Home Finance กองทุน ฝากธนาคารดอกเบี้ยต่ำไป ลองดู กองทุนบัวหลวง B-Income มั้ย?

ฝากธนาคารดอกเบี้ยต่ำไป ลองดู กองทุนบัวหลวง B-Income มั้ย?

เมื่อสมัยครั้งที่คุณปู่คุณย่า หรือพ่อและแม่ของเรา มีเงินในธนาคาร ทุกคนก็ยิ้มเยาะ เพราะดอกเบี้ยธนาคารในสมัยก่อนนั้น สูงถึง 2 หลักเลยทีเดียว (10%+) ซึ่งทุกคนก็ดำเนินชีวิตมาตามปกติ จนมาถึงปัจจุบัน ที่อัตราดอกเบี้ยธนาคารเหลือหลักเดียว และต่ำกว่า 2% ในอดีต คนที่มีเงินเยอะๆ ก็จะเป็นเสือนอนกิน เพราะฝากเงินไว้กับธนาคาร ปีๆ หนึ่งก็จะมีดอกไว้ใช้ปีหน้าทั้งปี เรียกได้ว่ามีเงินเยอะๆอย่างเดียว ฝากแบงค์ก็ไม่ต้องทำอะไรกินแล้ว แต่มาวันนี้ เสือนอนกินอาจต้องถูกกิน เพราะอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร โดยเฉพาะดอกเบี้ยเงินฝากต่ำลิ่ว คือต่ำจนไม่รู้จะฝากเงินเอาไว้ทำไม ซึ่งวันนี้ ธนาคารกรุงเทพเค้ามีทางเลือกให้ ทุกคนที่ เห็นดอกเบี้ยธนาคารแล้วท้อใจ กับ กองทุนใหม่ กองทุนบัวหลวง B-INCOME

ข้อควรรู้ก่อนลงทุนกับ กองทุนบัวหลวง B-INCOME

คำเตือน : ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

B-INCOME กระจายการลงทุนหลาย Port

นโยบายการลงทุนของ B-INCOME นั้น ไม่ได้เน้นที่การลงทุนกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือภายในประเทศเพียงอย่งางเดียว แต่จะมีการลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งในไทยและต่างประเทศไม่เกิน 79% ของ หน่วยลงทุน มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม IFF, ETF, REITs โดยจะลงทุน ในสัดส่วนไม่เกิน 60% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ขั้นต่ำในการลงทุน 500 บาท – การลงทุน 500 บาท เป็นขั้นต่ำต่อการซื้อครั้งแรก และ ครั้งถัดไป อาจทำให้นักลงทุนหลายคนมีโอกาสในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น

B-INCOME มีค่าธรรมเนียมกองทุนมีอัตราส่วนดังนี้

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.25%, ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.04% ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.05% และมีค่าใช้จ่ายรวมไม่เกิน 2.5% ซึ่งสำหรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนก็มีเช่น ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1% แต่จะไม่มีค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน หรือค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

B-INCOME เหมาะกับคุณหรือไม่?

  • ถ้าคุณเป็นผู้ที่มองหาการลงทุน และสินทรัพย์ที่สามารถให้ผลตอบแทนได้สม่ำเสมอ
  • ถ้าคุณสามารถทนกับความเสี่ยงระดับกลางได้
  • ถ้าคุณมีเงินสามารถลงทุนในระยะยาว 3-5 ปี ได้

B-INCOME ซื้อได้ที่ไหน วันไหน? เมื่อไหร่?

กองทุนบัวหลวง B-INCOME จะเปิดให้สั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 8-16 พฤษภาคม 2560 นี้ ซึ่งสามารถ ซื้อได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา จะเป็นการใช้เงินสดซื้อหรือ หักบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนก็ได้ และสำหรับ ผู้ที่ใช้ Internet Banking – iBanking, Mbanking, หรือ Bualuang Phone ก็สามารถซื้อได้ตลอดเวลา ตั้งแต่วันที่เปิดขายจนถึงวันสิ้นสุด

 

 

Exit mobile version