ผู้เสียภาษีหลายคนคงได้ทำการยื่นแบบฟอร์ม ภงด 90 และ 91 กันไปแล้ว โดยมีทั้งยื่นแบบ ออนไลน์ และ ใช้เอกสารในการยื่นที่กรมสรรพากรในแต่ละเขต และสำหรับผู้ที่ยื่นแล้ว คงมีความกังวลใจเรื่องการตกหล่นในการคืนภาษี แม้ว่าจะมีระบบ Prompt Pay มาใช้แล้วก็ตาม ซึ่งวันนี้หลายคนก็มีการตรวจสอบภาษีคืน ทั้งในรูปแบบเช็คเงินสด และแบบการโอนเงินผ่นา พรอมเพย์ โดยที่บางคนอาจยังไม่รู้ว่าจะต้องตรวจสอบภาษีคืนที่ไหน? วันนี้เรามี การตรวจสอบเงินคืนผ่านช่องทางออนไลน์ที่ กรมสรรพากรโดยตรง และสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นภาษี ต้องยื่นก่อนสิ้นเดือน มีนาคมของทุกปี และควรตรวจสอบเอกสารสำหรับยื่นภาษีก่อน

3 ขั้นตอนง่ายในการตรวจสอบภาษีคืน (ใช้เวลาไม่ถึง 2 นาที)

เข้าไปที่ http://www.rd.go.th/publish/27942.0.html เมื่อเข้าไปแล้วจะแสดงหน้านี้สำหรับใส่ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยต้องมีข้อมูลดังนี้

  • ปีภาษี หากตรวจสอบปีภาษีที่จะได้รับคืนในปี 2560 ให้ เลือก 2559 (เพราะเรายื่นภาษีของปี 2559)
  • ชื่อนามสกุล โดยที่ไม่ต้องบอกว่าเป็น นาย นางสาว นาง ฯลฯ และสำหรับคณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน ให้ใส่เครื่องหมาย – ที่ ช่องของนามสกุล เพราะ คณะบุคคลไม่มีนามสกุล
  • ใส่เลขที่ประจำตัวประชาชน โดยใส่เป็นเลขติดกันเลย

ขั้นตอนสุดท้าย ตรวจสอบรายการเงินคืนภาษี

ทางระบบของสรรพากร จะตรวจสอบรายชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน สำหรับการแสดงผลว่าขั้นตอนการคืนภาษีไปถึงไหนแล้ว ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยตรงกับทางสรรพากร อย่างไรก็ดี หากคุณยังไม่ได้รับเงินคืนนานเกินกว่า 7-10 วัน ให้โทรไปเช็คที่ 1161 หรือไปที่สรรพากรเขตที่คุณอยู่ โดยสามารถตรวจสอบเขตสรรพากรได้ที่นี่

ขั้นตอนในการอนุมัติภาษีเงินคืน

เพราะทางกรมสรรพากร เค้าต้องมีการรับเรื่องของประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีหลายล้านคน และแน่นอนว่า เอกสารอาจจะเป็นพันล้านใบต่อปี ซึ่งอาจมีการล่าช้า แต่เค้าก็ได้มีการเพิ่มระบบที่ทำให้ตรวจสอบง่ายกว่าเมื่อก่อนมาก (ใครยื่นภาษีเมื่อ 10 ปีที่แล้วจะทราบดี) เราแนะนำให้เลือกใช้การรับเงินคืนผ่าน Prompt Pay เพราะมากกว่า 80% ของผู้เสียภาษีเลือกวิธีนี้แล้ว ในปีนี้ และสำหรับขั้นตอนการคืนภาษีของ สรรพากร ก็ตามรูปด้านบนเลย

  • ผู้เสียภาษียื่นแบบ
  • ดำเนินการเอกสาร ทั้งออนไลน์ และ กระดาษ
  • พิจารณาภาษีคืน
  • ส่งคืนภาษี
  • ผู้เสียภาษีได้รับเงินภาษีคืน

สำหรับคนที่ไม่ได้รับเงินคืนภาษีนานเกิน 2 สัปดาห์ขึ้นไป ควรต้องโทรไปเช็คกับทางกรมสรรพากร หรือ Hotline 1161 จะดีที่สุด