Home Investment Finance คำว่า “ไม่เช็คภาระหนี้” คืออะไร?

คำว่า “ไม่เช็คภาระหนี้” คืออะไร?

ธนาคารตรวจดูความสำคัญกับหนี้ก่อนหน้าให้กู้ใหม่อย่างไร?

เวลาเราไปขอสินเชื่อกับธนาคาร จะมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อคำนวณหาวงเงินสุดท้ายที่จะสามารถอนุมัติให้คุณได้ ซึ่งลูกค้าแต่ละคนก็เดินเข้ามาในธนาคารด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ทั้งเรื่องรายได้, อาชีพ, สถานภาพโสด/สมรส ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้จะแปลไปเป็นค่าที่เรียกว่า Credit Score นั่นเอง

ไม่ใช่เรื่องตลก ที่คุณ กับ เพื่อน ที่ทำงานตำแหน่งเดียวกัน เงินเดือนเท่ากัน จบสถาบันเดียวกัน อาจจะได้วงเงินอนุมัติที่ไม่เหมือนกันเลยก็ได้ เพราะมีรายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่เรียกว่า “ภาระหนี้สิน” ที่แตกต่างกัน  ซึ่งธนาคารจะไปคำนวณเป็นวงเงินให้กับลูกค้าสินเชื่อได้กู้ โดย “ภาระหนี้สิน” นี้จะถูกแปลเป็นเป็น “ความสามารถในการชำระหนี้”

ความสามารถในการชำระหนี้คืออะไร?

เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น หากคุณมีเงินเดือน 30,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายต่อเดือน ทั้งหมด 6,000 บาท  ความสามารถในการชำระหนี้ก็จะเป็น 24,000 บาท เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ก็เท่ากับว่ามีความสามารถในการชำระเงินถึง 80%

สรุปวิธีคำนวณ ดังนี้

รายละเอียด จำนวนเงิน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
เงินเดือน 30,000 100%
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 6,000 20%
ยอดเงินคงเหลือ 24,000 80%

 

จากเงื่อนไขของธนาคารที่ว่า การขอสินเชื่อส่วนบุคคลจะได้วงเงินสูงสุด 5 เท่า สำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาท ขึ้นไป โดยทางธนาคารจะไม่ได้นำเงินเดือนมาคำนวณให้อย่างเดียว ธนาคารส่วนใหญ่จะดูความสามารถในการชำระหนี้จากรายได้ที่เข้าต่อเดือน และเงินคงเหลือที่ไม่ได้นำไปใช้จ่าย และยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีก ที่แต่ละธนาคารกำหนดไว้ไม่เหมือนกัน

 

ทีนี้ มาดูกันว่า ทำไม “ความสามารถในการชำระหนี้” ถึงสำคัญ

ถ้าไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ หรือ ยอดตรงนี้เป็น 0 หรือ ติดลบ ( – ) ทางธนาคารก็คงไม่กล้าให้ผู้ขอสินเชื่อกู้ยืม

คิดดูว่าถ้าช่องสุดท้ายของตารางข้างบน  ยอดเงินคงเหลือติดลบ หรือ เป็น 0 ติดต่อกันหลาย ๆ เดือน ก็อาจจะส่งผลต่อการคำนวณ Credit Score ของธนาคารนั้น ๆ โดยที่ทาง UOB เป็นสินเชื่อเจ้าแรกที่บอกว่าจะไม่เช็คภาระหนี้ ในชื่อผลิตภัณฑ์ UOB I Cash ซึ่งคาดเดากันว่า อาจจะผ่อนผันภาระหนี้ให้ในระดับหนึ่ง

หากถามว่าโอกาสของคนที่จะผ่านสินเชื่อตัวนี้ง่ายกว่า สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารอื่นหรือไม่? ทางเจ้าหน้าที่สินเชื่อเองก็ยังตอบไม่ได้ เพราะบางท่านแม้ว่าจะมีความสามารถในการชำระหนี้น้อย  แต่ก็อาจจะมีวินัยในการจ่ายหนี้ และจัดการการเงินได้ดีกว่าคนที่มีความสามารถในการชำระหนี้สูง  โดยธนาคารจะพิจารณาจากหาความเสียงนี้ก่อนปล่อยวงเงินสุทธิให้อนุมัติ แต่หากคุณยื่นขอสินเชื่อพร้อมกันหลายธนาคาร การปฏิเสธวงเงินจะมีค่าธรรมเนียม เพราะถือว่าเป็นค่าดำเนินการที่ธนาคารต้องจ้างคนมานั่งคำนวณ บริการ ให้แก่ลูกค้า

แต่ก็มีบางธนาคารที่ยินดีให้ปฏิเสธฟรี .. ยอมเสียโอกาสตรงนี้ แต่ด้วยวงเงินที่ได้อาจจะสูงกว่าค่ายอื่น ก็อาจทำให้ผู้ขอสินเชื่อต้องกลับมาตัดสินใจให้ดีอีกครั้ง!

อ่านบทความเพิ่มเติม : 

 

 

Exit mobile version