คุณมีเวลาวางแผนภาษีถึงวันที่ 29 ธ.ค. 60 – จาก SCB Life

ประกันอย่างเดียว ไม่ได้ลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมด

คุณมีเวลาอีกไม่ถึง 60 วัน เท่านั้น ที่จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีให้ได้ครบ ซึ่งหากเพิ่งยื่นเป็นปีแรกๆ ก็อาจจะยังไม่ถนัดว่าต้องซื้ออะไร ช็อปช่วยชาติอาจจะยังไม่พอ เพราะถ้าคุณฐานภาษี 5 % จะลดได้เพียง 750 บาทเท่านั้น  ยังมีอีกหลายข้อที่คุณต้องรู้  หากคำนวณเองไม่เป็น SCB Life  มีโปรแกรมช่วยคำนวณ ได้ลองใช้ด้วยง่ายๆ

โดยเริ่มต้นทางแอปฯ จะขอข้อมูลเราเป็น Email ก่อน และมีช่องให้กรอก วันเดือนปี เกิด เก็บไว้เป็นฐานข้อมูล หากคุณไม่สะดวกจะให้ข้อมูลส่วนตัวทั้ง 2 อย่างนี้ ก็ไม่ควรใช้โปรแกรมช่วยคำนวณนี้  แต่ถ้าไม่กลัวธนาคารจะทราบข้อมูลเนื่องจากคุณเป็นลูกค้า SCB อยู่แล้ว ก็สามารถลงทะเบียนได้เลย

  • พอ “เริ่มต้นคำนวณ” ก็จะถามสถานภาพสมรส และ ค่าลดหย่อนบิดา มารดา ภรรยา และบุตร
  • โปรแกรมจะคำนวณหักลดหย่อนจากเบี้ยประกันชีวิต (สูงสุด 100,000 บาท)
  • โปรแกรมจะหักลดหย่อนจากเบี้ยประกันสุขภพของบิดามารดา
  • โปรแกรมจะหักลดหน่อยจากเงินบริจาคต่าง

และหากคุณเคยบริจาคให้กับหน่วยงานไหน สามารถใช้เลขที่ใบเสร็จเพื่อขอลดหย่อนได้ เช่น การบริจาคโครงการก้าวคนละก้าว ก็ขอใบเสร็จ หรือ นำเลขโครงการบริจาค ใส่ในช่องที่ ภงด. 90/91 ให้กรอก

ระบบ SCB จะคำนวณว่า หลังจากคุณหักภาษีทุกอย่างแล้ว คุณจะได้เงินคินภาษีจากการลดหย่อนเท่าไหร่  กรณีเคสตัวอย่างนี้ ต้องเสียภาษี 7,000 บาท  และได้รับการลดหย่อนเพียง 700 บาทเท่านั้น

และพววกเราทุกคนที่มีเงินได้เป็นเงินรับจ้างจากการทำงานเพียงช่องทางเดียว ก็จะมีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้แค่ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 60 เท่านั้น  ซึ่งสิ่งที่ีคุณสามารถทำเพิ่มเติม เพื่อลดหย่อนภาษี มีดังนี้

1. ทำประกันชีวิตแบบบำนาญ (ต้องสอบถามจากตัวแทนประกัน) ที่ส่งเงินเพื่อการเกษียณอายุ

2. ซื้อกองทุน LMF ที่มีการจ่ายยาว 5 ปี  ลดหย่อนได้สูงสุดเมื่อจ่ายเข้ากองทุน โดยใช้วงเงินลดหย่อนเดียวกับข้อ 1

3. ใช้โปรฯ ช็อปช่วยชาติ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดเมื่อซื้อสินค้า 15,000 บาทขึ้นไป >> ช็อปช่วยชาติคืออะไร? 

 

 

Read More : 

  1. Orami 2017 พาโปรฯ ช็อปช่วยชาติ กลับมาแล้ว
  2. ช็อปช่วยชาติ 2560 เริ่มวันไหน?
  3. ช็อปช่วยชาติ ช่วยได้จริงๆ ยอดบัตรเครดิตพุ่ง 28.53% 190,000 ล้านบาท
  4. Advice ชวน ชาวไอที มา ช็อปช่วยชาติ ลดหย่อนสูงสุดถึง 15,000 บาท
  5. ช็อปช่วยชาติ 11 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่