแนนซ์ คืออะไร ?

เป็นการที่ผู้เช่าซื้อรถ ดำเนินการกู้ยืมเงินก้อนใหม่ เพื่อนำไปใช้หนี้ก่อนเก่า ซึ่งการรีไฟแนนซ์ อาจจะได้รับผลประโยชน์ที่ดีกว่า อาทิ ได้รับวงเงินที่มากกว่าเงินกู้เดิมที่คงค้างชำระ ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง รวมถึงอาจยืดระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นานกว่าเดิม ส่งผลให้ยอดที่คุณต้องผ่อนชำระในแต่ละเดือนลดลง เช่นเดิมผ่อนเดือนละ 7,700 บาท เหลือเพียงเดือนละ 5,300 บาท เป็นต้น

สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ โตโยต้าลิสซิ่ง มีอะไรบ้าง

สินเชื่อรถใช้แล้ว สบายแคช

เป็นสินเชื่อที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้เงินก้อน หรือมีควาประสงค์ต้องการรีไฟแนนซ์รถจากสถานบันการเงินอื่น ๆ ทั้งนี้ สินเชื่อรถใช้แล้ว สบายแคช ให้วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน โดยไม่ต้องรอให้โอนเล่มทะเบียน หรือมีคนค้ำประกัน และยังสามารถเลือกผ่อนได้นานถึง 6 ปี

เงื่อนไขการสมัครสินเชื่อรถใช้แล้ว สบายแคช

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อรถใช้แล้ว สบายแคช ของโตโยต้าลิสซิ่ง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 • ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ทำสัญญา
 • มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งถาวร
 • มีอาชีพ หรืองานประจำ ที่มีรายได้มั่งคง
 • รายได้ต่อเดือนประมาณ 2.5 เท่าของค่างวดรถยนต์ที่จะผ่อนขึ้นไป
 • ต้องไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน

เอกสารการสมัครสินเชื่อรถใช้แล้ว สบายแคช มีอะไรบ้าง ?

สำหรับบุคคลธรรมดา ที่เป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้ประจำ ขอให้เตรียมเอกสาร ดังนี้

 • บัตรประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ต้องเป็นตัวจริง) พร้อมสำเนาอีก 1 ชุด และควรเป็นเดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ Statement ย้อนหลังประมาณ 3-6 เดือน
 • เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง ในกรณีที่คุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือสำเนาทะเบียนรถยนต์ สำหรับคนที่ยังผ่อนรถยนต์กับสถาบันการเงินอยู่
 • สมุดบัญชีธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า พร้อมกับสำเนา 1 ชุด ต้องเป็นประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ของธนาคารกรุงทพ หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น

สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นเจ้าของกิจการที่เป็นนิติบุคคล เตรียมเอกสาร เพื่อยื่นขอสินเชื่อรถใช้แล้ว สบายแคช ดังนี้

**เอกสารที่ถ่ายสำเนาจะต้องเซ็นชื่อ พร้อมระบุวัตถุประสงค์ “เอกสารฉบับนี้ใช้เพื่อยื่นขอสินเชื่อรถใช้แล้ว สบายแคช กับโตโยต้าลิสซิ่งเท่านั้น” ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากเอกสารนี้ ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถใช้แล้ว สบายแคช เป็นแบบไหน ?

สำหรับดอกเบี้ยสินเชื่อรถใช้แล้ว สบายแคช นั้น เป็นอัตรา “ดอกเบี้ยเงินกู้แบบเงินต้นคงที่ (Flat Rate)” ที่มักใช้กับนเชื่อเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ โดยจะมีการคำนวณดอกเบี้ยที่คุณต้องชำระจากเงินต้นทั้งก้อนที่คงที่ตลอดอายุของสัญญา แม้ว่า คุณจะได้ทยอยผ่อนชำระเงินต้นบางส่วนไปเรื่อย ๆ แล้วก็ตาม

ชำระเงินของสินเชื่อรถใช้แล้ว สบายแคช ได้ที่ไหนบ้าง

สำหรับช่องทางในการชำระเงินรีไฟแนนซ์รถยนต์ โตโยต้าลีสซิ่ง มีให้คุณเลือกหลายช่องทาง อาทิ

1. ชำระที่ โตโยต้าลีสซิ่ง ทุกสาขาทั่วประเทศ

ฟรีค่าธรรมเนียม หากชำระเงินด้วยการหักผ่านบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต

2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 

 • ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพฯ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท/บิล และต่างจังหวัด 20 บาท/บิล
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท/บิล
 • ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพฯ เสียค่าธรรมเนียม 15 บาท/บิล และต่างจังหวัด 30 บาท/บิล
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตกรุงเทพฯ เสียค่าธรรมเนียม 15 บาท/บิล และต่างจังหวัด 30 บาท/บิล
 • ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท/บิล
 • ธนาคารทหารไทย ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เสียค่าธรรมเนียม 15 บาท/บิล
 • ธนาคารธนชาต ในเขตกรุงเทพฯ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท/บิล และต่างจังหวัด 15 บาท/บิล

3. ชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคาร

 • ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพฯ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท/บิล และต่างจังหวัด 20 บาท/บิล
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพฯ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท/บิล และต่างจังหวัด 20 บาท/บิล
 • ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพฯ เสียค่าธรรมเนียม 15 บาท/บิล และต่างจังหวัด 25 บาท/บิล
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตกรุงเทพฯ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท/บิล และต่างจังหวัด 20 บาท/บิล
 • ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพฯ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท/บิล และต่างจังหวัด 20 บาท/บิล
 • ธนาคารทหารไทย ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เสียค่าธรรมเนียม 15 บาท/บิล
 • ธนาคารธนชาต ในเขตกรุงเทพฯ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท/บิล และต่างจังหวัด 15 บาท/บิล

4. ชำระผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคารต่าง ๆ ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต

ช่องทางในการชำระเงินรีไฟแนนซ์รถยนต์ โตโยต้าลีสซิ่ง ที่เรานำมาฝากนั้น เชื่อว่า น่าจะเป็นช่องทางการชำระเงินที่เราเชื่อว่า หลายคนน่าจะเลือกใช้ เพราะทั้งสะดวกและรวดเร็วเหมาะแก่การชำระค่างวด

ส่วนประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามว่า การรีไฟแนนซ์รถยนต์กับ “โตโยต้าลิสซิ่ง” นั้น ผ่านยากหรือไม่ ? ตอบเลยว่า ไม่ยาก เพียงคุณสมบัติครบ เอกสารพร้อม มั่นใจเลยว่า ผ่านฉลุย 

เป็นอย่างไรกันบ้าง กับข้อมูลลรีไฟแนนซ์โตโยต้าลิสซิ่งที่เรานำมาฝากในวันนี้ หวังว่า จะมีประโยชน์กับเพื่อน ๆ ที่กำลังหาข้อมูลเพื่อเตรียมรีไฟแนนซ์รถยนต์ในเร็ว ๆ นี้


READ MORE :