แนะนำประกันเดินทางน่าซื้อเที่ยวสงกรานต์ 64

ประกันเดินทางน่าสนใจมีอะไรบ้าง?

สวัสดีค่ะ อีกไม่นานก็จะขึ้นเดือนใหม่ เดือนเมษายนซึ่งมีเทศกาลที่หลายคนรอคอยอย่างเทศกาลสงกรานต์ แน่นอนว่าหลายคนก็คงจะเตรียมตัวไปเที่ยวสงกรานต์ ไม่ว่าจะเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ สิ่งสำคัญก็คือความปลลอดภัย วันนี้เราจึงนำ 5 ประกันเดินทางน่าสนใจน่าซื้อมาแนะนำกันด้วยค่ะ รับรองว่าสงกรานต์นี้อุ่นใจตลอดการเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวเทศกาล

ประกันเดินทางแอกซ่า

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันเดินทาง AXA ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1-75 ปี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลระหว่างเดินทาง 500,000 บาท ค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน 1,000,000 บาท ชดเชยเที่ยวบินล่าช้า 10,000 บาท และชดเชยค่ากระเป๋าเดินทางชำรุดสูญหาย 5,000 บาท เบี้ยประกันเริ่มต้น 205 บาท

ประกันเดินทางเอ็มเอสไอจี

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันเดินทาง MSIG ให้ความคุ้มครองผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 1-75 ปี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท ค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน 2,000,000 บาท เบี้ยประกันเริ่มต้น 225 บาท

ประกันเดินทางทิพยประกันภัย

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันเดินทางทิพยประกันภัย คุ้มครองผู้ที่มีอายุ 1-85 ปี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 1,000,000 บาท ชดเชยยกเลิกเที่ยวบินหรือเลื่อนเที่ยวบิน 10,000 บาท เบี้ยประกันเริ่มต้น 245 บาท

ประกันเดินทางกรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันเดินทางกรุงเทพประกันภัย คุ้มครองผู้ที่มีอายุ 1-74 ปี ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ค่าเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน 500,000 บาท ชดเชยยกเลิกเที่ยวบินหรือเลื่อนเที่ยวบิน 100,000 บาท ชดเชยเที่ยวบินล่าช้า 10,000 บาท และชดเชยค่ากระเป๋าเดินทางชำรุดสูญหาย 25,000 บาท เบี้ยประกันเริ่มต้น 247 บาท

ประกันเดินทางเมืองไทยประกันภัย

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันเดินทางเมืองไทยประกันภัย ให้ความคุ้มครองผู้ที่มีอายุ 1-75 ปี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท ค่าเคลื่อนย้ายฉุกฉิน 3,000,000 บาท ค่ายกเลิกหรือเลื่อนเที่ยวบิน 20,000 บาท เที่ยวบินล่าช้า 5,000 บาท และชดเชยค่ากระเป๋าเดินทางชำรุดสูญหาย 15,000 บาท เบี้ยเริ่มต้น 340 บาท

เป็นอย่างไรบ้างคะกับทั้ง 5 ประกันเดินทางที่เรานำมาแนะนำ ในช่วงสงกรานต์นี้จะไปเที่ยวที่ไหนหรือเดินทางไปไหน ก็อย่าลืมทำประกันเดินทางไว้ด้วย เพราะจะช่วยคุ้มครองคุณ อุ่นใจตลอดเทศกาลสงกรานต์ 2563

Read more…