ads

ถ้าจะทำประกันเดินทางออนไลน์แบบเร่งด่วน สมัครล่วงหน้าได้นานขนาดไหน

สวัสดีค่ะ… ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ใครหลาย ๆ คนกำลังวางแผนในการเดินทาง อาจจะต้องการไปท่องเที่ยวพักผ่อน หรือ ไปประชุม สัมนา ดูงาน  หรือ เรียนต่อต่างประเทศ เพราะในปัจจุบันคนไทยมีการเดินทางไปต่างประเทศมากยิ่งขึ้นอาจจะทั้งในด้านธุรกิจ การศึกษา หรือแม้แต่การท่องเที่ยวเอง แต่สำหรับบางคนที่อาจต้องไปทำงาน หรือ คุยธุรกิจ หรือ เรียนต่อเป็นครั้งคราว หรือ ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ นั้น บางทีทางหน่วยงานหรือบริษัทก็อาจจะซัพพอร์ตการดูแลเราได้ไม่เต็มที่ เช่น อาจจะออกค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าอาหารให้ แต่อาจจะไม่ได่ดูและเกี่ยวกับกรณีฉุกเฉินอย่างเจ็บป่วยหรือสัมภาระของเราในการเดินทาง ดังนั้น การเลือกทำประกันภัยเดินทาง ถือเป็นการซัพพอร์ตตัวเองในการเดินทางได้อย่างดีที่สุด โดยประกันภัยเดินทางนั้นมีทั้งประกันภัยเดินทางในประเทศ และ ต่างประเทศ ที่ให้ผู้คนที่ต้องเดินทางนั้นเลือกทำได้ และ มีให้เราเลือกทั้งประกันเดินทางแบบรายเที่ยว และ รายปี

แล้วถ้าหากต้องเดินทางแบบเร่งด่วนเราสามารถทำประกันเดินทางได้หรือไม่ และต้องทำอย่างน้อยกี่ชั่วโมงก่อนเดินทาง วันนี้เรามีคำตอบ

หากผู้ที่ต้องการเดินทาง และ ต้องการทำประกันเดินทางแบบเร่งด่วนนั้น สามารถทำประกันเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ หรือช่องทางอื่น ๆ ได้ อย่างน้อยล่วงหน้าก่อนขึ้นเครื่อง 1 ชั่วโมง เพราะปกตินั้นเราต้องทำการเช็คอินการขึ้นเครื่องบินล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง หรือ ก่อนเวลาบิน 45 นาทีอยู่แล้ว แต่การจะทำประกันเดินทางกับ ทิพยประกันภัยนั้น ต้องทำอย่างน้อยล่วงหน้า 1 ชั่วโมง เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่ทันท่วงที

โดยแผนความคุ้มครองและเรทค่าเบี้ยประกันภัยนั้น เราสามารถเลือกได้เองตามความเหมาะสมในการเดินทางที่เราเลือก และค่าเบี้ยประกันเดินทาง นั้น ถ้าเป็นรายเที่ยวจะคำนวณจาก ช่วงระยะเวลาที่เดินทางว่ากี่วัน เดินทางไปประเทศอะไร แต่สำหรับรายปีนั้นก็จะคำนวณในลักษณะเดียวกัน แต่จะเป็นการคุ้มครองที่เป็นรายปีคือเราสามารถเดินทางกี่ครั้งก็ได้ต่อ 1 ปี พร้อมทั้งความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้ง

 • ค่ารักษาพยาบาล
 • การเคลื่อนย้ายพยาบาลฉุกเฉิน
 • การชดเชยกรณีเสียชีวิตและสุญเสียอวัยวะ
 • ไฟล์ทดิเลย์
 • สัมภาระและทรัพย์สิน
 • ทรัพย์สินภายในบ้าน

*อีกทั้งยังมีให้เราได้เลือกทั้งยังมีการให้เลือกเดินทางทั้งรายบุคคล และ เดินทางพร้อมครอบครัว

 

 

 

ตารางความคุ้มครองแบบรวม สำหรับการเดินทางต่างประเทศ

ค่ารักษาพยาบาล ประกันเดินทาง จ่ายค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยกะทันหัน สูงสุด 2,500,000 บาท
เคลื่อนย้ายพยาบาลฉุกเฉิน เคลื่อนย้ายพยาบาลฉุกเฉิน และเคลื่อนย้ายกลับประเทศและค่าใช้จ่ายส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ ประกันเดินทางจ่ายสูงสุด 3,000,000 บาท
ชดเชยการเสียชีวิต และสูยเสียอวัยวะ เสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ประกันเดินทางจ่ายสูงสุด 3,000,000 บาท
ไฟล์ทดีเลย์ ไฟล์ทดีเลย์ เมื่อสภาพอากาศไม่ดี ทำให้เที่ยวบินล่าช้ากลับไทยไม่ได้ ประกันเดินทางจ่ายสูงสุด 30,000 บาท (จ่าย 10% ทุกๆ 6 ชั่วโมง เต็ม)
สัมภาระและทรัพย์สิน ชดเชยการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือ ทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง ประกันเดินทางจ่ายสูงสุด 40,000 บาท (จ่ายสูงสุดต่อชิ้น หรือ ต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท)
ทรัพย์สินถายในบ้าน ชดเชยการสูญเสียหรือ เสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน

ประกันเดินทาง จ่ายสูงสุด 100,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันการเดินทาง

 • การรับประกันเดินทางสำหรับอายุ 1-85 ปี
 • สำหรับประกันเดินทางรายปี สามารถเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี คุ้มครองไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง
 • ประกันเดินทางแผนครอบครัวสำหรับผู้เอาประกันภัยและคู่สมรสอายุไม่เกิน 75 ปี
 • ฟรี คุ้มครองบุตร 2 คน อายุ 1-21 ปี ในวงเงินจำกัดความรับผิด 50% ของความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ส่วนความคุ้มครองข้ออื่นๆ ได้รับผลประโยชน์ตามแผนที่เราเลือกไว้
 • พิเศษทำประกันเดินทางต่างประเทศกับทิพยประกันภัย ฟรีกระเป๋าเป้ มูลค่า 120 บาท เมื่อซื้อเบี้ย 800 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 61

สำหรับใครที่กำลังมองหา ประกันภัยเดินทางจากทิพยประกันภัย นั้นสามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ หรือช่องทางออนไลน์จาก ทิพยประกันภัย ที่ให้เราสามารถทำประกันเดินทาง ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อความอุ่นใจในการเดินทางไปต่างประเทศในทุก ๆ ครั้งอีกด้วย แต่อย่างน้อยเราควรจะทำล่วงหน้าทุก ๆ ครั้งก่อนเดินทางจะดีที่สุด แต่หากฉุกเฉินหรือบินด่วนจริง ๆ นั้นก็สามารถซื้อประกันเดินทางได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

READ MORE :