เงินชดเชยรายได้ คือ เงื่อนไขการจ่ายที่ผู้เอาประกันควรรู้

เงินค่าชดเชยรายได้หมายถึงอะไร หลักเกณฑ์พิจารณาการจ่ายเงิน

ประกันสุขภาพกลายเป็นเทรนด์ที่ผู้คนให้ความสำคัญมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะการมาของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้เรารู้ว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่เลือกฐานะ อายุ หรือเพศ และต่อให้คุณดูแลร่างกายดีแค่ไหนก็ไม่สามารถห้ามไม่ให้เจ็บป่วยได้ สิ่งที่ตามมาก็คือรายจ่ายเกี่ยวกับการรักษาตัวทั้งค่าหมอ ค่ายา ค่าผ่าตัด ค่าห้อง ฯลฯ ซึ่งเป็นเงินจำนวนมาก ไหนจะรวมถึงรายได้ที่ขาดหายไประหว่างคุณพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ซึ่งในส่วนนี้เงินชดเชยรายได้ เป็นสิ่งที่ผู้เอาประกันต้องศึกษาและทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจเลือกซื้อประกันสุขภาพ

เงินชดเชยรายได้ หมายถึงอะไร

เงินชดเชยรายได้ เป็นประกันที่มีทั้งรูปแบบซื้อเพิ่มเวลาทำประกันชีวิต รวมถึงเป็นประกันชดเชยรายได้โดยเฉพาะโดยวัตถุประสงค์ของประกันชดเชยรายได้ก็คือบริษัทรับประกันภัยต้องจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้กับผู้เอาประกันภัยตามสัญญาที่ทำกันไว้ โดยจะมาในรูปแบบการจ่ายเงินชดเชยรายได้ที่สูญเสียไปอันเนื่องมาจากต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน (นอนโรงพยาบาล)

รวมถึงผู้ป่วยนอก (ไม่นอนโรงพยาบาล) เพราะเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย พูดง่าย ๆ ก็คือแม้คุณจะต้องพักรักษาตัวเนื่องจากเจ็บป่วยแต่ก็ยังไม่สูญเสียรายได้แต่อย่างใดโดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินส่วนนี้ให้กับคุณตามแผนความคุ้มครองที่คุณเลือกไว้ คูณกับจำนวนวันที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล

เงินชดเชยรายได้
ประกันเงินชดเชยรายได้ที่สูญเสียไปอันเนื่องมาจากต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยใน หมายถึงใคร
ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยในโดยได้รับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยนั้น ๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง

ผู้ป่วยนอก หมายถึงใคร
ผู้ป่วยที่รับการรักษาแบบไม่ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ส่วนมากเป็นการเจ็บป่วยแบบเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่รุนแรง

อุบัติเหตุ หมายถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และทำให้เกิดผลที่ผู้ได้รับความคุ้มครองมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง

การบาดเจ็บ หมายถึง
การบาดเจ็บทางร่างกายอันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น

การเจ็บป่วย หมายถึง
อาการความผิดปกติการป่วยไข้หรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผู้ได้รับความคุ้มครอง

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชย

แบ่งตามลักษณะของประกันชดเชยรายได้ มีรายละเอียดดังนี้

1. ประกันชดเชยรายได้แบบรายวัน
บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินชดเชยเป็นรายวัน ตามจำนวนวันที่ผู้เอาประกันขาดรายได้หรือต้องหยุดงาน เพื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
2. ประกันชดเชยรายได้ทุพพลภาพชั่วคราว
บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้ผู้เอาประกันในกรณีที่ต้องพักรักษาตัวต่อเนื่องที่บ้านเป็นระยะเวลานาน ตัวอย่างเช่น เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ทำให้ขาหักไม่สามารถทำงานได้จึงขาดรายได้ซึ่งกรณีนี้ถือว่าเป็นการทุพพลภาพชั่วคราว
3. ประกันชดเชยรายได้ทุพพลภาพถาวร
สำหรับประกันชดเชยรายได้ประเภทนี้ส่วนมากจะมาพร้อมเงื่อนไขการเจ็บป่วย 2 ข้อ คือ อุบัติเหตุร้ายแรงและเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง โดยการจ่ายเงินชดเชยรายได้ จะขึ้นอยู่กับรายละเอียดและเงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละบริษัท

ประกันเงินชดเชยรายได้เหมาะกับใคร

ประกันเงินชดเชยรายได้ คือผลิตภัณฑ์ประกันภัยชนิดหนึ่งที่บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินให้ผู้เอาประกันภัยกรณีขาดไร้รายได้อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยทั้งในฐานะผู้ป่วยในที่ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และผู้ป่วยนอกที่ไม่ต้องนอนพัก และหากถามว่าประกันชดเชยรายได้เหมาะกับใครบ้างก็ต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่มีอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าหรือฟรีแลนซ์ที่รายได้มาจากการต้องทำงานแลก ต้องเปิดร้าน ต้องขายของ

หากเกิดเหตุสุดวิสัยเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาต้องหยุดทำงานก็ไม่มีรายได้ ซึ่งประกันชดเชยรายได้จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้เท่ากับว่าคุณหยุดงานเพราะเจ็บป่วยแต่ก็ยังมีรายได้ โดยประกันชดเชยรายได้จ่ายชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปต่อวัน เช่น วันละ 1,000 บาท 5,000 บาท ให้กับคุณตามแผนกรมธรรม์ที่คุณทำไว้นั่นเอง

เงินชดเชยรายได้
เงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยรายได้

ประกันเงินชดเชยรายได้ ทำได้กี่กรมธรรม์

เราสามารถซื้อประกันชดเชยรายได้พร้อมกันหลายบริษัทได้ ตัวอย่างเช่น ซื้อบริษัทละ 500 บาท เป็นจำนวน 10 บริษัท ดังนั้น หากต้องหยุดงานไปรักตัวที่โรงพยาบาล 3 วัน เราจะได้เงินชดเชยรายได้บริษัทละ 500×3 = 1,500 บาท เท่ากับเว่า เราจะได้เงินจากการหยุดงาน 3 วัน นี้รวมทั้งหมด 1,500 x 10 บริษัท = 15,000 บาท

และทั้งหมดนี้ก็คือความหมายของประกันเงินชดเชยรายได้ รวมถึงประโยชน์ที่ผู้เอาประกันจะได้รับ รวมทั้งหลักเกณฑ์เงื่อนไขการจ่ายเงินกรณีต่าง ๆ ว่ามีอะไรบ้าง ท่านใดที่สนใจแนะนำว่าก่อนตัดสินใจทำประกันชดเชยรายได้ควรตรวจสอบความคุ้มครอง รายเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทประกันภัยให้ครบถ้วนอีกครั้ง

อ่านเพิ่มเติม