ads

สินเชื่อส่วนบุคคลเป็นสินเชื่อประเภทไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและสามารถนำเงินจากสินเชื่อไปใช้จ่ายในเรื่องต่างๆได้โดยไม่ต้องแจ้งกับธนาคารเจ้าของสินเชื่อ ไม่ว่าจะเอาไปใช้สุรุ่ยสุร่าย จะเอาไปใช้จ่ายกับแฟน เอาไปถลุงเงินก็ทำได้ทั้งนั้น แต่ก่อนที่จะขอสินเชื่อให้คิดก่อน ให้หาข้อมูลก่อนว่า โดยมากแล้วคนที่เค้าขอสินเชื่อเนี่ยเค้าเอาเงินไปทำอะไรกันนะ? และนี่คือเหตุผลจำเป็น 4 หัวข้อที่เค้าตัดสินใจขอสินเชื่อจากทั้ง Bank และ Non-bank

นำเอาไปจ่ายหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า

ถ้าคุณมีเงินกู้ ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงอยู่แล้วก้อนหนึ่ง และดันไปเจอกับสินเชื่อบุคคลที่อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่ามาก การขอสินเชื่อบุคคลในเคสนี้ ถือว่าฉลาดมากๆ เลยทีเดียว เพราะมันเป็นการย้ายหนี้ ที่มีค่าใช้จ่ายสูงไปหาหนี้ที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า เช่น หนี้บางประเภทมีดอกเบี้ย 24%-36% ต่อปี แต่ถ้าวิ่งมาหาสินเชื่อส่วนบุคคล หนี้อาจจะเหลือแค่เพียง 18% สูงสุด ซึ่งมันก็จะทำให้การใช้หนี้หมดได้เร็วขึ้น

อ่านต่อ: ธนาคารไหนดี? 4 ขั้นตอนในการเลือกสินเชื่อส่วนบุคคล

นำเอาไปลงทุนเพื่อได้ผลตอบแทนที่สูงกว่า

บังเอิญว่าคุณต้องขยายกิจการ หรือต้องนำเงินไปลงทุนในภาคส่วนไหนก็ตาม ด้วย ROI หรือ Return on investment ที่จะได้รับผลตอบแทนมากกว่าค่าใช้จ่ายเรื่องดอกเบี้ย เช่น ดอกเบี้ยสินเชื่ออยู่ที่ 18% แต่หากคุณเอาไปลงทุน คุณจะได้รับผลตอบแทน 20% ก็ถือว่าสูงกว่าแล้ว และนี่ก็เป็นเหตุผลที่เค้าขอสินเชื่อกัน

ความจำเป็นไม่เข้าใครออกใคร เอาไปใช้ในเหตุการณ์ฉุกเฉิน

เหตุการฉุกเฉินอาจจะเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ แต่โดยมากแล้วอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพ และเรื่องการขึ้นโรงขึ้นศาลซะมากกว่า การขอสินเชื่อส่วนบุคคล ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งหากว่าคุณต้องการใช้เงินด่วนจริงๆ และไม่ควรไปกู้หนี้นอกระบบ

ซ่อมแซมบ้าน ที่อยู่อาศัย หรือการศึกษา

บางคนถามว่าทำไมไม่กู้เงินแบบกู้บ้านไปเลย การกู้ยืมเงินสำหรับการซ่อมแซมบ้านนั้น ใช้ระยะเวลานาน และใช้ค่าใช้จ่ายในการประเมิน สำหรับคนที่อยากได้เงินใช้ด่วนๆจากสินเชื่อซ่อมบ้าน คงไม่ทันการณ์ การใช้สินเชื่อบุคคลจึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อยากปรับปรุงบ้านตัวเอง เพราะสามารถขอได้เร็วกว่ามาก