เตรียมตัวยื่นขอคืนภาษีปีนี้กันแล้วหรือยัง?

สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำจากออฟฟิศ หรือทางอื่น ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2560 นี้ ถึงเวลาแล้ว ที่พี่ๆ ทั้งหลาย ที่มีเงินได้สุทธิต่อปี เกิน 50,000 บาท เมื่อปี พ.ศ. 2559 ก็ต้องยื่นภาษีกัน เพื่อความสะดวกคุณเองก็สามารถยื่นได้ด้วยตัวเองทางออนไลน์ได้  และหลังจากนั้นก็สามารถขอคืนภาษีได้ ต้องมีเอกสารประกอบที่ต้องเตรียมไว้อย่างไรบ้าง มาดูกันค่ะ (อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง : ฐานภาษี 2560 รู้ไว้.. เตรียมตัวทัน)

ลดหย่อนภาษี
ลดหย่อนภาษี

1. หนังสือรับรองเงินเดือน ทวิ 50

เป็นใบเอกสารที่ทางบริษัทต้นสังกัด จะใช้แสดงรายการที่หักประกันสังคม หักเงินส่งสำหรับเสียภาษีเงินได้ ซึ่งหากคุณยังไม่ได้ก็ไปขอรับได้ที่ฝ่ายบุคคลของบริษัทคุณได้

2. หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกัน / เอกสารการชำระเบี้ยประกันสำหรับบิดา-มารดา

อย่างที่ทราบกันว่า  ทางรัฐเห็นคุณค่าในสวัสดิการชีวิตของคุณ  เมื่อคุณทำประกันชีวิต สำหรับตัวเอง (สำหรับผู้มีเงินได้ฐานภาษีอยู่ในเกณฑ์ 10%) ก็ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีคืนได้ถึง 10,000 บาท และสำหรับคุณพ่อคุณแม่ โดยคุณเป็นผู้ชำระเบี้ยสุขภาพให้ ก็ยื่นลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท โดยบิดาหรือมารดาที่คุณชำระเบี้ยให้นั้นต้องมีเงินได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาท

เพราะฉะนั้นในปีที่ผ่านมา หากทำกองทุน หรือ ประกันชีวิตไม่ทัน ก็ทำตั้งแต่ต้นปี เพื่อเตรียมใช้ลดหย่อนในปีหน้าได้นะคะ

ลดหย่อนภาษี
ลดหย่อนภาษี

3. ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากโครงการช็อปช่วยชาติ

ในช่วงก่อนเดือนธันวาคม 2559 ที่ท่านได้เขาร่วมใช้สิทธิ์ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในโครงการ ช็อปช่วยชาติ สามารถำนเอกสารมาลดหย่อนภาษีโดยแนบไปพร้อมกับตอนขอยื่นลดภาษีได้

ลดหย่อนภาษี
ลดหย่อนภาษี

4. หนังสือลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา

โดยจำกัดว่าบิดาหรือมารดาของท่านต้องมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และต้องไม่มีรายได้ หรือมีเงินได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ท่านสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อน บิดา – มารดา ได้ คนละ 30,000 บาท

5. ทะเบียนสมรส 

ในกรณีที่บางคนยื่นว่า สามี หรือ ภรรยา ไม่มีรายได้ และทางกรมสรรพากรต้องการเรียกตรวจสอบภายหลัง

6. เอกสารรับรองการลงทุน RMF / LTF

เช็คให้ดี  LTF สำหรับผู้ที่มีฐานเงินได้ต้องเสียภาษี 20% รวมไม่เกิน 500,000 บาท  ลดหย่อนได้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

7. เอกสารรับรองบุตร

ในกรณีที่บุตรอายุไม่เกิน 20 ปี และยังไม่มีเงินได้ หักลดหย่อนได้ไม่เกิน 3 คน คนละไม่เกิน 15,000 บาท (รวม 45,000 บาท) ยกตัวอย่างเช่น ถ้า พ่อของเด็ก ใช้สิทธิ์ลดหย่อนจากบุตรคนใดไปแล้ว  สามารถนำชื่อบุตรอีกคนไปให้ภรรยาลดหย่อนได้ ถ้าบุตรอายุ 21 – 25 ปี และยังศึกษาอยู่ ต้องเป็นการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

8. เอกสารรับรองการดูแลคนพิการ หรือ ทุพพลภาพ

ในกรณีที่คุณเป็นผู้อุปการะดูแลคนพิการที่ดูแลตัวเองไม่ได้ (โดยคำสั่งศาล)  โดยลดหย่อนได้ไม่เกินคนละ 60,000 บาท

9. เอกสารแสดงดอกเบี้ยการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย

คนที่ยังต้องผ่อนบ้านอยู่ยาวๆ ก็ใช้ลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

10. เอกสารออกใบเสร็จจากหน่วยงานสถานสงเคราะห์ ในกรณีบริจาค

สูงสุดได้ตามจริงไม่เกิน 10% ของเงินได้

นอกจากนี้อาจมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม ตามเงื่อนไข สำหรับผู้ที่มีค่าจ้างไม่แน่นอน 40(7) เช่น หนังสือการหักออกภาษี ณ ที่จ่าย และอื่นๆ ซึ่งคุณสามารถติดต่อกับทางสรรพพากรได้โดยตรง ที่ Call Center โทร. 1161

อ่านบทความเพิ่มเติม : 

วิธี ขอใบกำกับภาษีจาก Lazada ไปลดหย่อนภาษี

ทำ 1 ได้ 3 ออม / คุ้มครองชีวิต / ลดหย่อนภาษีได้ กับ iGen

วิธี ขอใบกำกับภาษี”ช็อปช่วยชาติ” จาก Orami