Home Investment Finance ขอสินเชื่อกสิกร ไม่มีสลิปเงินเดือน ดอก 2.34 บาท ต่อวัน มีจริงหรือ?

ขอสินเชื่อกสิกร ไม่มีสลิปเงินเดือน ดอก 2.34 บาท ต่อวัน มีจริงหรือ?

สลิปเเงินเดือนไม่ต้องใช้ เพราะรับผ่านกสิกร

ตอนนี้มีหลายคนสงสัยเกี่ยวกับ การขอสินเชื่อ ออนไลน์ โดยการสมัครกับ ธนาคารกสิกร โดยที่ไม่ต้องใช้ slip เงินเดือน มันมีจริง หรือจะเป็นไปได้หรือไม่? สำหรับการกู้เงิน ผ่านธนาคารกสิกร ที่เป็นแบบบุคคล หรือการขอสินเชื่อส่วนบุคคล โดยมากแล้วจะต้องมีหลักฐานในการยื่นขอสินเชื่อ เช่นหนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักทรัพย์ค้ำประกัน แม้แต่บัญชีเงินฝากที่ฝากไว้ที่ธนาคารอื่นๆ ซึ่งเอาเข้าจริงแล้ว มีหลักฐานการยื่นเรื่องขอ สินเชื่อกับธนาคารกสิกรหลายอย่างที่ไม่รวมสลิปเงินเดือน ซึ่งอันนี้ แล้วแต่ทางธนาคารจะพิจารณานั่นเอง แต่อย่างไรก็ดี แล้ว ทำไมหลายคนจึงพูดถึงการ ขอยื่นเรื่องสินเชื่อ กสิกร แบบไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนหล่ะ? เรามาดู กันว่า ทำไมเค้าถึงบอกว่าไม่ต้องใช้ Slip เงินเดือน

เงื่อนไขที่หลายคนคิดว่าไม่ต้องใช้ Slip เงินเดือนในการยื่นขอสินเชื่อที่ ธ. กสิกร

 1. ดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดหมื่นละ 2.34 บาทต่อวัน เป็นดอกเบี้ยแบบประมาณการ โดยคำนวณจากดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ในอัตรา 16% ต่อปี และมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 36-60 เดือนสำหรับลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น และดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดหมื่นละ 2.66 บาทต่อวัน เป็นดอกเบี้ยแบบประมาณการ โดยคำนวณจากดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ในอัตรา 18% ต่อปี และมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 36-60 เดือนสำหรับลูกค้าที่เป็นพนักงานประจำ / มี่รายได้ประจำเท่านั้น
 2. ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยดอกเบี้ยต่ำสุด 2.34 บาทต่อวัน ต้องเป็นลูกค้าใหม่ ที่ยื่นสมัครสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 60 – 30 ก.ย. 60 และจะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 ต.ค. 60 เท่านั้น
 3. ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยดอกเบี้ยต่ำสุดหมื่นละ 2.34 บาทต่อวัน มีสิทธิได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษดังนี้ ลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป จะได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 16% ต่อปี ตลอดระยะเวลาของสัญญาเงินกู้ และลูกค้าผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป จะได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 18% ต่อปี ตลอดระยะเวลาของสัญญาเงินกู้
 4. อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ และคุณสมบัติของผู้กู้ตามที่ธนาคารกำหนดไว้ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ตามที่กฎหมายกำหนด
  1. ค่าอากรแสตมป์ อัตราเงินกู้ 2,000 บาทต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิดเป็น 1 บาท
  2. ดอกเบี้ยในหนี้ค้างชำระ หรือดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดชำระหนี้ หรือค่าบริการต่างๆ หรือเบี้ยปรับในการชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนดจากผู้บริโภค ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี (Effective Rate)
  3. ค่าปรับกรณีปิดบัญชีเงินกู้ก่อนกำหนดภายใน 24 เดือน คิดในอัตรา 1% ของวงเงินอนุมัติ
  4. วิธีการผ่อนชำระเงินกู้ จะต้องผ่อนชำระด้วยการหักชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น
 5. หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 6. ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ รวมถึงเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนดในรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือ K-Contact Center โทร. 02-8888888 กด 04

นั่นอาจเป็นเพราะว่า การยื่นขอสินเชื่อที่ไม่มี Slip เงินเดือน อาจจะสำหรับเฉพาะลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย ที่รับเงินเดือนผ่านทางธนาคารเท่านั้น ซึ่งทางธนาคารเค้าจะรู้อยู่แล้วว่า เงินเดือนที่คุณได้รับในแต่ละเดือนมีจำนวนเท่าไหร่ พอสำหรับการยื่นขอสินเชื่อหรือไม่ หากเปรียบเทียบกับการที่ลูกค้าไปธนาคารอื่น ที่ไม่เคยมีประวัติ ทางการเงินกับทางธนาคารเค้ามาก่อน เค้าก็จะไม่ทราบว่า ลูกค้าคนนั้นเงินเดือนเท่าไหร่ และยังคงต้องขอสลิปเงินเดือนอยู่ดี แต่เคสนี้เฉพาะลูกค้าที่ รับเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น

K-Personal Loan ดอกเบี้ย 2.34 บาท ต่อวัน

วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ
ผู้มีเงินเดือนผ่านกสิกร ลูกค้าทั่วไป
พนักงานประจำ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
ตั้งแต่ 240,0001 บาทขึ้นไป หมื่นละ 2.34 บาท ต่อวัน หรือเท่ากับ 16% ต่อปี หมื่นละ 2.66 บาท ต่อวัน หรือ 18% ต่อปี 20% ต่อปี 12,18,24,36,48,60
80,001 – 240,000 บาท 21% ต่อปี 22% ต่อปี 24% ต่อปี
20,001 – 80,000 บาท 25% ต่อปี 26% ต่อปี 26% ต่อปี
10,000 – 20,000 บาท 25% ต่อปี 26% ต่อปี 26% ต่อปี 12,18,24

 

จากตารางจะเห็นได้ว่าสำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าธนาคารกสิกร จะสามารถกูเงินได้ดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ลูกค้าอื่นๆ และถูกกว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และถูกกว่าเมื่อเทียบกับการใช้บัตรเครดิตถอนเงินสดอีกด้วย และระยะเวลาผ่อนชำระจะได้สูงสุดถึง 60 เดือนหรือประมาณ 5 ปี และต่ำสุดอยู่ที่ 1 ปี ซึ่งน่าสนใจมากเลยทีเดียว

รายละเอียดเพิ่มเติม K-Personal Loan

ยี่ห้อสินเชื่อ
:  สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan)
ประเภทสินเชื่อ :  เต็มวงเงิน
ดอกเบี้ยต่ำสุด
   วัตถุประสงค์สินเชื่อ :  สินเชื่ออเนกประสงค์ เช่นนำไป ปิดบัตรเครดิต ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
   จุดเด่น สำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จะได้รับประโยชน์สุงสุด คือสำหรับผู้ที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยอยู่แล้ว และสามารถกูได้ 5 เท่าของรายได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประเภท
หลักประกัน :  สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
ใครกู้ได้บ้าง? :  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
   คุณสมบัติผู้กู้
 • สัญชาติไทย
 • อายุผู้สมัคร
  – ผู้มีรายได้ประจำ ตั้งแต่ 22 – 60 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อน)
  – เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่ 22 – 65 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อน)
 • อายุงานของผู้สมัคร
  – ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  – เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
วงเงินกู้ :  ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
ระยะเวลากู้ :  สูงสุด 60 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย :  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
Exit mobile version