ads

ตอนนี้มีหลายคนสงสัยเกี่ยวกับ การขอสินเชื่อ ออนไลน์ โดยการสมัครกับ ธนาคารกสิกร โดยที่ไม่ต้องใช้ slip เงินเดือน มันมีจริง หรือจะเป็นไปได้หรือไม่? สำหรับการกู้เงิน ผ่านธนาคารกสิกร ที่เป็นแบบบุคคล หรือการขอสินเชื่อส่วนบุคคล โดยมากแล้วจะต้องมีหลักฐานในการยื่นขอสินเชื่อ เช่นหนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักทรัพย์ค้ำประกัน แม้แต่บัญชีเงินฝากที่ฝากไว้ที่ธนาคารอื่นๆ ซึ่งเอาเข้าจริงแล้ว มีหลักฐานการยื่นเรื่องขอ สินเชื่อกับธนาคารกสิกรหลายอย่างที่ไม่รวมสลิปเงินเดือน ซึ่งอันนี้ แล้วแต่ทางธนาคารจะพิจารณานั่นเอง แต่อย่างไรก็ดี แล้ว ทำไมหลายคนจึงพูดถึงการ ขอยื่นเรื่องสินเชื่อ กสิกร แบบไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนหล่ะ? เรามาดู กันว่า ทำไมเค้าถึงบอกว่าไม่ต้องใช้ Slip เงินเดือน

เงื่อนไขที่หลายคนคิดว่าไม่ต้องใช้ Slip เงินเดือนในการยื่นขอสินเชื่อที่ ธ. กสิกร

 1. ดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดหมื่นละ 2.34 บาทต่อวัน เป็นดอกเบี้ยแบบประมาณการ โดยคำนวณจากดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ในอัตรา 16% ต่อปี และมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 36-60 เดือนสำหรับลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น และดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดหมื่นละ 2.66 บาทต่อวัน เป็นดอกเบี้ยแบบประมาณการ โดยคำนวณจากดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ในอัตรา 18% ต่อปี และมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 36-60 เดือนสำหรับลูกค้าที่เป็นพนักงานประจำ / มี่รายได้ประจำเท่านั้น
 2. ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยดอกเบี้ยต่ำสุด 2.34 บาทต่อวัน ต้องเป็นลูกค้าใหม่ ที่ยื่นสมัครสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 60 – 30 ก.ย. 60 และจะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 ต.ค. 60 เท่านั้น
 3. ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยดอกเบี้ยต่ำสุดหมื่นละ 2.34 บาทต่อวัน มีสิทธิได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษดังนี้ ลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป จะได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 16% ต่อปี ตลอดระยะเวลาของสัญญาเงินกู้ และลูกค้าผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป จะได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 18% ต่อปี ตลอดระยะเวลาของสัญญาเงินกู้
 4. อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ และคุณสมบัติของผู้กู้ตามที่ธนาคารกำหนดไว้ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ตามที่กฎหมายกำหนด
  1. ค่าอากรแสตมป์ อัตราเงินกู้ 2,000 บาทต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิดเป็น 1 บาท
  2. ดอกเบี้ยในหนี้ค้างชำระ หรือดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดชำระหนี้ หรือค่าบริการต่างๆ หรือเบี้ยปรับในการชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนดจากผู้บริโภค ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี (Effective Rate)
  3. ค่าปรับกรณีปิดบัญชีเงินกู้ก่อนกำหนดภายใน 24 เดือน คิดในอัตรา 1% ของวงเงินอนุมัติ
  4. วิธีการผ่อนชำระเงินกู้ จะต้องผ่อนชำระด้วยการหักชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น
 5. หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 6. ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ รวมถึงเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนดในรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือ K-Contact Center โทร. 02-8888888 กด 04

นั่นอาจเป็นเพราะว่า การยื่นขอสินเชื่อที่ไม่มี Slip เงินเดือน อาจจะสำหรับเฉพาะลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย ที่รับเงินเดือนผ่านทางธนาคารเท่านั้น ซึ่งทางธนาคารเค้าจะรู้อยู่แล้วว่า เงินเดือนที่คุณได้รับในแต่ละเดือนมีจำนวนเท่าไหร่ พอสำหรับการยื่นขอสินเชื่อหรือไม่ หากเปรียบเทียบกับการที่ลูกค้าไปธนาคารอื่น ที่ไม่เคยมีประวัติ ทางการเงินกับทางธนาคารเค้ามาก่อน เค้าก็จะไม่ทราบว่า ลูกค้าคนนั้นเงินเดือนเท่าไหร่ และยังคงต้องขอสลิปเงินเดือนอยู่ดี แต่เคสนี้เฉพาะลูกค้าที่ รับเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น

K-Personal Loan ดอกเบี้ย 2.34 บาท ต่อวัน

วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ
ผู้มีเงินเดือนผ่านกสิกร ลูกค้าทั่วไป
พนักงานประจำ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
ตั้งแต่ 240,0001 บาทขึ้นไป หมื่นละ 2.34 บาท ต่อวัน หรือเท่ากับ 16% ต่อปี หมื่นละ 2.66 บาท ต่อวัน หรือ 18% ต่อปี 20% ต่อปี 12,18,24,36,48,60
80,001 – 240,000 บาท 21% ต่อปี 22% ต่อปี 24% ต่อปี
20,001 – 80,000 บาท 25% ต่อปี 26% ต่อปี 26% ต่อปี
10,000 – 20,000 บาท 25% ต่อปี 26% ต่อปี 26% ต่อปี 12,18,24

 

จากตารางจะเห็นได้ว่าสำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าธนาคารกสิกร จะสามารถกูเงินได้ดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ลูกค้าอื่นๆ และถูกกว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และถูกกว่าเมื่อเทียบกับการใช้บัตรเครดิตถอนเงินสดอีกด้วย และระยะเวลาผ่อนชำระจะได้สูงสุดถึง 60 เดือนหรือประมาณ 5 ปี และต่ำสุดอยู่ที่ 1 ปี ซึ่งน่าสนใจมากเลยทีเดียว

รายละเอียดเพิ่มเติม K-Personal Loan

ยี่ห้อสินเชื่อ
:  สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan)
ประเภทสินเชื่อ :  เต็มวงเงิน
ดอกเบี้ยต่ำสุด
   วัตถุประสงค์สินเชื่อ :  สินเชื่ออเนกประสงค์ เช่นนำไป ปิดบัตรเครดิต ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
   จุดเด่น สำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จะได้รับประโยชน์สุงสุด คือสำหรับผู้ที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยอยู่แล้ว และสามารถกูได้ 5 เท่าของรายได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประเภท
หลักประกัน :  สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
ใครกู้ได้บ้าง? :  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
   คุณสมบัติผู้กู้
 • สัญชาติไทย
 • อายุผู้สมัคร
  – ผู้มีรายได้ประจำ ตั้งแต่ 22 – 60 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อน)
  – เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่ 22 – 65 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อน)
 • อายุงานของผู้สมัคร
  – ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  – เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
วงเงินกู้ :  ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
ระยะเวลากู้ :  สูงสุด 60 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย :  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก