Home Investment Finance คนยื่นภาษี 2560 รับเงินคืนจาก สรรพากรผ่าน Prompt Pay มากกว่า 60% แล้ว

คนยื่นภาษี 2560 รับเงินคืนจาก สรรพากรผ่าน Prompt Pay มากกว่า 60% แล้ว

หลายคนยังไม่ได้ลอง เค้าใช้ Prompt Pay รับภาษีคืนกันแล้วนะ

หลังจากที่รัฐบาลมีการประกาศรับเงินคืนผ่านระบบออนไลน์ “Prompt Pay” ที่มีข่าวมาตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา หลายคนอาจคิดว่าไม่ปลอดภัย หรืออาจมีตกหล่น แต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะตัวเลขการขอคืนภาษีสรรพากร ผ่านระบบ พรอมเพย์ มีมากถึง 60% เลยทีเดียว

เอกสารอย่างเป็นทางการจากกรมสรรพากร ตรวจสอบได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news12_2560.pdf

เอกสารอย่างเป็นทางการของกรมสรรพากรที่ออกเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาทำรายงานว่า จำนวนผู้ยื่นภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากกว่า 85% เลือกที่จะใช้ Prompt Pay ในการรับเงินภาษีคืน มากถึง 60% ซึ่งหมายความว่า หากมีผู้ยื่นภาษี 1,000,000 คนผ่านช่องทางออนไลน์ จะมีมากถึง 600,000 คน ที่เลือกที่จะรับเงินผ่านระบบนี้  ซึ่งปัจจุบัน ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 มีผู้ยื่นแบบออนไลน์แล้ว กว่า 1 ล้าน 5 หมื่นคน ซึ่งทางสรรพากรอนุมัติคืนภาษีแล้วเป็นจำนวนเกือบ 400,000 คน ทั้งยื่นแบบกระดาษและออนไลน์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : Check List เอกสารขอคืนภาษี 2560

ทำให้เห็นว่าหลายคนเลือกที่จะใช้บริการออนไลน์ และเลือกการรับเงินผ่านระบบ prompt pay มากกว่าการรับเช็คเงินสดคืน ซึ่งผู้เสียภาษีทุกคนสามารถยื่นผ่าน rd.go.th หรือทาง application ชื่อ RD Smart Tax ซึ่งจะมีโปรแกรมช่วยคำนวนภาษีและเพียงแค่ใส่รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก ก่อนการยื่นแบบ ซึ่งสำหรับคนที่มีเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากงาน ช็อปช่วยชาติ ก็อย่าลืมเอกสารที่จะไว้แนบไปด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่ 1161

Exit mobile version