จะเดินทางทั้งทีควรทำความรู้จัก Visa on Arrival

การเดินทางไปต่างประเทศถือเป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่ยอดนิยมมาก ๆ ในปัจจุบัน เนื่องจากการเดินทางนั้นเป็นเรื่องง่ายอีกทั้งยังมีสายการบินหลากหลายในการเลือกให้บริการเส้นทางบิน หรือ เส้นทางการท่องเที่ยวต่างๆของคุณที่ตอบโจทย์ และราคาตั๋วเครื่องบินที่มีโปรโมชั่นจัดกันตลอดทั้งไป อีกทั้งยังมีหลายประเทศที่เปิดฟรีวีซ่ากว่า 29 ประเทศที่ให้เราได้เดินทางเข้าไปสัมผัสความสวยงามในประเทศนั้นๆ ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

นอกจากการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศที่ยกเว้นวีซ่าแล้ว บางคนอาจจะยังไม่รู้มีอีกหลายประเทศนอกเหนือจากประเทศฟรีวีซ่า ที่เราไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าล่วงหน้าก่อนเดินทาง หรือที่รู้จักกันว่า Visa on Arrival ซึ่งวันนี้ Promotions.co.th จะพามาทำความรู้จักว่า Visa Free และ Visa on Arrival ต่างกันอย่างไร

Visa on Arrival (VOA) เป็นวีซ่าที่ต้องทำการขอก่อนที่จะต้องจะเดินทางเข้าประเทศปลายทาง โดยผู้โดยสารสามารถขอวีซ่านี้ที่สนามบินของประเทศนั้น ๆ ได้เลย ซึ่งเป็นการขอวีซ่าที่ช่องอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองนั่นเอง แต่สำหรับการของ Visa on Arrival ที่สนามบินในประเทศนั้นๆจะผ่านหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากต้องการเข้าไปท่องเที่ยวควรเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและแจ้งจุดประสงค์ที่ชัดเจนในการขอเดินทางเข้าประเทศ

สำหรับประเทศ Visa on Arrival ส่วนใหญ่นั้นเป็นประเทศท่องเที่ยวเล็ก ๆ ที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนัก แต่เราจะได้แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ อีกทั้งขอวีซ่าที่สนามบินได้เลยและเข้าประเทศได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาทำวีซ่าจากไทยไปให้ยุ่งยาก

Visa Free  คือ วีซ่าที่เปิดให้ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางจากประเทศไทยสามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้ โดยได้รับการยกเว้นการขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศนั้น จุดประสงค์สำหรับวีซ่าฟรีส่วนใหญ่คือสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว เรียกง่ายๆว่าเป็นประเทศท่องเที่ยวที่คนไทยสามารถเดินทางเข้าได้โดยไม่ต้องขอวีซ่านั่นเอง

Visa on Arrival VS Visa Free ต่างกันอย่างไร

ประเทศที่ต้องใช้ Visa on Arrival ต้องขอก่อนที่จะไปยังจุดด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อทำเรื่องขอวีซ่าก่อน แต่สำหรับประเทศ Visa Free คือคุณสามารถเดินไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองได้เลย

การเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศทุกครั้งก็ควรทำการศึกษาการเดินทางให้ดีก่อนทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอวีซ่า หรือ เอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ อีกสิ่งที่สำคัญคือการเลือกทำประกันเดินทาง เพราะการเดินทางทุกครั้งอาจมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นดังนั้นจึงควรทำประกันไว้เพื่อความอุ่นใจของตัวคุณเองในทุกๆการเดินทาง

 READ MORE :