อวัยวะส่วนไหนที่เสี่ยงทุพพลภาพมากที่สุดหากเกิดอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ ถือเป็นอีกหนึ่งประกันภัยที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เพราะในปัจจุบันทุกอย่างรอบตัวสามารถเกิดเหตุการณ์ให้เราต้องเจ็บตัว หรือ อาเกิดอุบัติเหตุได้เสมอ อีกทั้งการใช้ชีวิตประจำวันเราต้องเจอกับความเสี่ยงอยู่เสมอ จึงทำให้การทำประกันอุบัติเหตุ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้คนในปัจจุบัน

การทำประกันภัย ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้บริษัทประกันภัยเป็นผู้ดูแลส่วน เราแค่จ่ายค่าเบี้ยประกันเพียงเท่านั้น แต่หลายคนยังไม่เห็นความสำคัญในการทำประกัน อาจมีคำถามว่าทำไปทำไม ทำไปก็ไม่ได้ใช้ จ่ายเป็นเบี้ยทิ้งเปล่า ๆ ความจริงแล้วทุกคนที่ทำประกันไว้ก็ล้วนแล้วแต่ไม่มีใครอยากใช้ เพราะถ้าเราได้ใช้นั่นคือเราต้องประสบกับอุบัติเหตุหรือเจ็บตัว ซึ่งในทุกวันนี้ค่ารักษาพยาบาลก็มีราคาสูงเพิ่มมากขึ้น หากเป็นเพียงอุบัติเหตุเล็ก ๆน้อย ๆ เรายังสามารถจ่ายเงินเองได้ แต่ถ้าหาเป็นอุบัติเหตุหนักจะทำอย่างไร หากเราไม่ได้ทำประกันภัยเอาไว้

วันนี้เว็บไซต์ Promotions.co.th ของเราก็มี 10 อวัยวะที่เสี่ยงทุพพลภาพหากเกิดอุบัติเหตุ อีกเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงควรทำประกันอุบัติเหตุ

ดวงตา

ดวงตา ถือเป็นส่วนที่สำคัญอีกอย่างในร่างกาย เพราะดวงตาเป็นส่วนช่วยในการมองเห็นต่างๆ แต่หากเกิดอุบัติเหตุ และ ทำให้ต้องสูญเสียดวงตา หรือ การมองเห็น ก็จะทำให้การดำเนินชีวิตในปัจจุบันมีความลำบากมากยิ่งขึ้น อาชีพท่เสี่ยง เช่น การตัดกระจก เชื่อมโลหะ เป็นต้น

นิ้วมือ

นิ้วมือ ถือเป็นส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน เพราะการหยิบจับสิ่งของ หรือ ใช้โทรศัพท์มือถือ พิมพ์คอมพิวเตอร์ เล่นดนตรี ล้วนแล้วแต่ต้องใช้นิ้วมือในการบังคับสิ่งเหล่านี้ หากเกิดอุบัติเหตุจนสูญเสียนิ้วมือเราก็อาจจะทำอะไรได้ไม่สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น การหยิบจับสิ่งของ

มือ

มือ เป็นอีกอวัยวะที่สำคัญในร่างกาย ที่ใช้ถือของ หยิบจับสิ่งของต่างๆ หากเกิดอุบัติเหตุจนต้องสูญเสียมือไปนั้น จะทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันลำบากยิ่งขึ้น สำหรับใครที่มีอาชีพที่เสี่ยงกับอวัยวะนี้การเลือกทำประกันอุบัติเหตุไว้ถือเป็นตัวเลือกที่ดีไม่น้อย

ต้นแขน

ต้นแขน ถือเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเลือกทำประกัน เพราะ การเคลื่อนไหวของแขนเราทั้งหมดนั้นจะเริ่มจากต้นแขนของเราเป็นหลักดังนั้นหากเกิดอุบัติเหตุจนต้องสูญเสียอวัยวะชิ้นนี้ ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราดำเนินขีวิต

ปลายแขน

ปลายแขน ก็ถือเป็นตัวเลือกในการทำประกันที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง เพราะ ปลายแขนก็จะเป็นอวัยวะที่จะควบคุมในส่วนของมือเช่นเดียวกัน หากสูญเสียอวัยวะนี้จะทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันของเราลำบากอย่างแน่นอน

ต้นขา

ต้นขา เป็นอวัยวะ ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของการเดินทั้งหมด หากเราเกิดอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะชิ้นนี้ก็จะทำให้การเดินของเรามีปัญหา และไม่สามารถดำเนินชีวิตปกติได้

ขาส่วนล่าง

ขาส่วนล่าง หรือ ช่วงน่องนั้นก็เป็นอีกอวัยวะที่สำคัญ ในการเดิน และ การดำเนินขีวิต หากสูญเสียอวัยวำส่วนนี้ไป เรายังสามารถเดินได้ก็จริง แต่ก็จะไม่สามารถเดินได้ปกติ

เท้า

เท้า ก็เป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่มีส่วนช่วยในการเดินเหิน ไปยังสถานที่ต่างๆ หากเกิดอุบัติเหตุ หรือสูญเสียอวัยวะนี้ไป ก็จะทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันของเราติดขัดได้เช่นเดียวกัน

ข้อเท้า

ข้อเท้า เป็นส่วนอวัยวะที่สำคัญในการเดินอีกหนึ่งอย่าง และเป็นอวัยวะที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอีกด้วย เช่น ข้อเท้าพลิก เป็นต้น

หู

เป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่จะเป็นต่อชีวิตประจำวัน เพราะเราต้องใช้หูในการฟัง การได้ยินเสียง แต่หากเกิดอุบัติเหตุกับอวัยวะส่วนนี้ แล้วเกิด หูหนวก หรือ หูขาด ก็จะทำให้เราลำบากในการใช้ชิวิตประจำวันมากขึ้น

มีหลากหลาย อาชีพที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น อาชีพที่ทำงานบนที่สูง ก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักร ทำงานกับไฟฟ้า หรือ การทำงานบนท้องถนน ล้วนแล้วแต่ต้องควรทำประกันอุบัติเหตุไว้ เพราะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าผู้อื่น บุคคลธรรมดาทั่วไปก็เช่นเดียวกัน เพียงแค่เดินสะดุดล้ม มีดบาด ตกบันได ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุแล้ว และบริษัทประกันก็คุ้มครองในอุบัติเหตุตั้งแต่เล็กน้อยแบบนี้ จนอุบัติเหตุใหญ่ ๆ เช่นเดียวกัน

ทุกอวัยวะ หากเกิดอุบัติเหตุจนทำให้สูญเสียหรือไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ก็ถือเป็นบุคคลทุพพลภาพ ก็จะได้รับความคุ้มครองในส่วนนี้เช่นเดียวกัน ดังนั้น การลือกทำประกันอุบัติเหตุนั้นถือเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญพอสมควร เพราะอุบัติเหตุไม่มีการเตือนล่วงหน้า และ ไม่มีใครรู้ว่าต้องเกิดอุบัติเหตุ การวางแผนความคุ้มครองเพื่อตัวเราไว้ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะหากเราทำประกันไม่เพียง ความคุ้มครองในส่วนของการทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะเท่านั้น ยังมีในส่วนของ ค่ารักษาพยาบาล การจ่ายเงินชดเชย การสูญเสียชีวิต อีกด้วย

READ MORE :