Home Investment Finance คนค้ำประกันรถ จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

คนค้ำประกันรถ จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

คนค้ำประกัน เป็นใครได้บ้าง ? มีคุณสมบัติแบบไหน

สำหรับใครที่มีแพลนซื้อรถใหม่ ไม่ว่าจะเป็นรถป้ายแดง หรือรถมือสอง นอกจากบริษัทไฟแนนซ์รถยนต์จะขอเอกสารต่าง ๆ ของผู้ซื้อแล้ว บางครั้งก็ต้องขอเอกสาร “ผู้ค้ำประกัน” ที่มีส่วนร่วมในการทำสัญญาซื้อขายรถยนต์ด้วย พอเอ่ยถึง “ผู้ค้ำประกัน” หลายคนอาจตั้งคำถามว่า ผู้ค้ำประกันรถยนต์ มีหน้าที่อะไร และต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง ? ลองไปหาคำตอบกันค่ะ

คนค้ำประกัน หรือ ผู้ค้ำประกันรถยนต์ คือใคร

เป็นบุคคลที่เซ็นสัญญาค้ำประกันว่า หากลูกหนี้ไม่จ่ายค่างวดตามที่กำหนด “คนค้ำประกัน” จะเป็นผู้รับผิดชอบหนี้แทนลูกหนี้ ส่งผลให้บริษัทไฟแนนซ์สามารถทวงหนี้ หรือฟ้องร้องให้คนค้ำประกันชำระเงินแทนลูกหนี้ได้ แต่ไม่ได้ชำระค่างวดร่วมกันกับคนขอกู้ ตามสัญญาปกติเหมือนคนกู้ร่วม ทั้งนี้ ผู้ค้ำประกันไม่จำเป็นต้องเป็นคนในครอบครัวของผู้กู้ แต่ต้องมีฐานเงินเดือนสูง รายได้แน่นอน และอาชีพมั่นคง

คนค้ำประกัน ต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง ?

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะมาค้ำประกันรถยนต์ให้ในการจัดไฟแนนซ์ซื้อรถยนต์นั้น ก็ไม่มีอะไรมากเลย เพียงมีคุณสมบัติตามนี้

(1) ผู้ค้ำประกันจะเป็นใครก็ได้ อาจเป็นคนในครอบครัว ญาติ เพื่อน หรือคนรู้จักก็ได้

(2) ต้องบรรลุนิติภาวะ หรือมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

(3) มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

(4) มีที่อยู่อาศัยที่สามารถติดต่อได้แน่นอน

(5) ไม่มีประวัติค้างชำระ หรือประวัติเสียหายทางด้านการเงิน

อย่างไรก็ตาม หากมีใครมาขอร้องให้คุณเป็น “ผู้ค้ำประกันรถยนต์” แนะนำให้ตรวจสอบและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเสียก่อนว่า บุคคลที่คุณจะไปเซ็นสัญญาค้ำประกันรถยนต์ให้นั้น มีความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจเพียงใด หรือเขามีความสามารถในการผ่อนรถยนต์หรือไม่ ? หากผิดพลาดขึ้นมา ภาระหนักก็จะตกมาอยู่ที่คนค้ำประกันเช่นคุณได้


READ MORE :

Exit mobile version