ฝากประจำธนาคารไหนดี 2563 เปรียบเทียบดอกเบี้ยเงินฝากและเงื่อนไข 10 ธนาคารดัง

ads

ฝากเงินธนาคารไหนดี ?

แม้ว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จะลดต่ำลง ทำให้หลายคนเหลือมองหาแหล่งลงทุนหรือฝากเงินก้อนโตใหม่ ๆ เช่นการ “ฝากประจำ” ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า อีกทั้งหากคุณเลือกออมเงินด้วยการฝากประจำด้วยแล้ว ก็สามารถเลือกฝากเงินได้หลากหลายแบบตามระยะเวลาฝากประจำ ตั้งแต่ฝากประจำแบบ 3 เดือน / 6 เดือน / 12 เดือน และ 24 เดือน

โดยอัตราดอกเบี้ยของระยะเวลาฝากประจำก็แตกต่างกันออกไป เมื่อเป็นแบบนี้ หลายคนคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่า ควรเลือกออมเงินแบบฝากประจำกับธนาคารแห่งไหนดี ที่ได้ดอกเบี้ยสูงเหมาะแก่การฝากมากที่สุด ลองไปดูพร้อมกันเลยค่ะ


ฝากประจำธนาคารไหนดี 2563


1. ธนาคารไอซีบีซี ไทย : บัญชีเงินฝากประจำ (สมุดคู่ฝาก/ใบรับฝากเงิน)

เป็นการเปิดบัญชีเงินฝากประจำที่คุณสามารถกำหนดระยะเวลาฝากได้ตั้งแต่ 3-48 เดือนขึ้นไป โดยธนาคาร ICBC จะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้

อัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
n/a ทุกจำนวน 1.000 % 0.800 % 0.800 % 0.800 % 0.800 %
1 เดือน น้อยกว่า 1,000,000,000 1.050 % 0.950 % 0.950 % 0.950 % 0.950 %
ตั้งแต่ 1,000,000,000 1.000 % 0.900 % 0.900 % 0.900 % 0.900 %
3 เดือน น้อยกว่า 10,000,000 1.450 % 1.250 % 1.250 % 1.250 % 1.250 %
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 999,999,999 1.450 % 1.300 % 1.300 % 1.300 % 1.300 %
ตั้งแต่ 1,000,000,000 1.400 % 1.250 % 1.250 % 1.250 % 1.250 %
6 เดือน น้อยกว่า 10,000,000 1.550 % 1.350 % 1.350 % 1.350 % 1.350 %
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 999,999,999 1.550 % 1.400 % 1.400 % 1.400 % 1.400 %
ตั้งแต่ 1,000,000,000 1.500 % 1.350 % 1.350 % 1.350 % 1.350 %
12 เดือน น้อยกว่า 10,000,000 1.650 % 1.400 % 1.400 % 1.400 % 1.400 %
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 999,999,999 1.650 % 1.450 % 1.450 % 1.450 % 1.450 %
ตั้งแต่ 1,000,000,000 1.600 % 1.400 % 1.400 % 1.400 % 1.400 %
18 เดือน น้อยกว่า 10,000,000 1.700 % 1.450 % 1.450 % 1.450 % 1.450 %
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 999,999,999 1.700 % 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 %
ตั้งแต่ 1,000,000,000 1.650 % 1.450 % 1.450 % 1.450 % 1.450 %
24 เดือน น้อยกว่า 10,000,000 1.750 % 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 %
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 999,999,999 1.750 % 1.550 % 1.550 % 1.550 % 1.550 %
ตั้งแต่ 1,000,000,000 1.700 % 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 %
ระหว่าง 36 เดือน ถึง 48 เดือน น้อยกว่า 10,000,000 1.800 % 1.550 % 1.550 % 1.550 % 1.550 %
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 999,999,999 1.800 % 1.600 % 1.600 % 1.600 % 1.600 %
ตั้งแต่ 1,000,000,000 1.750 % 1.550 % 1.550 % 1.550 % 1.550 %
เงื่อนไขการฝากเงิน และสิทธิที่ควรรู้ :

(1) วงเงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท และฝากเพิ่มขั้นต่ำครั้งละ 10,000 บาท

(2) กรณีลูกค้าประสงค์จะรับดอกเบี้ยเป็นรายงวด จะต้องมียอดเงินในการฝากไม่ต่ำกว่าฉบับหรือครั้งละ 500,000 บาท และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ย

(3) สำหรับลูกค้าที่ถอนเงินก่อนครบกำหนด ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่ฝากในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี หรือไม่เกินกว่าอัตราที่ธนาคารสัญญาไว้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร


2. ธนาคารเกียรตินาคิน : บัญชีเงินฝากประจำ (ใบรับฝาก, สมุดคู่ฝาก และบัตรเงินฝาก)

เป็นอีกหนึ่งบัญชีแบบฝากประจำที่ที่สามารถเลือกรับดอกเบี้ยได้ทั้งเมื่อฝากครบตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้ หรือแบบรายเดือน และเลือกระยะเวลาการฝากได้หลากหลายรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง

อัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000,000 1.300 % 1.200 % 1.200 % 0.650 % 0.650 %
มากกว่า 100,000,000 1.150 % 1.050 % 1.050 % 0.650 % 0.650 %
6 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000,000 1.400 % 1.300 % 1.300 % 0.750 % 0.750 %
มากกว่า 100,000,000 1.250 % 1.150 % 1.150 % 0.750 % 0.750 %
9 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000,000 1.400 % 1.300 % 1.300 % 0.750 % 0.750 %
มากกว่า 100,000,000 1.250 % 1.150 % 1.150 % 0.750 % 0.750 %
12 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000,000 1.500 % 1.400 % 1.400 % 0.750 % 0.750 %
มากกว่า 100,000,000 1.350 % 1.250 % 1.250 % 0.750 % 0.750 %
18 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000,000 1.550 % 1.450 % 1.450 % 0.750 % 0.750 %
มากกว่า 100,000,000 1.400 % 1.300 % 1.300 % 0.750 % 0.750 %
24 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000,000 1.550 % 1.450 % 1.450 % 0.750 % 0.750 %
มากกว่า 100,000,000 1.400 % 1.300 % 1.300 % 0.750 % 0.750 %
36 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000,000 1.650 % 1.550 % 1.550 % 0.750 % 0.750 %
มากกว่า 100,000,000 1.500 % 1.400 % 1.400 % 0.750 % 0.750 %
48 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000,000 1.750 % 1.650 % 1.650 % 0.750 % 0.750 %
มากกว่า 100,000,000 1.600 % 1.500 % 1.500 % 0.750 % 0.750 %
เงื่อนไขการฝากเงิน และสิทธิที่ควรรู้ :

(1) จำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 500,000 บาท สำหรับใบรับฝากประจำ และ 5,000 บาท สำหรับแบบสมุดคู่ฝาก

(2) ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้

(3) เงินฝากที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ผู้ฝากสามารถเลือกรับดอกเบี้ยเป็นราย 6 เดือน หรือรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝากเงินก็ได้ โดยกำหนดเงื่อนไขการรับดอกเบี้ยและวิธีการรับดอกเบี้ยในคำขอเปิดบัญชี หรือใบนำฝาก

(4) เมื่อครบกำหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป ตามประเภทและระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดเป็นอย่างอื่น โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า

(5) กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • หากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • หากฝากระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดังกล่าว สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก

3. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ : บัญชีเงินฝากประจำ (สมุดคู่ฝาก/ใบรับเงินฝากประจำ)

ถือเป็นการออมเงินที่ช่วยสร้างหลักประกันที่มั่นคงในอนาคตของคุณ ซึ่งระยะเวลาในการฝากเงินนั้น ก็มีให้เลือกตั้งแต่ 7 วัน ไปจนถึง 36 เดือน ส่วนอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด นอกจากนี้ คุณสามารถใช้บัญชีฝากประจำ(สมุดคู่ฝาก/ใบรับเงินฝากประจำ) เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกันได้

อัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
7 วัน ตั้งแต่ 100,000,000 0.850 % 0.850 % 0.850 % 0.850 % 0.850 %
14 วัน ตั้งแต่ 100,000,000 0.850 % 0.850 % 0.850 % 0.850 % 0.850 %
1 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 %
2 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 %
3 เดือน ทุกจำนวน 1.300 % 1.100 % 1.100 % 1.100 % 1.100 %
4 เดือน ทุกจำนวน 1.300 % 1.100 % 1.100 % 1.100 % 1.100 %
5 เดือน ทุกจำนวน 1.300 % 1.100 % 1.100 % 1.100 % 1.100 %
6 เดือน ทุกจำนวน 1.400 % 1.250 % 1.250 % 1.250 % 1.250 %
7 เดือน ทุกจำนวน 1.500 % 1.250 % 1.250 % 1.250 % 1.250 %
8 เดือน ทุกจำนวน 1.500 % 1.250 % 1.250 % 1.250 % 1.250 %
9 เดือน ทุกจำนวน 1.600 % 1.250 % 1.250 % 1.250 % 1.250 %
10 เดือน ทุกจำนวน 1.600 % 1.250 % 1.250 % 1.250 % 1.250 %
11 เดือน ทุกจำนวน 1.600 % 1.250 % 1.250 % 1.250 % 1.250 %
12 เดือน ทุกจำนวน 1.750 % 1.350 % 1.350 % 1.350 % 1.350 %
15 เดือน ทุกจำนวน 1.750 % 1.350 % 1.350 % 1.350 % 1.350 %
18 เดือน ทุกจำนวน 1.750 % 1.350 % 1.350 % 1.350 % 1.350 %
24 เดือน ทุกจำนวน 1.800 % 1.450 % 1.450 % 1.450 % 1.450 %
36 เดือน ทุกจำนวน 1.850 % 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500%
เงื่อนไขการฝากเงิน และสิทธิที่ควรรู้ :

(1) เงินฝากประจำประเภท เผื่อเรียก และเงินฝากประจำประเภท 7 วัน,14 วัน,1 เดือน,2 เดือนรับเฉพาะใบรับเงินฝากประจำเท่านั้น

(2) เงินฝากประจำแบบสมุดคู่ฝาก ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท ,เงินฝากประจำแบบใบรับเงินฝากประจำ ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท

(3) หากระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย

(4) หากระยะเวลาที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากออมทรัพย์ที่จ่ายให้กับลูกค้าบุคคลธรรมดา ณ วันฝาก


4. ธนาคารทิสโก้ : บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป 

เป็นบัญชีเงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยแน่นอน และสูงขึ้นตามระยะเวลาฝาก โดยคุณสามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตามต้องการ

อัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
n/a ทุกจำนวน 0.750 % 0.750 % 0.750 % 0.750 % 0.750 %
1 เดือน น้อยกว่า 50,000,000 0.800 % 0.800 % 0.800 % 0.800 % 0.800 %
ตั้งแต่ 50,000,000 0.800 % 1.000 % 0.800 % 1.000 % 1.000 %
2 เดือน น้อยกว่า 50,000,000 0.900 % 0.900 % 0.900 % 0.900 % 0.900 %
ตั้งแต่ 50,000,000 0.900 % 1.100 % 0.900 % 1.100 % 1.100 %
3 เดือน ทุกจำนวน 1.300 % 1.200 % 1.300 % 1.200 % 1.200 %
4 เดือน ตั้งแต่ 500,000 ถึง 4,999,999 1.300 %
ตั้งแต่ 5,000,000 ถึง 19,999,999 1.350 %
ตั้งแต่ 20,000,000 ถึง 49,999,999 1.400 %
ตั้งแต่ 50,000,000 1.450 %
6 เดือน ทุกจำนวน 1.400 % 1.300 % 1.400 % 1.300 % 1.300 %
7 เดือน ตั้งแต่ 500,000 1.450 %
9 เดือน ทุกจำนวน 1.400 % 1.300 % 1.400 % 1.300 % 1.300 %
11 เดือน ตั้งแต่ 500,000 1.500 %
12 เดือน ทุกจำนวน 1.500 % 1.400 % 1.500 % 1.400 % 1.400 %
18 เดือน ทุกจำนวน 1.500 % 1.400 % 1.500 % 1.400 % 1.400 %
24 เดือน ทุกจำนวน 1.550 % 1.500 % 1.550 % 1.500 % 1.500 %
36 เดือน ทุกจำนวน 1.600 % 1.600 % 1.600 % 1.600 % 1.600 %
48 เดือน ทุกจำนวน 1.650 % 1.600 % 1.650 % 1.600 % 1.600 %
เงื่อนไขการฝากเงิน และสิทธิที่ควรรู้ :

(1) เงินฝากประจำ(สมุดคู่ฝาก/ใบรับฝาก/บัตรเงินฝาก) วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ที่มีระยะเวลาครบกำหนด 18 เดือนขึ้นไป ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส หรือเมื่อครบกำหนด

(2) เงินฝากที่มีระยะเวลาครบกำหนดไม่ถึง 1 เดือน ธนาคารจะพิจารณาจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยประเภท 1 เดือน

(3) กรณีเงินฝากประจำ 6, 9, 12, 18, 24, 36 และ 48 เดือน กรณีการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากจริง ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี เว้นแต่การถอนเงินฝาก ก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย

(4) ในกรณีที่ลูกค้าไม่มาถอนเงินในบัญชีฝากประจำใดเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ให้ถือว่าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะฝากเงินโดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับเงินฝากเดิมต่อไป


5. ธนาคารแบงค์ออฟไชน่า : บัญชีเงินฝากประจำ

เป็นบัญชีออมเงินตามกำหนดเวลา ที่คุณไม่สามารถโอนเงินหรือรับเงินโอนจากบัญชีอื่นได้ รับสกุลเงินบาทไทย ดอลลาร์สหรัฐ เงินหยวน และอื่น ๆ ทั้งไม่มีค่าธรรมเนียมในการจัดการด้านบัญชีอีกด้วย

อัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป
1 เดือน น้อยกว่า 10,000,000 0.750 % 0.750 %
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 999,999,999 1.000 % 1.000 %
ตั้งแต่ 1,000,000,000 0.750 % 0.750 %
3 เดือน น้อยกว่า 10,000,000 1.250 % 1.250 %
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 999,999,999 1.500 % 1.400 %
ตั้งแต่ 1,000,000,000 1.350 % 1.350 %
6 เดือน น้อยกว่า 10,000,000 1.375 % 1.375 %
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 999,999,999 1.500 % 1.450 %
ตั้งแต่ 1,000,000,000 1.400 % 1.400 %
12 เดือน น้อยกว่า 10,000,000 1.500 % 1.450 %
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 999,999,999 1.625 % 1.500 %
ตั้งแต่ 1,000,000,000 1.450 % 1.450 %
24 เดือน น้อยกว่า 10,000,000 1.500 % 1.550 %
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 999,999,999 1.625 % 1.600 %
ตั้งแต่ 1,000,000,000 1.550 % 1.550 %
เงื่อนไขการฝากเงิน และสิทธิที่ควรรู้ :

(1) เมื่อบัญชีครบระยะเวลาที่กำหนด ลูกค้าสามารถเลือกที่จะฝากต่อได้โดยอัตโนมัติ

(2) ธนาคารไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 3 เดือนขึ้นไปที่มีการถอนเมื่อระยะเวลาฝากยังไม่ครบ 3 เดือน

(3) ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันฝากแก่ลูกค้าที่ถอนเงินฝากประจำก่อนกำหนด โดยที่ระยะเวลาการฝากมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนด


6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย : บัญชีฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 

หากคุณต้องการเปิดบัญชีฝากประจำที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูง และสามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ด้วยตนเอง การเปิด “บัญชีฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก” ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย

อัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
1 เดือน น้อยกว่า 5,000,000 1.000 % 0.700 % 1.000 % 0.700 % 0.700 %
ตั้งแต่ 5,000,000 1.000 % 0.850 % 1.000 % 0.850 % 0.850 %
3 เดือน ทุกจำนวน 1.050 % 0.900 % 1.050 % 0.900 % 0.900 %
4 เดือน ทุกจำนวน 1.050 % 1.050 %
5 เดือน ทุกจำนวน 1.050 % 1.050 %
6 เดือน ทุกจำนวน 1.300 % 0.950 % 1.300 % 0.950 % 0.950 %
7 เดือน ทุกจำนวน 1.300 % 1.300 %
8 เดือน ทุกจำนวน 1.300 % 1.300 %
9 เดือน ทุกจำนวน 1.300 % 1.000 % 1.300 % 1.000 % 1.000 %
10 เดือน ทุกจำนวน 1.300 % 1.300 %
11 เดือน ทุกจำนวน 1.300 % 1.300 %
12 เดือน ทุกจำนวน 1.550 % 1.100 % 1.550 % 1.100 % 1.100 %
24 เดือน ทุกจำนวน 1.716 % 1.150 % 1.550 % 1.150 % 1.150 %
36 เดือน ทุกจำนวน 1.650 % 1.250 % 1.650 % 1.250 % 1.250 %
เงื่อนไขการฝากเงิน และสิทธิที่ควรรู้ :
  • ผู้ฝากสามารถถอนเงินได้ โดยไม่ได้รับดอกเบี้ยถ้าถอนก่อน 3 เดือน ถ้าฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยที่อัตรา 0.50% ต่อปีของจำนวนเงินที่ถอน (ทั้งกรณีถอนบางส่วนและถอนทั้งจำนวน) โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

7. ธนาคารออมสิน : บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน 

นี่คือบัญชีฝากประจำแบบระยะสั้นของธนาคารออมสินที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูง เหมาะใช้เป็นเงินสำรองในอนาคต รวมถึงใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้หรือค้ำประกันบุคคลได้

อัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน ทุกจำนวน 1.025 % 0.725 % 1.025 % 0.725 % 0.725 %
เงื่อนไขการฝากเงิน และสิทธิที่ควรรู้ :

(1) ในการฝากต้องฝากครั้งละ ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

(2) สามารถถอนเงินเท่าใดก็ได้ แต่เมื่อถอนแล้ว รายการฝากใดมียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท ธนาคารจะไม่คำนวณดอกเบี้ยให้ และต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก


8. ธนาคารกรุงเทพ : บัญชีฝากประจำขวัญบัวหลวง    

เป็นบัญชีเงินฝากที่ให้ท่านอุ่นใจด้วยความคุ้มครองจากวงเงินเอาประกันที่สูงถึง 10 เท่าของยอดเงินฝาก ที่มาพร้อมอัตราเบี้ยประกันที่ต่ำเป็นพิเศษ

อัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา
3 เดือน ทุกจำนวน 1.000 %
6 เดือน ทุกจำนวน 1.250 %
12 เดือน น้อยกว่า 10,000,000 1.500 %
ตั้งแต่ 10,000,000 1.375 %
เงื่อนไขการฝากเงิน และสิทธิที่ควรรู้ :

(1) เจ้าของบัญชีฝากประจำขวัญบัวหลวง ต้องมีอายุตั้งแต่ 5 ถึง 60 ปี

(2) บัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

(3) คิดค่าเบี้ยประกันร้อยละ 0.5 ต่อปีของจำนวนเงินฝากเมื่อมีการนำดอกเบี้ยเข้าบัญชี เมื่อเงินฝากครบกำหนดตามระยะเวลาการฝาก

(4) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)  ให้ความคุ้มครองเจ้าของบัญชีฝากประจำขวัญบัวหลวง ไม่ว่าจะเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ เพียงท่านมียอดเงินฝากเฉลี่ยคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป


9. ธนาคารไทยพาณิชย์ : บัญชีเงินฝากประจำแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK)

สำหรับการฝากประจำแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก หรือ E PASSBOOK นั้น เป็นบัญชีเงินฝากรูปแบบใหม่สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ผู้ฝากสามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน หรือ 36 เดือน

อัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา
3 เดือน น้อยกว่า 5,000,000 1.000 %
ตั้งแต่ 5,000,000 0.750 %
6 เดือน น้อยกว่า 5,000,000 1.250 %
ตั้งแต่ 5,000,000 1.000 %
12 เดือน น้อยกว่า 5,000,000 1.500 %
ตั้งแต่ 5,000,000 1.250 %
24 เดือน น้อยกว่า 5,000,000 1.550 %
ตั้งแต่ 5,000,000 1.300 %
36 เดือน น้อยกว่า 5,000,000 1.700 %
ตั้งแต่ 5,000,000 1.450 %
เงื่อนไขการฝากเงิน และสิทธิที่ควรรู้ :

(1) ผู้ฝากสามารถทำรายการฝาก/ถอน บัญชีฝากประจำแบบไม่มีสมุดคู่ฝากได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา

(2) ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย

(3) ระยะเวลาฝากเกิน 3 เดือนแต่ไม่ครบกำหนดฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันฝาก


10. ธนาคารธนชาต : บัญชีเงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก (NCD)

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่รักการออม โดยสามารถเลือกระยะเวลาการฝากที่แน่นอน พร้อมรับดอกเบี้ยในอัตราที่สูง ตามระยะเวลาที่คุณเลือกฝากเงินนั่นเอง

อัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
1 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 0.750 % 0.750 % 0.750 % 0.750 %
2 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 0.800 % 0.800 % 0.800 % 0.800 %
3 เดือน ทุกจำนวน 0.950 % 0.850 % 0.850 % 0.850 % 0.850 %
6 เดือน ทุกจำนวน 1.150 % 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 %
12 เดือน ทุกจำนวน 1.400 % 1.150 % 1.150 % 1.150 % 1.150 %
24 เดือน ทุกจำนวน 1.500 % 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 %
36 เดือน ทุกจำนวน 1.500 % 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 %
เงื่อนไขการฝากเงิน และสิทธิที่ควรรู้ :

ในการฝากเงิน ตามระยะเวลา 24 เดือน และ 36 เดือนนั้น มีเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย อาทิ

  • ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยรายงวดไปก่อนวันครบกําหนดแล้ว ผู้ฝากตกลงคืนดอกเบี้ยรายงวดที่ได้รับไปแล้ว โดยให้ธนาคารนําจํานวนเงินดอกเบี้ยดังกล่าวไปหักออกจากเงินต้นที่จะชําระให้แก่ผู้ฝากได้นอกจากนี้ ผู้ฝากไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยรายงวดที่ได้หักไปแล้วคืน
  • ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบกําหนดระยะเวลาฝาก หากดอกเบี้ยรายงวดที่ผู้ฝากได้รับไปแล้วเกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้สําหรับการถอนก่อนกําหนดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับสําหรับบุคคลธรรมดาวงเงินฝากต่ำสุดตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร นอกจากนี้ผู้ฝากไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยรายงวดที่ได้หักไปแล้วคืน

พอเห็นภาพอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของแต่ละธนาคารที่เรานำมาฝากกันแล้ว เชื่อว่า คนที่กำลังมองหาธนาคาร ตลอดจนบัญชีเงินฝากที่ช่วยให้การออมของคุณคุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม น่าจะตัดสินใจได้ไม่ยากว่า หลังจากนี้ควรกำเงินในมือเข้าไปเปิดบัญชีฝากประจำกับสถาบันการเงินแห่งไหนดี


READ MORE :