วิริยะประกันภัยรถยนต์ ราคา รายละเอียดความคุ้มครอง

เจาะลึกความคุ้มครองวิริยะประกันรถยนต์ทุกประเภท

สำหรับผู้ใช้รถประกันรถยนต์ถือเป็นหลักประกันที่เพิ่มความอุ่นใจทุกครั้งเมื่อขับรถออกจากบ้าน และหนึ่งในบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนานก็คือวิริยะประกันภัยที่ชูจุดเด่น “ความเป็นธรรม คือ นโยบาย” ปัจจุบันเป็นองค์กรธุรกิจประกันภัย ที่มีเครือข่ายเติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย มีประกันรถยนต์ที่ได้รับความนิยมหลายผลิตภัณฑ์ วันนี้เราจะมาเจาะลึกผลิตภัณฑ์วิริยะประกันภัยรถยนต์ ราคาเท่าไหร่ รายละเอียดความคุ้มครองแต่ละชั้นมีอะไรน่าสนใจบ้าง


รายละเอียดวิริยะประกันรถยนต์ ภาคสมัครใจ


บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้บริการคุ้มครองรถยนต์ ด้วยประกันภัยรถยนต์ 5 ประเภท ดังนี้

ประกันภัยรถยนต์
วิริยะประกันรถยนต์ ภาคสมัครใจ

1. ประกันรถยนต์ชั้น 1 (ให้ความคุ้มครองสูงสุด)

 • ผู้ทำประกันจะต้องมีรถใช้งานไม่เกิน 7 ปี
 • ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อ ความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อ ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

2. ประกันรถยนต์ชั้น 2 (ให้ความคุ้มครองรองจากประเภทที่ 1)

 • ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อ ความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

3. ประกันรถยนต์ชั้น 2+ (แบบคุ้มครองเฉพาะภัย)

 • ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก : ไม่เกิน 500,000 บาท/คน, 10,000,000 บาท/ครั้ง
 • ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก : ไม่เกิน 1,000,000 บาท/ครั้ง
 • ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อ ความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ : เท่ากับทุนเอาประกันภัย
 • ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อ ตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก : เท่ากับทุนเอาประกันภัย
  *กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก (เป็นฝ่ายผิด) ผู้เอาประกันจะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกไม่เกิน 2,000 บาท
 • เบี้ยประกัน ทุน 100,000 บาท = 7,500 บาท (ราคารถเก๋งใช้ส่วนบุคคล), 2+เอ็กตร้า =10,800 บาท

ความคุ้มครองเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน : 50,000 บาท/คน
2. ค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน : 50,000 บาท/คน
3. ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000 บาท/ครั้ง

เบี้ยประกันรวมภาษี/ปี
รถยนต์เก๋งส่วนบุคคล (รหัส 110) : ทุนประกัน 100,000-300,000 บาท เบี้ยประกัน 7,500 – 9,900 บาท
รถยนต์ปิคอัพส่วนบุคคล (รหัส 210) : ทุนประกัน 100,000-300,000 บาท เบี้ยประกัน 7,500 – 9,900 บาท
รถยนต์ปิคอัพบรรทุกเชิงพาณิชย์ (รหัส 320) : ทุนประกัน 100,000-300,000 บาท เบี้ยประกัน 7,500 – 10,900 บาท


4. ประกันรถยนต์ชั้น 3 (ให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก)

 • ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ราคาเบี้ยประกัน 4,560.16 บาท (ราคารถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล)

5. ประกันรถยนต์ชั้น 3+

 • ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อ ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก : ไม่เกิน 500,000 บาท/คน, 10,000,000 บาท/ครั้ง
 • ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก : ไม่เกิน 1,000,000 บาท/ครั้ง
 • ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อ ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก : เท่ากับทุนเอาประกันภัย
 • เบี้ยประกัน ทุน 100,000 บาท = 6,600 บาท (ราคารถเก๋งใช้ส่วนบุคคล), 3+เอ็กตร้า = 9,900 บาท
  ความคุ้มครองเอกสารแนบท้าย
  1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน : 50,000 บาท/คน
  2. ค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน : 50,000 บาท/คน
  3. ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000 บาท/ครั้ง

เบี้ยประกันรวมภาษี/ปี
รถยนต์เก๋งส่วนบุคคล (รหัส 110) : ทุนประกัน 100,000-200,000 บาท เบี้ยประกัน 6,600 – 7,700 บาท
รถยนต์ปิคอัพส่วนบุคคล (รหัส 210) : ทุนประกัน 100,000-200,000 บาท เบี้ยประกัน 6,600 – 7,700 บาท
รถยนต์ปิคอัพบรรทุกเชิงพาณิชย์ (รหัส 320) : ทุนประกัน 100,000-200,000 บาท เบี้ยประกัน 6,600 – 7,700 บาท


6. กรมธรรม์ประกันรถยนต์ป้องกันภัย (คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก)

 • จ่ายค่าเสียหายของทรัพย์สินแทนผู้เอาประกันภัย 100,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่
 • รับเฉพาะรถยนต์อายุ 2 ปีขึ้นไป

เบี้ยประกันรวมภาษี/ปี
รถยนต์เก๋งส่วนบุคคล (รหัส 110) : เบี้ยประกัน 1,054.80 บาท
รถยนต์ปิคอัพส่วนบุคคล (รหัส 210) : เบี้ยประกัน 1,632.72 บาท
รถยนต์ปิคอัพบรรทุกเชิงพาณิชย์ (รหัส 310) : เบี้ยประกัน 1,632.72 บาท

ประกันภัยรถยนต์
วิริยะประกันรถยนต์

และทั้งหมดนี้ก็คือแผนประกันรถยนต์จาก วิริยะประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ที่มีผู้ไว้วางใจสูงสุดติดต่อกันถึง 34 ปี แบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ ประกันภัยชั้น 1, ประกันภัยชั้น 2+, ประกันภัยชั้น 2, ประกันภัยชั้น 3 และประกันภัยชั้น 3+ ที่เรานำมาฝากกัน ในส่วนของราคาประกันรถยนต์ชั้น 1 และ 2 นั้นสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 02-129-7474 จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.00 น.

อ่านเพิ่มเติม