ต้องดู ! เปรียบเทียบโปรฯ Refinance ลดดอกเบี้ยบ้าน ปี 2563 ของแต่ละธนาคาร

เช็กดอกเบี้ย สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารไหนปังสุด !

เรื่องซื้อบ้านกับการกู้สินเชื่อนั้น เรียกว่าเป็นของคู่กันทีเดียว ซึ่งการเลือกกู้ซื้อบ้านนั้น คนส่วนใหญ่มักเลือกกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่จัดโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ มาพร้อมยอดเงินกู้ที่ตรงใจที่สุด แต่พอผ่อนบ้านไป 3 ปี จะเข้าสู่ช่วงหมดโปรโมชั่นพิเศษที่ว่านี้

เมื่อรู้ตัวว่า ต้องแบกรับภาระเช่นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่แพงลิบลิ่ว ทำให้หลาย ๆ คนเริ่มมองหาสถาบันการเงินแห่งใหม่ เพื่้อรีไฟแนนซ์บ้านหรือขอกู้เงินจากที่ใหม่มาจ่ายหนี้ก้อนเดิม ซึ่งวิธีนี้ช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระค่างวดบ้านถูกลง และวันนี้ Promotions ได้รวบรวมอัตราดอกเบี้ยสำหรับการรีไฟแนนซ์ที่น่าสนใจ มาให้ผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้านได้ตัดสินใจกันง่ายขึ้น


เปรียบเทียบโปรฯ Refinance ลดดอกเบี้ยบ้าน ปี 2563 ของแต่ละธนาคาร


สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Refinance in) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้ : 
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
ระยะเวลาให้กู้ :
กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ : 
 • ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่  30 มิถุนายน 2563 โดย ธอส. ต้องอนุมัติและทำนิติกรรมสินเชื่อบ้านสุขสันต์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
อัตราดอกเบี้ย 
ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 – 2 = 2.95% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR -3.55% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
-กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR-1.00%ต่อปี
-กรณีลูกค้ารายย่อย (MOU) = MRR-0.75%ต่อปี
-กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป = MRR-0.50%ต่อปี
-กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR

สินเชื่อบ้านยูโอบี รีไฟแนนซ์

วัตถุประสงค์การยื่นกู้ : 
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
ระยะเวลาให้กู้ :
 • นานสูงสุด 30 ปี
กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ : 
 • ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และต้องอนุมัติและทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
อัตราดอกเบี้ย 

ทางเลือก

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

ปีที่ 1

ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี

ทำประกันชีวิต คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 2.99% MRR -2.00% 2.99%
ทำประกันชีวิต ไม่คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 3.15% MRR -2.00% 3.15%
ทำประกันชีวิต คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 2.50% 4.30% MRR -2.00% 3.10%
ทำประกันชีวิต ไม่คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 2.65% 4.45% MRR -2.00% 3.25%

สินเชื่อรีไฟแนนซ์แบงค์ออฟไชน่า

เป็นสินเชื่อสำหรับท่านที่ต้องการไถ่ถอนสินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่น ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งจะทำให้ท่านลดภาระในการจ่ายดอกเบี้ยลง รวมถึงสามารถกู้เพิ่มเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวได้

ระยะเวลาให้กู้ :
 • มีระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 30 ปี
กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ : 
 • ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
อัตราดอกเบี้ย 

วงเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

แบบ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4

ปีที่ 5

สบายคงที่ 2 ปี 2.70% MLR -2.60%
=3.90%
MLR -1.00%
=5.50%
สบายได้เลย 0.90% MLR -3.20%
=3.30%
MLR -1.00%
=5.50%
สบายคงที่ 2 ปี 2.70% MLR -3.00%
=3.50%
MLR -2.40%
=4.10%
MLR -1.00%
=5.50%
สบายได้เลย 0.90% MLR -3.20%
=3.30%
MLR -1.00%
=5.50%
สบายระยะยาว MLR 2.20%
=4.50%
MLR -2.25%
=4.25%

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารกสิกรไทย

เป็นสินเชื่อที่ช่วยให้คุณสามารถผ่อนชำระค่างวดบ้านในจำนวนเงินที่น้อยลง จนสามารถหมุนเงินในกระเป๋าไปทำสิ่งอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องกังวลว่า เงินจะไม่พอผ่อนบ้านอีกต่อไป

ระยะเวลาให้กู้ :
 • ให้ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
อัตราดอกเบี้ย
 • ปีที่ 1-3 : อัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% (จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของลูกค้า)
 • ปีที่ 4 จนตลอดอายุสัญญา : ลดสูงสุดอัตราดอกเบี้ย MRR-2 ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย
 • รับสิทธิส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม 0.25% ในปีแรก หากทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • รับวงเงินเพิ่ม : สามารถกู้เพิ่มเติมจากยอดคงค้างจากสถาบันการเงินเดิม (จำนวนจะเท่ากับจำนวนส่วนต่างระหว่างวงเงินอนุมัติทั้งจำนวนหักด้วยยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม)

สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่ารีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารไหนดี ขอแนะนำว่า “สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์” ถือเป็นสินเชื่ออีกตัวที่ช่วยให้คุณผ่อนบ้านกับธนาคารในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง หรือเพิ่มระยะเวลาผ่อนชำระ

ระยะเวลาให้กู้ :
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ : 
 • ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 มกราม 2563
อัตราดอกเบี้ย
วงเงินกู้ ทางเลือก อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 1.5 ล้านบาท 1 0.80% MRR -2.55% MRR -1.75% 3.20%
2 3.00% MRR -1.75% 3.00%
3 0.55% MRR -1.80% MRR -1.75% 3.62%
ตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป 1 0.75% MRR -2.55% MRR -1.75% 3.18%
2 1.90% 2.45% MRR -1.75% 3.18%
3 2.95% MRR -1.75% 2.95%
4 MRR -3.80% MRR -1.75% 3.15%
5 MRR -2.95% 4.00%
6 0.50% MRR -1.90% MRR -1.75% 3.53%

สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน

ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาสินเชื่อ เพื่อรีไฟแนนซ์ หรือสร้างบ้านใหม่ “สินเชื่อเคหะ” ก็ช่วยคุณได้ ด้วยธนาคารออมสินเล็งเห็นว่า “บ้าน” ถือเป็นรากฐานสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตที่ดีของทุก ๆ คน

อัตราดอกเบี้ย

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

กรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้

1. กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
          แบบที่ 1
                    ปีที่ 1 MRR – 5.87 14.00
                    ปีที่ 2 MRR – 1.87 14.00
                    ปีที่ 3 MRR – 0.87 14.00
                    ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 0.87 14.00
          แบบที่ 2
                    ปีที่ 1 4.00 14.00
                    ปีที่ 2-3 4.50 14.00
                    ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 0.87 14.00
2. กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
          แบบที่ 1
                    ปีที่ 1 MRR – 3.87 14.00
                    ปีที่ 2 MRR – 0.87 14.00
                    ปีที่ 3 MRR – 0.62 14.00
                    ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 0.37 14.00
          แบบที่ 2
                    ปีที่ 1 5.00 14.00
                    ปีที่ 2-3 5.50 14.00
                    ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 0.37 14.00
3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้กรณีซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร
          จำนวนเงินให้กู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท MRR + 1.00 14.00
          จำนวนเงินให้กู้เกินกว่า 3 ล้านบาท MRR + 2.00 14.00

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ธนาคารไทยพาณิชย์

คุณสามารถประหยัดเวลาและเป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้น ด้วยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ของ SCB ที่ช่วยให้คุณจ่ายดอกเบี้ยน้อยลง

อัตราดอกเบี้ย

(1) อัตราดอกเบี้ย แบบลอยตัว

 • ปีที่ 1-3 : MRR – 2.62% ต่อปี
 • หลังจากนั้น : MRR – 1.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

(2) อัตราดอกเบี้ย แบบคงที่

 • ปีที่ 1-2 : 4.85% ต่อปี
 • ปีที่ 3 : MRR – 2.52% ต่อปี
 • หลังจากนั้น : MRR – 1.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ ธนาคารทหารไทย

ระยะเวลาให้กู้ :
 • นานสูงสุดถึง 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
อัตราดอกเบี้ย
เงื่อนไข ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย EIR
สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ปีที่ 1-3 MRR -4.10% 3.05% 4.35%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR -2.15% 5.00%
ปีที่ 1-3 MRR -3.75% 3.40% 4.47%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR -2.15% 5.00%
สมัครผลิตภัณฑ์ที่เสริมไม่ครบทั้ง 3 ประเภท ปีที่ 1-3 MRR -3.15% 4.00% 4.84%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR -1.90% 5.25%

สินเชื่อ Refinance ธนาคารธนชาต

หากคุณมองหาสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ เพื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัยของคุณจากสถาบันการเงินเดิมอยู่ล่ะก็ ลองเข้ามาดูสินเชื่อบ้าน Refinance ธนชาต ที่พร้อมช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณ ทั้งลดอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ เพิ่มระยะเวลาผ่อนชำระ หรือเพิ่มวงเงินให้คุณนำไปใช้จ่ายตามความต้องการ

ระยะเวลาให้กู้ :
 • ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ
อัตราดอกเบี้ย
เงื่อนไข ปีที่ 1-3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอก เบี้ยเฉลี่ย 3 ปี
สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์
เสริม 3 ประเภท
MRR-4.10% MRR-2.15% 3.05%
MRR-3.75% MRR-2.15% 3.40%
สมัครผลิตภัณฑ์เสริม ไม่ครบ ทั้ง 3 ประเภท MRR-3.15% MRR-1.90% 4.00%

สำหรับการทำสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านนั้น แค่คุณมีเอกสารครบก็ไม่ใช่เรื่องยาก แต่แนะนำว่า การยื่นของรีไฟแนนซ์บ้าน คอนโด หรือที่อยู่อาศัยประเภทอื่น ๆ คุณควรสอบถามหรือขอคำแนะนำจากธนาคารโดยตรง เนื่องจากการพิจารณาสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านนั้น สถาบันการเงินแต่ละแห่งนั้น มีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไป ฉะนั้น หากไม่อยากต้องวิ่งเตรียมเอกสารซ้ำไป ซ้ำมา ก็อย่าลืมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะคะ


READ MORE :