WTF? – รับคนขึ้นรถไปด้วยกัน เกิดอุบัติเหตุ ประกันอาจไม่จ่าย?

ads

รับญาติคนรู้จักขึ้นรถ VS รับผู้โดยสารขึ้นรถ

เคสนี้ สำหรับคนที่มีรถยนต์ส่วนตัว และทำงานกับบริษัทเรียกรถยนต์ผ่าน Application รู้หรือไม่ว่า หากประสบอุบัติเหตุ ระหว่างให้บริการอยู่ บริษัทประกันรถยนต์ อาจจะปฎิเสธ ไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนได้!!

ในชีวิตประจำวันของคนที่มีรถยนต์ เวลาไปกลางทางและบังเอิญฝนตก ไปเจอคนรู้จักเดินอยู่ริมทาง ตัวเปียกโซก บีบแตรเรียกขึ้นรถ เพื่อแสดงความมีน้ำใจ และไม่อยากให้คนรู้จักเดือดร้อน อันนี้ ไม่ผิดอะไร แต่สำหรับผู้ที่ ทำงานเป็นอาชีพเสริม เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล นำมาใช้บริการรับส่งผู้โดยสาร ที่มีประกันรถยนต์ประเภทที่ไม่ได้ใช้รถยนต์เพื่อการรับจ้างสาธารณะ เมื่อประสบอุบัติเหตุแล้ว หากพิสูจน์ทราบได้ว่า รถยนต์นั้นถูกนำมาใช้เพื่อการค้า บริษัทประกันสามารถ ปฎิเสธการจ่ายสินไหมทดแทนได้เลย

และนี่คือเหตุผลที่คุณควรนั่งแท๊กซี่ / Grabcar มากกว่าที่จะซื้อรถขับเอง

การให้ผู้โดยสารที่เป็นเพื่อนกัน เป็นญาติกัน ขึ้นรถมาทุกๆเช้าเพื่อแชร์ค่าโดยสาร (ค่าน้ำมัน) สำหรับการเดินทางนั้น ไม่ได้ผิดอะไร แต่สำหรับการประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้าง โดยการทำประกันรถยนต์ แบบไม่ใช่รถรับจ้างนั้น ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และ ข้อบังคับประกันวินาศภัย

การที่ผู้ขับขี่ และ เจ้าของรถยนต์ ที่เอารถมาใช้เพื่อรับส่งผู้โดยสาร เพื่อแสวงหากำไร นั้น จะต้องทำประกันรถยนต์ให้ถูกประเภท

รถยนต์เชิงพาณิชย์ ควรทำประกันแบบไหน

ดังนั้น สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ และนำรถยนต์มาประกอบการค้า เพื่อแสวงหากำไร เช่นการบริการรับส่งผู้โดยสารผ่าน application อย่าง Grab หรือ LINEMAN ควรจะตรวจสอบประเภทประกันของตัวเองให้ดี เพื่อให้ถูกต้องที่สุดสำหรับประเภทรถยนต์ และควรตรวจสอบให้ดี เพราะมี เบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก

Read more…