ads

ข้อผิดพลาดของคนส่วนใหญ่ที่ใช้กระเป๋าถือเดินทางเมื่อไปเที่ยวต่างประเทศ

เวลาจะไปเที่ยวต่างประเทศหลายๆวัน เรามักจะมีการหิ้วกระเป๋าเดินทางแบบต้องไป Check-in กระเป๋ากันคนละ 1 ใบ และจะต้องมีกระเป๋าถือติดตัวขึ้นไปอีก และหลายๆคนมักที่จะใส่ของมีค่ารวมกันไว้ในกระเป๋าถือ (Hand Luggage) ที่สามารถยัดเข้าไปบนช่องเก็บสัมภาระได้อย่างพอดิบพอดี แต่สิ่งที่หลายๆคนไม่รู้เกี่ยวกับกระเป๋าถือ และกระเป๋าเดินทาง อาจทำให้มีปัญหากับบริษัทประกันเดินทางภายหลังได้

กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง

กระเป๋าสะพายสำหรับผู้หญิง ผู้ชาย หรือกระเป๋าติดตัวขึ้นเครื่องมักจะมีของที่มีมูลค่าติดตัวไปเป็นจำนวนมาก เช่น เงินสด เครื่องประดับ เช็ค มือถือ ฯลฯ ซึ่งจากสถิติบอกว่ามีมูลค่าเฉลี่ยที่ประมาณ 40,000 บาท

กระเป๋าถือที่เอาขึ้นเครื่องกัน ทุกคนย่อมมีหมด ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเงิน กระเป๋าเป้ backpack กระเป๋าคอม การที่มีกระเป๋าถือขึ้นเครื่องด้วย ก็มีหลายๆเหตุผลด้วยกันคือ เช่น สายการบินจำกัดน้ำหนัก จึงต้องแยกน้ำหนักบางส่วนมาที่กระเป๋าถือ และการที่มีกระเป๋าถืออยู่กับตัว แปลว่าจะต้องมีการใส่ของมีค่าลงไปเป็นจำนวนมากในกระเป๋าถือใบนั้น

จากสถิติของมูลค่าของทรัพย์สินในกระเป๋าถือ ที่ทุกคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศ โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ 40,000 บาทติดตัวขึ้นเครื่องไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการค้างคืนโดยเฉลี่ยประมาณ 2 คืน ในการท่องเที่ยว

การที่มีของมูลค่ามากถึง 40,000 บาท ขึ้นเครื่องบินติดตัวไปด้วย การซื้อประกันเดินทาง จึงควรซื้อให้มีความครอบคลุมทรัพย์สินเสียหาย และ สูญหายของกระเป๋าถือด้วย ซึ่งโดยมากแล้ว บริษัทประกันเดินทางอาจไม่คุ้มครองกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน หากมีการสูญหาย ดังนั้น ควรเปรียบเทียบประกันเดินทาง ในเรื่องของความคุ้มครอง ก่อนการซื้อทุกครั้ง หากมีแผน ที่จะเอาทรัพย์สินติดตัวขึ้นเครื่องที่มีมูลค่ามาก

สถิติกระเป๋าหาย และ เสียหาย

  • 30 เปอร์เซ็นต์ ของนักเดินทาง มีการทำกระเป๋าหายและไม่ใช่ความผิดของสายการบิน
  • 22 เปอร์เซ็นต์ ของนักเดินทาง พบว่ากระเป๋าเดินทางได้รับความเสียหาย
  • 11 เปอร์เซ็นต์ ของนักเดินทาง ถูกขโมยกระเป๋า
  • 16 เปอร์เซ็นต์ ของนักเดินทาง เจอเหตุการณ์ กระเป๋าเดินทางล่าช้า
อ้างอิง express.co.uk

ไม่อยากหัวเสียกับบริษัทประกัน ควรทำตามเทคนิคนี้

  1. หากมีของที่มีมูลค่าสูงในกระเป๋าเดินทางที่ต้อง โหลดใต้ท้องเครื่องบิน ไม่จำเป็นต้องพกติดตัวขึ้นเครื่องทุกครั้ง แต่ สามารถทำประกันเพิ่มกับของเหล่านั้นได้ ยกตัวอย่างเช่น ประกันมือถือ หรือประกันของพวก gadget

  2. หากต้องพกเครื่องเพชร เครื่องประดับมูลค่าสูงไปด้วย ควรต้องทำประกันบ้านและทรัพย์สิน และควรเก็บของมีค่าไว้ที่บ้านแทน

  3. หากต้องพกของมีมูลค่า ของแพงติดตัวไปด้วยเสมอ ควรล๊อคไว้ในตู้เซฟโรงแรม เพื่อลดความเสี่ยง

  4. ควรอ่านและตรวจสอบกรมธรรม์ประกันเดินทาง และโทรถามเมื่อมีข้อสงสัย และ ไม่ควรประหยัดกับเรื่องเสี่ยงๆต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มูลค่าความรับผิดชอบของบริษัทประกัน ที่จะจ่ายคืนให้เมื่อเกิดเหตุเกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางสูญหาย ของโดนขโมย ฯลฯ

  5. ควรทำประกันเดินทางเพิ่ม หรือ เพิ่มในจุดเสี่ยง หากต้องนำกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องโดยมีของที่มีมูลค่ามากในกระเป๋า

อื่นๆเกี่ยวกับประกันเดินทาง