ads

รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ เอาใจคนอยากมีบ้าน

ถือว่าเป็นโอกาสดี สำหรับคนที่อยากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโดมิเนียม หรือห้องชุด หลังรัฐบาลมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนในช่วงปลายปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลัง ซึ่งหนึ่งในมาตรการที่ว่านั้น คือ โครงการ “บ้านดีมีดาวน์” ที่ช่วยผ่อนภาระให้คนซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น

ส่วนรายละเอียดของโครงการบ้านดีมีดาวน์จะเป็นอย่างไร ใครมีสิทธิ์เข้าร่วมได้บ้าง เปิดลงทะเบียนเมื่อไร วันนี้ Promotions มีข้อมูลมาแจกแจงให้ทราบกันแล้ว


บ้านดีมีดาวน์ เป็นโครงการแบบไหน 


เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ถูกผลักดันออกมา เพื่อให้กลุ่มคนวัยทำงานได้มีบ้านเป็นของตัวเองสมดังใจ ด้วยการที่ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back) จำนวน 50,000 บาทต่อราย ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้คือ “รัฐจะช่วยผ่อนดาวน์บ้านให้” นั่นเอง


โครงการบ้านดีมีดาวน์ ใครรับสิทธิ์ได้บ้าง ?


สำหรับโครงการบ้านดีมีดาวน์ ผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) ผู้เข้าร่วมมาตรการต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี

(2) อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร จำนวน 100,000 ราย

(3) ผ่านเกณฑ์ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด


โครงการบ้านดีมีดาวน์ ลงทะเบียนรับสิทธิ์วันไหน 


การลงทะเบียนโครงการ “บ้านดีมีดาวน์” เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนรับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน www.บ้านดีมีดาวน์.com

ทั้งนี้ ระยะเวลาดำเนินการโครงการบ้านดีมีดาวน์นั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 – 31 มีนาคม 2563


อยากเข้าร่วมโครงการ “บ้านดีมีดาวน์” ต้องทำยังไง


ขั้นตอนที่ 1

ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านทาง www.บ้านดีมีดาวน์.com เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562-31 มีนาคม 2563

โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องและยินยอมให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติ กับกรมการปกครอง กรมสรรพากร NCB และ ITMX

ขั้นตอนที่ 2

ผู้ที่คุณสมบัติผ่านตามเงื่อนไข จะได้รับ SMS แจ้งผลการตรวจสอบรอบแรก ดังนี้

กรมการปกครอง ➡ ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนมีตัวตนตามฐานข้อมูลจริง

กรมสรรพากร ➡ เช็กว่า ผู้ลงทะเบียนมีข้อมูลอยู่ในระบบฐานภาษี และมีรายได้ปีละไม่เกิน 1,200,000 ล้านบาทต่อปี ตามที่แจ้งไว้จริง

ขั้นตอนที่ 3

สถาบันการเงินพิจารณาคำขอกู้ และดำเนินการอนุมัติเงินกู้รวมถึงจดจำนองให้แล้วเสร็จ โดยสถาบันการเงินต้องรับผิดชอบ หากตรวจสอบพบภายหลังพบว่ามี 2 ข้อ ดังต่อไปนี้

❌ ผู้ได้รับสิทธิ์มีการขอกู้ที่ผิดวัตถุประสงค์มาตรการ

❌ เป็นผู้ได้รับอนุมัติสินเชื่อและจดจำนองก่อน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ขั้นตอนที่ 4

ระบบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลจากสถาบันการเงินของผู้ร่วมมาตรการกับ NCB และ ITMX เพื่อเช็กข้อมูลดังต่อไปนี้

☑ เช็กวัตถุประสงค์การกู้กับสถาบันการเงิน

☑ เช็กวันจดจำนองกับ NCB

☑ เช็กความถูกต้องของเลขที่ PROMPT PAY (ID card เท่านั้น) กับ ITMX

ขั้นตอนที่ 5

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โอนเงิน 50,000 บาท เข้าบัญชี PROMPT PAY ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้กู้หลักที่ได้รับสิทธิ์ได้รับเงินโอน

ขั้นตอนที่ 6 

ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับสิทธิ์ได้รับเงินโอน จะได้รับเงินโอน 50,000 บาท เข้าบัญชี PROMPT PAY ซึ่งมีผู้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวจำนวน 1 แสนรายเท่านั้น

อย่างไรก็ดี ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “บ้านดีมีดาวน์” สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย ได้ที่เบอร์ 02-739 020 ต่อ 3234

ข้อมูลและภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office


READ MORE :