สินเชื่อวิมานเมฆ คืออะไร ควรรู้อะไรบ้าง ? ทำไมคนหาข้อมูลใน Pantip

ภาพจาก แฟนเพจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เปลี่ยนความฝันอยากมีบ้านให้เป็นจริง ด้วย #สินเชื่อวิมานเมฆ ธอส.

นับตั้งแต่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยตัวใหม่ ซึ่งมีผลต่อการวางเงินดาวน์ขั้นต่ำหรืออัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ของคนที่ผ่อนที่อยู่อาศัยพร้อมกัน 2 หลังขึ้นไป โดยมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

สำหรับมาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยตัวใหม่ นอกจากมีผลต่อการวางเงินดาวน์ขั้นต่ำแล้ว ยังเป็นการป้องกันการเก็งกำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เกินกว่ารายได้ของผู้ซื้อ (กู้ซื้อบ้าน/คอนโด จนมีจำนวนหนี้สูงเกินจริง) จนส่งผลให้เกิดเป็นสินเชื่อที่ไม่สัมพันธ์กับรายได้และกลายเป็นหนี้เสียในที่สุด

โดยเหตุผลที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกมาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยตัวใหม่ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา ธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งได้มีการแข่งขันเรื่องการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยค่อนข้างสูง อาทิ จัดโปรโมชั่นคนซื้อบ้านไม่ต้องมีเงินดาวน์หรือเงินออมกู้ก็สามารถขอสินเชื่อได้ และมีการทำสัญญาซื้อขายเกินกว่าราคาจริงเพื่อให้กู้เงินได้มากขึ้น และเอาส่วนต่างไปใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น ฉะนั้น หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ โดยไม่ทำอะไร อาจส่งผลกระทบระยะยาวในอนาคตได้

และจากมาตรการควบคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลให้บรรดาธนาคารพาณิชย์ต้องปล่อยสินเชื่ออย่างรัดกุมมากขึ้น ทำให้คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสินเชื่อบ้านได้ยากขึ้นจากเดิม ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้ผู้สนใจอยากกู้เงินซื้อบ้านสักหลัง หรือคอนโดสักห้อง หันไปมองหาสินเชื่อบ้านจากธนาคารของรัฐแทน ซึ่งปัจจุบันธนาคารรัฐอย่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินเชื่อบ้านที่ชื่อว่า “สินเชื่อวิมานเมฆ” ที่มาพร้อมเงื่อนไขและสิทธิพิเศษดี ๆ อีกเพียบ ลองมาดูกันว่า สินเชื่อวิมานเมฆ ธอส. มีความน่าสนใจอย่างไรบ้าง ?


สินเชื่อวิมานเมฆ คืออะไร ?


เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์การเงินที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ออกมา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและตอบแทนลูกค้าในโอกาสครบรอบ 66 ปี โดยมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกระดับรายได้สามารถเข้าถึงวงเงินสินเชื่อเพื่อให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตามพันธกิจของ ธอส. ที่ต้องการ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” 

ภาพจาก แฟนเพจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อวิมานเมฆ ให้วงเงินกู้เท่าไหร่ ดอกเบี้ยแพงไหม


กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท

(1) สำหรับผู้มีรายได้รวมเดือนละไม่เกิน 25,000 บาท

(2) วัตถุประสงค์ : เพื่อซื้อและปลูกสร้าง โดยผู้กู้สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี พิเศษยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินกู้ทุกบัญชีเงินกู้ภายใต้หลักประกันเดียวกัน

กรณีวงเงินกู้มากกว่า 2 ล้านบาท

(1) สำหรับผู้มีรายได้รวมเดือนละไม่เกิน 25,000 บาท

(2) วัตถุประสงค์ : เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. รวมถึงให้กู้เพิ่มเพื่อปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย และซ่อมแซม (วงเงินให้กู้เพิ่มครั้งนี้รวมกับเงินต้นคงเหลือเดิมภายใต้หลักประกันเดียวกันต้องมากกว่า 2 ล้านบาท) ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี พิเศษยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินกู้สำหรับบัญชีเงินกู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อวิมานเมฆ

อัตราดอกเบี้ย

ปี

อัตราดอกเบี้ย

เดือนที่ 1-6 = 0.66% ต่อปี
เดือนที่ 7 – 20 = 2.66% ต่อปี
เดือนที่ 21 – 36 = 3.66% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
·         กรณีลูกค้าสวัสดิการ =MRR-1.00% ต่อปี
·         กรณีลูกค้ารายย่อย =MRR-0.50% ต่อปี
พิเศษ ! สำหรับลูกค้ารายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน และวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท (เฉพาะวัตถุประสงค์การยื่นกู้ เพื่อซื้อที่ดินอาคาร หรือห้องชุด หรือเพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร)
ปีที่ 4 =MRR-2.00% ต่อปี
ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญา
·         กรณีลูกค้าสวัสดิการ =MRR-1.00% ต่อปี
·         กรณีลูกค้ารายย่อย =MRR-0.75% ต่อปี

จุดเด่นของสินเชื่อวิมานเมฆ


ไม่ว่าคุณจะซื้อ-ซ่อม-สร้าง ก็กู้ได้หมด

อย่างที่เห็นในส่วนของวัตถุประสงค์ว่า สินเชื่อวิมานเมฆ ธอส. ไม่ได้เป็นเพียงสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน หรือคอนโดเท่านั้น แต่ผู้กู้สามารถยื่นเรื่องขอสินเชื่อวิมานเมฆ เพื่อนำเงินไปสร้างบ้านเอง รวมถึงการต่อเติม ซ่อมแซมบ้าน หรือขยายอาคารให้กว้างขวางกว่าเดิมได้ ภายในสินเชื่อตัวเดียว

ผ่อนสบาย ๆ นานสูงสุด 40 ปี

โดยปกติสินเชื่อบ้านส่วนใหญ่ จะกำหนดระยะเวลาในการผ่อนชำระไว้ประมาณ 30-35 ปี และเมื่อรวมกับอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี แต่สินเชื่อวิมานเมฆ ธอส. ระบุชัดว่า ผู้กู้สามารถผ่อนนานสูงสุดถึง 40 ปีทีเดียว เพียงแค่เมื่อรวมอายุของผู้กู้ต้องไม่ 70 ปี ถือว่า ระยะเวลาผ่อนชำระที่นานขึ้น ช่วยให้คุณผ่อนสบาย ๆ แถมมีเวลาเก็บเงินมาชำระหนี้สินได้นานขึ้นเช่นกัน

ถึงไม่ใช่พนักงานประจำ ก็กู้สินเชื่อ ธอส. ได้

เป็นไปตามพันธกิจของ ธอส. เลย ที่ปรารถนาให้คนไทยมีบ้าน ทาง ธอส. จึงไม่ได้จำกัดว่า ผู้กู้สินเชื่อวิมานเมฆต้องเป็นพนักงานประจำที่มีเงินเดือนเท่านั้น ฉะนั้น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ก็สามารถยื่นขอกู้สินเชื่อวิมานเมฆได้เช่นกัน โดยไม่ต้องกังวลว่า จะหาสลิปเงินเดือนที่ไหนมายื่นเป็นหลักฐานให้กับ ธอส. แต่ต้องแสดงเอกสารหลักฐานตามที่ธนาคารเรียกขอนะ

สำหรับใครที่ต้องการซื้อบ้าน คอนโด หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และกำลังมองหาสินเชื่อ เพื่อสานฝันของตนอยู่ ก็สามารถติดต่อยื่นกู้สินเชื่อวิมานเมฆ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 หรือลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center : 02-645-9000 หรือ www.ghbank.co.th

ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)


READ MORE :