รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารเดิม ต้องใช้เอกสารใดบ้าง ?

ads

รู้ไว้ !เอกสารที่ต้องเตรียม ก่อนกู้เงินมาโปะบ้าน

เชื่อว่า คนมีบ้านหลายคนที่ผ่อนบ้านมาได้ระยะหนึ่งแล้ว รู้สึกว่า เงินค่าบ้านที่คุณต้องจ่ายในทุกเดือน ๆ นั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง แถมบางปี อัตราดอกเบี้ยก็เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ยอดเงินโดยรวมที่คุณต้องชำระค่าบ้านในแต่ละเดือนขยับขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากดอกเบี้ยบ้านนั้น จะมีลักษณะลอยตัวหรือดอกเบี้ยไม่คงที่ (Adjustable Rate) กล่าวคือ อัตราดอกเบี้ยจะต่ำในช่วง 3 ปีแรกเท่านั้น หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทางที่ดีควรศึกษาหาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ของแต่ละธนาคารเกี่ยวกับดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านก่อนตัดสินใจอีกครั้ง

พอเป็นแบบนี้ ไม่แปลกที่การมองหาโปรโมชั่น “รีไฟแนนซ์บ้าน” ของธนาคารต่าง ๆ เพื่อขอกู้เงินจากที่ใหม่ ไปจ่ายหนี้ก้อนเดิม ซึ่งจะช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระค่าบ้านในแต่ละเดือนถูกลง ทั้งยังได้อัตราดอกเบี้ยที่ดีขึ้นกว่าเดิม

แต่บางคนก็เลือก “ขอลดดอกเบี้ยธนาคารเดิม” (Retention) แทน การรีไฟแนนซ์บ้าน ซึ่งต้องยอมรับว่า การรีไฟแนนซ์และขอลดดอกเบี้ยธนาคารเดิมนั้น มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันคนละแบบ และวันนี้ Promotions ได้รวบรวมข้อมูลรีไฟแนนซ์บ้าน และขอลดดอกเบี้ยธนาคารเดิม มาฝากกัน เพื่อให้คุณใช้ประกอบการตัดสินใจ

การรีไฟแนนซ์ คืออะไร

การรีไฟแนนซ์นั้น เป็นการย้ายวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเดิม ไปยังธนาคารใหม่ซึ่งให้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า โดยวิธีนี้ เป็นวิธีที่คนมีบ้านหลายคนนิยมใช้มากในปัจจุบัน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยถูกลงอย่างชัดเจน ส่งผลให้เงินที่ต้องผ่อนชำระในแต่ละเดือนไปตัดเงินต้นมากขึ้น และผ่อนหมดเร็วขึ้นนั่นเอง

การขอลดดอกเบี้ยธนาคารเดิม หมายถึง

เชื่อว่า หลายคนเคยตั้งคำถามว่า สามารถเดินไปต่อรองกับธนาคารเดิมที่ผ่อนค่าบ้านอยู่ ว่าสามารถลดดอกเบี้ยให้ได้หรือไม่ ขอตอบว่า สามารถทำได้ เพียงแต่ธนาคารจะพิจารณาประวัติการชำระเงินของผู้กู้ เพื่อประกอบการตัดสินใจว่า จะอนุมัติลดดอกเบี้ยของคุณหรือไม่ ? นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงนโยบายของธนาคารนั้น ๆ ด้วย เพราะธนาคารบางแห่งไม่มีนโยบายลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าเดิม

ขอลดดอกเบี้ยธนาคารเดิม ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

แม้คุณตัดสินใจขอลดดอกเบี้ยกับธนาคารเดิม ก็ยังต้องเตรียมเอกสารไปยื่น เพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ธนาคารเช่นกัน โดยเอกสารที่ต้องเตรียมนั้น มีรายละเอียด ตามนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน/รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ พร้อมทั้งเตรียมฉบับจริงไว้ด้วย

2. สำเนาทะเบียนสมรส/ ใบหย่า พร้อมฉบับจริง *กรณีกู้ร่วม

3. สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส พร้อมฉบับจริง *กรณีกู้ร่วม

4. สลิปเงินเดือน หรือหลักฐานรับรองเงินเดือน พร้อมฉบับจริง

5. สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 จำนวน 2 ชุด

6. สัญญาเงินกู้ ฉบับเก่า

7. เอกสารต่าง ๆ ที่ธนาคารที่คุณยื่นกู้ได้ทำการเรียกขอ

เมื่อยื่นเอกสารครบ ก็สามารถยื่นกู้ได้แล้ว เพราะธนาคารมีประวัติลูกค้า ตลอดจนประวัติการผ่อนชำระครบถ้วน ทำให้ธนาคารใช้เวลาพิจารณาไม่นาน โดยธนาคารบางแห่งอาจใช้เวลาพิจารณาแค่ 7 วัน ก็ทราบผลแล้ว นอกจากนี้ การขอลดดอกเบี้ยกับธนาคารเดิมก็แทบไม่มีค่าใช้จ่าย เว้นแต่ธนาคารบางแห่งที่อาจคิดค่าธรรมเนียมสินเชื่อ 1% ของวงเงิน

ฉะนั้น หากไม่อยากยุ่งยากกับการทำรีไฟแนนซ์ ก็อาจใช้วิธีลดดอกเบี้ยธนาคารเดิม เป็นทางเลือกในการลดเงินงวดผ่อนก็ได้ แต่ในการขอลดดอกเบี้ยธนาคารเดิมนั้น ต้องทำเรื่องที่สาขาเดิม ซึ่งคุณได้ยื่นขอสินเชื่อไว้ตั้งแต่แรก ไม่สามารถเปลี่ยนไปทำที่สาขาอื่นได้


READ MORE :