รายได้เท่านี้กู้บ้านได้เท่าไหร่ มาลองคำนวณสินเชื่อกันดูก่อน

ads

คำนวณสินเชื่อบ้านจากเงินเดือนขั้นต่ำของตัวเอง

การกู้บ้านจากที่เราเคยได้ยินว่า กู้ 30 ปี ล้านละ 6,000 จะกลายเป็น ล้านละ 7,000 บาท ในอนาคตอันใกล้ และหากมีรายได้ 15,000 บาท จะกู้บ้านได้ประมาณ 1.4 ล้านบาท และผ่อนประมาณเดือนละ 9,700 บาท ซึ่งถือว่ามากกว่ารายได้ 50% แต่หากคุณมีภาระต้องผ่อนชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อเดือนเพิ่มเติม ยอดผ่อนก็จะเปลี่ยนแปลงลงไปอีก

ในบทความนี้จะไม่นับการกู้บ้านหลังที่สอง จะเน้นพูดถึงการกู้ซื้อบ้านหลังแรก และแต่ละธนาคารก็มีเงื่อนไขการปล่อยกู้ ดังนี้

  • จำกัดว่าต้องมีผู้กู้ร่วม
  • จำกัดว่าต้องผ่อนชำระกี่ปีขึ้นไป
  • จำกัดดอกเบี้ยต่อปี
  • จำกัดความสามารถในการชำระหนี้
  • จำกัดช่องทางชำระเงิน
  • กำหนดให้ทำประกันอัคคีภัย และ ประกันชีวิต

ซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดที่เราจะประมาณเงินเดือนของเราว่ากู้บ้านได้เท่าไหร่ ก็คือการเข้าไปใช้เครื่องมือคำนวณของธนาคารต่าง ๆ ยกตัวอย่างของธนาคารกรุงศรีนั้น มีเครื่องมือที่ให้ช่วยวางแผนการเงินได้ง่าย เมื่อคุณต้องการกู้บ้านไม่ว่าจะกู้กับธนาคารใด ๆ ก็ตามจะได้ประเมินวงเงินในการกู้ได้ก่อนด้วยตัวเอง  ยกตัวอย่างเช่น หากคุณมีรายได้ 90,000 บาท (จากคุณเอง หรือผู้กู้ร่วม) และไม่มีาภระหนี้อื่น ๆ ต่อเดือน ก็จะสามารถกู้บ้านได้สูงสุด 8.7 ล้านบาท และผ่อนต่อเดือนประมาณ 58,500 บาท

เพราะฉะนั้นเวลาเราเดินไปดูโครงการบ้านแล้วจะตอบคำถามเกี่ยวกับราคาบ้านที่มุ่งหวังได้ และสามารถกลับมาวางแผนการเงินกู้บ้านกับคู่สามีภรรยา หรือปรึกษากับผู้กู้ร่วมได้อย่างสะดวก

แต่บางธนาคารสามารถลดค่างวดลงได้อีกจากการลดดอกเบี้ยผ่านโปรโมชั่นต่าง ๆ ของธนาคาร หรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายในการกู้บ้านเพิ่มเติมจากการจ่ายผลิตภัณฑ์หลักประกันภายใต้ข้อกำหนด

นอกจากสินเชื่อบ้านแล้ว ยังสามารถดูวงเงินการกู้สินเชื่อรถยนต์ และอื่น ๆ ได้จากทางเว็บ Krungsri ซึ่งเป็นตัวช่วยวางแผนการเงินที่ดี ซึ่งจะทำให้คุณได้รู้คร่าว ๆ ว่าจะกู้ได้วงเงินเท่าไหร่

Read More :

ที่มาจาก “คำนวณความสามารถในการกู้” จาก https://www.krungsri.com/bank/th/Other/Calculator/HomeCalculator/BorrowingPowerCaculator.html