ทำประกันสุขภาพเด็กที่ไหนดี ? ที่คุ้มครองคุ้มค่า ราคาไม่แรง

หาซื้อประกันสุขภาพให้เด็ก เลือกตัวไหนคุ้มสุด !

เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายครอบครัวตั้งคำถามว่า พ่อแม่จำเป็นต้องซื้อประกันสุขภาพเด็กให้ลูกน้อยของตนจริงไหม ? สำหรับเรื่องนี้ต้องบอกว่า การที่ผู้ปกครองเลือกซื้อประกันสุขภาพให้ลูก ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีไม่น้อย เนื่องจากระบบภูมิต้านทานของเด็กเล็กนั้น ยังไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ไม่แปลกที่เด็กเล็กจะเจ็บป่วยบ่อยกว่าผู้ใหญ่ แต่ก่อนเลือกซื้อ “ประกันสุขภาพเด็ก” อาจต้องพิจารณาตามความต้องการของคุณเสียก่อน เพื่อให้ได้ประกันที่ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่าย เมื่อลูกต้องนอนโรงพยาบาล


ประกันสุขภาพเด็ก คืออะไร ?


เป็นประกันสุขภาพที่มอบความคุ้มครองเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ อาจรวมถึงอุบัติเหตุของลูก ทั้งแบบรักษาในฐานะผู้ป่วยนอก และแบบผู้ป่วยใน คือ ต้องนอนที่โรงพยาบาล เพื่อดูอาการหรือรับการรักษาต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาการเจ็บป่วยเด็กอายุ 0-5 ปี พบว่า มีอัตราเจ็บป่วยที่ค่อนข้างสูง เนื่องด้วยเด็กวัยนี้ยังมีภูมิคุ้มกันต่อโรคไม่มากพอ ส่งผลให้เจ็บป่วยได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่


ก่อนเลือกซื้อประกันสุขภาพเด็ก ต้องพิจารณาเรื่องไหนบ้าง ?


(1) ศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ว่า ในกรมธรรม์ดังกล่าวให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมหรือไม่ ? การจ่ายเบี้ยชดเชยที่สูงพอในยามที่เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุไหม รวมถึงประหยัดและคุ้มค่ากับเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายไปทุกปีหรือไม่

(2) แนะนำให้เลือกซื้อแผนประกันสุขภาพเด็กตามความสามารถของกำลังทรัพย์

(3) พิจารณาจากยอดเงินค่ารักษาการเจ็บป่วย โดยอาจสังเกตว่าที่ผ่านมานั้น มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแต่ละครั้งอยู่ที่ประมาณเท่าใด เพื่อนำไปเป็นข้อมูลไว้สำหรับปรึกษาตัวแทนประกันว่าควรซื้อเบี้ยประกันเท่าไร

(4) พิจารณาจากค่าห้องพัก เนื่องจากหากเลือกห้องที่มีราคาสูง คุณก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันสูงตามไปด้วย แต่หากเลือกเบี้ยประกันน้อยกว่าราคาห้องก็อาจจะต้องจ่ายส่วนต่าง ภายหลังใช้บริการ

(5) เลือกซื้อจากตัวแทนประกันที่ให้ข้อมูลจริงอย่างตรงไปตรงมา และติดต่อง่ายในยามที่ต้องขอใช้บริการ

(6) ควรต้องดูเงื่อนไขประกันสุขภาพให้ดี ว่าสิ่งที่จะได้คืนมา มีอะไรบ้าง ?


ทำประกันสุขภาพเด็กที่ไหนดี ? ที่คุ้มครองคุ้มค่า ราคาไม่แรง


ไทยประกันชีวิต
 ประกันก้าวแรก

จุดเด่นของประกัน

 • รับประกันบุตรอายุแรกเกิด-90 วัน สำหรับคุณแม่ที่มีกรมธรรม์ก้าวแรก
 • เตรียมความพร้อมด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการด้านสุขภาพให้แก่ลูก
 • ระหว่างสัญญา รับเงินคืน 10% ทุกวันครบรอบ 3 ปีกรมธรรม์
  ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 150%
 • ชำระเบี้ยฯ 10 ปีคุ้มครอง 15 ปี พร้อมลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท (ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด)
 • รับประกันมารดาอายุ 20 – 45 ปี

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ชื่อแบบประกันภัย แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5
ก้าวแรก (มารดา) 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000
ประกันทรัพย์ทวี 400 เพื่อลูกรัก

จุดเด่นของประกัน

 • มอบความคุ้มครองทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • วงเงินค่ารักษาพยาบาล รวมสูงสุด958,500 บาท
 • มีค่าห้อง ค่าอาหาร และค่ารักษาพยาบาล ต่อวัน สูงสุด 2,500 บาท
 • ครบสัญญารับเงินคืนสูงถึง 290% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมเงินปันผล (ถ้ามี)
 • มีเงินคืนทุกรอบ 4 ปีกรมธรรม์ ครั้งละ 30% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ชื่อแบบประกันภัย แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5
ทรัพย์ทวี 400 (สัญญาหลัก) 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
สพ.80 (สัญญาเพิ่มเติม 1) 1,000 1,500 2,000 2,000 2,500
อ.3 (สัญญาเพิ่มเติม 2) 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
ประกันเพื่อลูกสุดรัก 

จุดเด่นของประกัน

 • เป็นประกันที่ให้ครบทุกความต้องการของพ่อแม่ ช่วยดูแลลูกตั้งแต่เล็กจนโตคุ้มครองอุบัติเหตุ และ 5 โรคฮิตในวัยเด็ก
 • ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุด 2,000 บาท
  รับค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ด้วยโรคยอดฮิต 5 โรคในวัยเด็ก สูงสุด 4,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท
 • รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7 สูงสุด 50,000 บาท
 • ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 650,000 บาท (สำหรับความคุ้มครองแผนที่ 11)

หมายเหตุ : 5 โรคในวัยเด็ก ประกอบด้วยโรคปอดบวม หรือปอดอักเสบ, โรคมือเท้าปาก, โรคอาหารเป็นพิษ, โรคบาดทะยัก และโรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง


เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
แผนประกันสุขภาพ แฟมิลี่ แคร์ (Family CARE) 

จุดเด่นของประกัน

 • นอนโรงพยาบาลเบิกค่ารักษาได้สูงสุด 25,000 บาทต่อครั้ง สูงสุด 50,000 บาทต่อปี
 • เบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกได้ 1,000 บาทต่อครั้ง สูงสุด 30 ครั้งต่อปี
 • เข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยบัตรเอฟดับบลิวดี แคร์การ์ด ในโรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่ายกว่า 380 แห่งทั่วประเทศ
 • หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บป่วย ก็ยังได้ความคุ้มครอง 50,000 บาทต่อคน
 • สามารถนำเบี้ยประกันภัยทั้งหมดหรือบางส่วนไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 • หากสมาชิกในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ซื้อประกันสุขภาพพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป ได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยถึง 25%

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย

จุดเด่นของประกัน

 • สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน ถึง 10 ปี
 • ดูแลค่ารักษาเมื่อต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงถึง 2 ล้านบาทต่อปี
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชม.
 • สามารถใช้บริการดูแลยามพักฟื้น (Nursing Care) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 11 ปี สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพใหม่และความคุ้มครองจะเพิ่มเป็น 2 ล้านบาทต่อปี

สินมั่นคงประกันภัย
ประกันสุขภาพเด็ก (Super Kids)

จุดเด่นของประกัน

 • เป็นแผนประกันสุขภาพสำหรับเด็กอายุ 1-14 ปี
 • สามารถเบิก OPD/IPD เฉพาะโรคเด็กสุดฮิต คือ ไข้หวัดใหญ่, ไข้เลือดออก, ตาแดง, มือเท้าปาก
 • มีงบรักษาพยาบาลทางด้านทันตกรรม 2,000 บาทต่อปี

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพเด็กดี 2,500 และประกันสุขภาพเด็กดี 3,500

จุดเด่นของประกัน

 • คุ้มครองทั้งกรณีผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
 • รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิ สำหรับค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ในฐานะผู้ป่วยใน เนื่องจากการผ่าตัดและหัตถการ รวมถึงโรคร้ายแรง 70 โรค

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ตารางเบี้ยประกันภัย


กรุงเทพประกันชีวิต
บีแอลเอ เฮลธ์ พลัส

จุดเด่นของประกัน

 • รับประกันตั้งแต่อายุ 6 เดือน – 65 ปี (คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 80 ปี)
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน (ตามสัญญาประกันชีวิตหลัก)
 • ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี ทั้งนี้สามารถซื้อความคุ้มครองได้เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่สูงสุดถึง 79 ปี
 • คุ้มครอง COVID-19 และค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ
 • ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็ง หัวใจ หลอดเลือดสมอง สูงสุดครั้งละ 600,000 บาท – 3,000,000 บาท (ตามแผนที่เลือกรวมตลอดอายุสัญญา และไม่เกินผลประโยชน์ต่อปีที่กำหนด)

คงได้ทราบกันแล้วว่า มีประกันสุขภาพเด็กของบริษัทประกันสุขภาพใดบ้าง ? ที่เหมาะกับลูกน้อยของคุณ แต่เพื่อความมั่นใจว่า คุณเลือกซื้อประกันสุขภาพที่ตรงตามความต้องการและคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป แนะนำให้ศึกษาข้อมูลกรมธรรม์อย่างละเอียด และถ้ามีข้อสงสัยก็อย่าลืมโทรไปสอบถามกับ Call Center ของบริษัทประกันสุขภาพนั้น ๆ นะคะ


READ MORE :