ads

Update ปี 2019 เพื่อใช้เที่ยวถึงปี 2020

ในหน้านี้มีอะไรบ้าง?

เพราะประกันเดินทาง เลือกยากมากพอๆ กันกับ ประกันอุบัติเหตุ และ ประกันอื่นๆ ดังนั้น การเปรียบเทียบราคา ความคุ้มครอง และการให้คะแนนบริษัทประกันเดินทางแต่ละเจ้าเพื่อมาดูว่าเจ้าไหนดีที่สุดนั้นเป็นเรื่องที่ควรทำ เพราะในบางครั้งการเที่ยวต่างประเทศ จะต้องมีความเสี่ยงต่ำที่สุด โดยอาจมีราคาดีที่สุดก็เป็นได้ เรามาดูกันว่า จะเปรียบเทียบกันได้ยังไง

เนื่องจากมีบริษัทประกันผุดขึ้นมาใหม่เป็นดอกเห็ตในปี 2019 นี้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า บริษัทการเงินบางบริษัทที่ไม่เคยขายประกันมาก่อนก็เริ่มมาขายเช่นเดียวกัน และ บริษัทประกันที่เป็น Broker หลายๆเจ้า มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ประกัน อย่างประกันเดินทางเข้ามาด้วย แถม เจ้าเดิมๆ ก็มีการปล่อยโปรโมชั่นแคมเปญ เช่นการแถม บัตรสตาร์บัคส์ หรือ แถมคูปองไปช้อปปิ้งได้ต่ออีก ดังนั้นเรามาดูการวิเคราะห์ เกี่ยวกับการให้คะแนนบริษัทประกันเดินทางในแต่ละบริษัทกัน

สิ่งที่ควรดูเพิ่มเติมใน กรมธรรม์ ประกันเดินทางแต่ละฉบับ

 1. ระยะเวลาที่คุ้มครอง เช็คให้ชัวร์
 2. หากเที่ยวหลายประเทศ เช็คกรมธรรม์ว่าคุ้มครองทุกประเทศที่เดินทางไปหรือไม่?
 3. หากคาดว่าประเทศที่จะไปมีความเสี่ยง ให้ซื้อแผนคุ้มครองที่มีราคาสูงขึ้น
 4. หากไม่ได้ซื้อประกันที่ครอบคลุมทั้งหมด ต้องแน่ใจว่าจ่ายส่วนต่างเองได้
 5. เช็คว่าคุ้มครองทรัพย์สินเสียหาย หรือ สูญหายด้วยหรือไม่?
 6. ควรซื้อประกันเดินทาง พร้อมกับการจองเที่ยวเลยทีเดียว

ประกันเดินทางที่ดี ต้อง เป็นยังไง?

 1. ต้องคุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลด้วย
 2. ต้องคุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศ
 3. ต้องคุ้มครองเมื่อตกเครื่องบิน
 4. ต้องคุ้มครองเมื่อเที่ยวบินล่าช้า (delay)
 5. ต้องคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่นกระเป๋า

ประกันเดินทางที่ดี ควร จะมีอะไรเพิ่มเติมบ้าง?

 1. ทำฟันฉุกเฉิน
 2. มีเงินชดเชยให้
 3. มีเงินฉุกเฉินให้ (ไม่มีในเมืองไทย)
 4. คุ้มครองการก่อการร้าย
 5. คุ้มครอง passport สูญหาย

ข้อมูลจาก https://www.moneyadviceservice.org.uk


วิธีการเปรียบเทียบ และให้คะแนนบริษัทประกันเดินทาง

เนื่องจากประกันเดินทางไม่ได้ใช้สำหรับป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น แต่ จะใช้สำหรับ การชดเชยเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น และสำหรับสิ่งที่อยากจะชดเชยก็คงไม่พ้นเรื่องของทุนประกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น อาการเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทางล่าช้า ภัยธรรมชาติ การเสียชีวิตระหว่างเดินทาง และการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย ซึ่งเราจะใช้หลักการในการเปรียบเทียบดังนี้

 1. เปรียบเทียบจากการเดินทางไปประเทศในโซนเอเชีย ในแพ็คเกจต่ำสุด
 2. ความคุ้มครอง
 3. เปรียบเทียบจากความผิดพลาดของเครื่องบิน
 4. กระเป๋าเสียหาย ถูกขโมย มาถึงช้า
 5. วงเงินรักษาพยาบาล
 6. การสำรองจ่ายค่าพยาบาล
 7. ราคาของแต่ละ Package
 8. บริษัทที่นำมาเปรียบเทียบ อยู่บนพื้นฐานของ บริษัทที่มีประกันเดินทาง และมีผู้ค้นหามากที่สุด เช่น เมืองไทยประกันภัย ทิพยประกันภัย AXA, MSIG, AIG, SOMPO, CHUBB, และ CIGNA
 9. ตัดโปรโมชั่นออกไป จะได้ราคาจริง
 10. รวมคะแนน
 11. โปรโมชั่นซื้อประกันเดินทางของแต่ละบริษัท
 12. เปรียบเทียบ โปรโมชั่น ของแต่ละบริษัท

เปรียบเทียบความคุ้มครอง

บริษัท ความคุ้มครอง คะแนน
เมืองไทย 1.5 ล้าน 4
TIP 1 ล้าน 3
AXA 1 ล้าน 3
MSIG 1.5 ล้าน 4
AIG 1.5 ล้าน 4
SOMPO 1 ล้าน 3
CHUBB 1 ล้าน 3
CIGNA 3 ล้าน 5

สำหรับความคุ้มครอง ดูเหมือนว่า Cigna จะมาเยอะที่สุด เพราะ แผน 1 ของ Cigna จะมีความคุ้มครอง จากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ มาถึง 3 ล้านบาท ซึ่งต่ำสุดของความคุ้มครองจากตารางทั้งหมดจะอยู่ที่ 1 ล้านบาท

เปรียบเทียบความผิดพลาดที่เกี่ยวกับเครื่องบิน

บริษัท เลื่อนเที่ยวบิน ลดจำนวนวัน ดีเลย์ ตกเครื่องบิน คะแนน
เมืองไทย                 20,000       15,000                 5,000                 5,000                 4
TIP 10000 0 0 0 0.5
AXA 0 0 10000 3000 0.5
MSIG 0 0 0 0 0
AIG ตามจริง ตามจริง 2500 5000 1
SOMPO 10000 0 10000 5000 3
CHUBB 0 0 0 0 0
CIGNA 20000 20000 1500 30000 5

หากจะมองถึงการชดเชยกับแพ็คเกจประกันเดินทางในราคาที่ต่ำสุดของทุกค่าย ดูเหมือนว่า cigna จะมาเป็นอันดับ 1 ในเรื่องของค่าชดเชยในการเลื่อนเที่ยวบิน ลดจำนวนวัน ดีเลย์ ตกเครื่องบิน เพราะมีการจ่ายค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการตกเครื่องบิน เพราะหากเทียบกันกับบริษัทประกันเจ้าอื่น ทาง Cigna จะจ่ายให้เต็มที่ 30,000 บาท ในขณะที่เจ้าอื่นๆอยู่ระหว่าง 3,000 – 5,000 บาท เท่านั้น

ความคุ้มครองกระเป๋าเดินทาง

บริษัท

เสียหาย

หาย

ล่าช้า

คะแนน

เมืองไทย                 15,000       15,000                 5,000                           3
TIP 5000 0 0 1
AXA 0 0 0 0
MSIG 0 0 0 0
AIG 30000 30000 2500 4
SOMPO 5000 5000 0 2
CHUBB 0 0 0 0
CIGNA 40000 40000 20000 5

สำหรับความคุ้มครองกระเป๋าเดินทาง ใช้การเปรียบเทียบกับ package ต่ำสุดเช่นเดียวกัน สำหรับ และ Cigna ก็ยังคงเป็นบริษัทที่มีการชดเชยสูงที่สุดเช่นเดิม โดยหากกระเป๋าเสียหาย หรือ สูญหายจะจ่ายเต็มที่ ที่ 40,000 บาท และ หากล่าช้า ก็จะสูงสุดถึง 20,000 บาท

เปรียบเทียบความคุ้มครองเกี่ยวกับสุขภาพ

บริษัท หาหมอในต่างประเทศ หาหมอต่อในไทย เคลื่อนย้ายฉุกเฉิน คะแนน
เมืองไทย  1.5 ล้าน     150,000  30 ล้าน                          5
TIP 500000 50000 1 ล้าน 2
AXA 2 ล้าน ไม่ระบุ 1 ล้าน 3
MSIG 2 ล้าน 100000 2 ล้าน 4
AIG 2 ล้าน 70000 2 ล้าน 4
SOMPO 2 ล้าน 0 2 ล้าน 3.5
CHUBB 2 ล้าน 50000 2 ล้าน 3.5
CIGNA 2.2 ล้าน ไม่ระบุ 3 ล้าน 5

ถ้าจะมองความคุ้มครอง เกี่ยวกับการพบแพทย์ หรือจ่ายค่าพยาบาลในต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่น การไปหาหมอแบบเป็นไข้หวัดธรรมดา ตามคลินิกทั่วไปที่ไม่ใช่โรงพยาบาล เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ก็มีราคาหลักหลายหมื่นบาทแล้ว ซึ่ง หากมีประกันเดินทางเจ้าไหนที่สามารถคุ้มครองให้สูงที่สุดได้ ก็จะเป็นเรื่องที่น่าอุ่นใจมากกว่าโดยที่ ทาง Cigna ตัวแพ็คเกจต่ำสุด จะคุ้มครองมากถึง 2.2 ล้านบาท แต่ไม่ระบุ การหาหมอต่อในประเทศไทย ซึ่งในบางครั้งจำเป็นมาก ที่จะต้องเสียค่ารักษาต่อเนื่อง ดังนั้นหากเป็นเรื่องของความคุ้มครองที่ทำให้ใจชื้นขึ้นมาอีก ก็จะต้องเป็ฯของเมืองไทยประกันเดินทาง ที่สามารถมาหาหมอรักษาต่อในไทยได้ ถึง 150,000 บาท และ มีวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินสูงถึง 30 ล้านบาท ทำให้อุ่นใจได้มากที่สุด

เจ้าไหนบ้าง ที่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน?

บริษัท ต้องออกเงินก่อนหรือเปล่า? อ้างอิง คะแนน
เมืองไทย ต้องจ่ายก่อนยกเว้น รพ. ในเครือ Muganthaiinsurance.com 4
TIP ขึ้นอยู่กับสถานที่นั้นๆ tipinsure.com 4
AXA สำรองจ่ายก่อน AXA กรมธรรม์ PDF 3
MSIG สำรองจ่ายก่อน msig-thai.com 3
AIG สำรองจ่ายก่อน ยกเว้นมีค่าใช้จ่ายมากให้ติดต่อศูนย์ aig.co.th 4
SOMPO ต้องจ่ายก่อนยกเว้น รพ. ในเครือ https://traveljoy.sompo.co.th 5
CHUBB สำรองจ่ายก่อน chubb travel insurance 3
CIGNA ต้องสำรองจ่ายก่อน https://www.cigna.co.th/node/1690 3

การที่ต้องออกเงินไปก่อนในการรักษาพยาบาล อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่มีการคุ้มครองอยู่ในกรมธรรม์ เป็นเรื่องที่น่ากลัวเช่นเดียวกัน เพราะ ในบางครั้งเงินสดไม่พอ ครั้นจะรูดบัตรวงเงินก็อาจเต็ม และอาจต้องมาใช้เงินสำหรับเที่ยวในการจ่าย หรือ แอดวานส์ ค่ารักษาพยาบาลไปก่อน ซึ่งดูเหมือนว่า Tip Insure จะเปิดโอกาสให้มีการสำรองจ่ายน้อยที่สุด เพราะขึ้นอยู่กับสถานพยาบาล ว่าต้องสำรองจ่ายก่อนหรือไม่ ส่วนที่รองลงมาคือ Sompo เฉพาะประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ที่จะมีโรงพยาบาลในเครือที่ไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน และ สำหรับ AIG และ เมืองไทย ก็จะมีโรงพยาบาลในเครือเช่นเดียวกัน ทำให้อุ่นใจได้ระดับหนึ่ง

ราคาของแพ็คเกจประกันเดินทาง

บริษัท ราคาต่ำสุด ราคาปานกลาง ราคาสูงสุด
เมืองไทย 470 900 1400
TIP 235 322 1,069
AXA 362 639 1,289
MSIG 295 635 1355
AIG 699 1081 1489
SOMPO 400 760 1114
CHUBB 267 950 1552
CIGNA 609 826 1067

ราคาด้านบนนี้ค้นหาจากการเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นจำนวน 8 วัน โดยที่หากดูผู้ที่มีราคาต่ำสุด (แต่ไม่ได้หมายความว่า ความคุ้มครองสูงสุด) จะเป็น ทิพยประกันภัย (TIP) ประกันเดินทาง ผู้ที่มีราคาสูงสุดในแพ็คเกจต่ำสุดก็คือ AIG และรองลงมาคือ CIGNA เราสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

บทวิเคราะห์ การเลือกซื้อประกันเดินทาง

อาจพูดได้ว่า TIP, AXA, CHUBB และ AIG อยู่ในกลุ่มตลาดเดียวกัน คือเน้นแพ็คเกจประกันเดินทางตัวราคาต่ำสุดที่มีราคาถูกมาก และจะต้องซื้อ Package ราคาสูงเพื่อที่จะได้ความคุ้มครองที่มากขึ้น (เหมือนจะพยายามจูงใจให้คนซื้อแพ็คกลางและใหญ่มากกว่า)

 1. ประกันเดินทางเมืองไทยประกันภัย – มีราคาที่ต่ำสุด กับ สูงสุด อยู่ห่างกันประมาณ 3 เท่าตัว ทำให้หลายคนที่จะซื้ออาจตัดสินใจซื้อ ในราคากลางๆ ที่ 900 บาท
 2. TIP Insure ประกันเดินทาง – มีราคาต่ำที่สุดแต่คุ้มครองต่ำที่สุด และน่าจะมีการจับตลาดลูกค้าที่ไม่อยากซื้อประกันเดินทางแพงๆ จึงเหมาะกับการไปเที่ยวประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า
 3. AXA ประกันเดินทาง – ราคาอยู่ใกล้ๆกันกับ TIP แต่มีความคุ้มครองเรื่องการรักษาพยาบาลสูงกว่า ดังนั้น หากใครงบน้อย และมีความเสี่ยงที่ตัวเองเป็นคนป่วยง่าย ก็ควรเลือก AXA ไว้ก่อน
 4. MSIG Travel Insurance – สำหรับตัวนี้ ราคาใกล้เคียงกันกับ Tip Insure และ AXA แต่จะมีจุดเด่นกว่า AXA ตรงที่ มีการกำหนดค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทยถึง 100,000 บาท และมีการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินในวงเงินมากกว่า ที่ 2 ล้านบาท ก็น่าสนใจกว่าในจุดนี้
 5. AIG Travel Insurance – หากดูราคาเปรียบเทียบกันกับตัวอื่นๆ จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าเพื่อน แต่ความคุ้มครองจะอยู่ในระดับสูงกว่า และดี กว่า ประกันจากบริษัทอื่นๆที่มีราคา 2-400 บาท ถ้ามีงบกลางๆ ก็น่ามองตัวนี้ไว้เป็นตัวเลือกต้นๆได้เลย แต่ในราคาระดับเดียวกัน ควรจะไปซื้อของ CIGNA มากกว่า
 6. SOMPO ประกันเดินทาง – หลายคนซื้อของ SOMPO เพราะคิดว่าราคาถูกที่สุด แต่จริงๆแล้ว ราคาสูงกว่า ด้วยความคุ้มครองที่เท่ากัน หรือ ต่ำกว่า ยกตัวอย่างเช่นการรักษาพยาบาลต่อในไทย จะไม่มีให้ แต่มีจุดเด่นตรงที่ว่า เป็นบริษัทญี่ปุ่นที่สามารถประสานงานในประเทศญี่ปุ่นได้คล่องกว่า ทำให้หลายคนสบายใจในการซื้อประกันเดินทางกับบริษัทนี้
 7. CHUBB Travel Insurance – ไม่คุ้มครองกระเป๋าเดินทาง และ ไม่คุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องบินใน Package ต่ำสุด หากใครงบน้อย ตัดตัวเลือกนี้ทิ้งไปได้เลย
 8. CIGNA – ดูเหมือนว่า Cigna จะครอบคลุมเยอะที่สุด ทั้งเรื่องของกระเป๋า ทรัพย์สินส่วนตัว การรักษาพยาบาลด้วย แต่จะเริ่มต้นที่ราคา 600+ ทำให้หลายคนอาจไม่อยากตัดสินใจซื้อ ซึ่งจริงๆควรจะต้องมาเปรียบเทียบ Benefits กันก่อน

คะแนนรวม

บริษัท coverage flights luggage health advance price รวม
เมืองไทย 4           4              3           5 4                 5 25
TIP 3 0.5 1 2 5 5 16.5
AXA 3 0.5 0 3 3 3 12.5
MSIG 4 0 0 4 3 3 14
AIG 4 1 4 4 4 3 20
SOMPO 3 3 2 3.5 5 3 19.5
CHUBB 3 0 0 3.5 3 1 10.5
CIGNA 5 5 5 5 3 4 27
เมืองไทยประกันภัย = 25 คะแนน

Tip Insure = 16.5 คะแนน

AXA = 12.5 คะแนน

MSIG = 14 คะแนน

AIG = 20 คะนน

SOMPO = 19.5 คะแนน

CHUB = 10.5 คะแนน

CIGNA = 27 คะแนน

*การให้คะแนนนี้ เป็นการให้คะแนนจากการวิเคราะห์ตัวเลขล้วน ซึ่งในแต่ละ Package ช่วงเวลา สถานที่เดินทาง เวลาเดินทาง อาจมีความคุ้มครองแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจมีผลทำให้คะแนนเปลี่ยนได้ จึงควรศึกษาและเปรียบเทียบราคาด้วยตัวเองก่อนทุกครั้ง

**การให้คะแนนนี้ เป็นการเปรียบเทียบจากตารางกรมธรรม์ เมื่อเทียบกับราคา และความคุ้มครอง ในการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 8 วัน เท่านั้น 

รวมโปรโมชั่น ประกันเดินทางของทั้ง 8 บริษัท

โปรโมชั่น ประกันเดินทางนี้ รวมถึง รหัสส่วนลด คูปอง ของแถม ของแจก ต่างๆ รวมถึงโปรโมชั่นร่วมกันกับบัตรเครดิต และพาร์ทเนอร์ของบริษัทประกันเดินทางด้วย โดยจะเริ่มต้นจาก เมืองไทยประกันภัย ก่อน

เมืองไทยประกันภัย (คะแนน 25 เต็ม 30)

สำหรับเมืองไทยประกันภัย ชื่อผลิตภัณฑ์ประกันเดินทาง จะใช้ชื่อว่า เมืองไทย Happy Trip – การซื้อประกันเดินทางจะยังไม่ค่อยเห็นมี Promo Code หรือ คูปองส่วนลด แต่จะมีการแจกแถม เมื่อมีการใช้บัตรเครดิตซื้อประกันเดินทางมากกว่า และจะมีดังนี้

ซื้อประกันเดินทางเมืองไทยประกันภัย ผ่านบัตรเครดิต KTC (ซื้อผ่านออนไลน์) จะได้รับ 4 ต่อดังนี้

 1. e-Coupon Starbucks 100 บาท (ต้องมีเบี้ยประกันมากกว่า 500 บาท ต่อกรมธรรม์)
 2. รับกระเป๋าเดินทางพับได้
 3. รับเพิ่ม คูปอง King Power สำหรับประกันเดินทางรายปี  (ต้องมีเบี้ยประกันมากกว่า 4,000 บาท ต่อกรมธรรม์)
 4. ผ่อนชำระประกันเดินทางได้ 10 เดือน 0%
 5. จองที่หน้านี้ >>
 6. ใช้ รหัสส่วนลดนี้ “KTCTA” ร่วมกับการใช้บัตร KTC

สมาชิก TrueYou ซื้อประกันเดินทางเมืองไทยประกัน ผ่านช่องทางออนไลน์ จะได้โปรโมชั่นดังนี้

 1. เบี้ยประกัน 20 บาท จะได้ 1 True Point
 2. รับเพิ่มบัตร Starbucks e-Coupon (ต้องมีเบี้ยประกันมากกว่า 500 บาท ต่อกรมธรรม์)
 3. ซื้อประกันเดินทางรายปี มากกว่า 4,000 บาท ขึ้นไป รับ Voucher King Power

ซื้อประกันเดินทางกับเมืองไทยประกันภัย พร้อมใช้โปรโมชั่นในการซื้อออนไลน์ได้ที่นี่ >> https://www.mticonnect.com/landingpage/ประกันเดินทางต่างประเทศ-Happy-Trip


ทิพยประกันภัย – (คะแนน 16.5/30)

ทิพยประกันภัย ใช้ชื่อว่า Tip Insure เป็นประกันเดินทางต่างประเทศ ที่มีประกันให้เลือก 6 แพ็คเกจ ตั้งแต่ราคา 200+ บาท ใช้ชื่อว่า Backpack และ Backpack Go  โดยมากจะมีของแถม ในลักษณะรหัสสส่วนลด ซึ่งจะมีโปรโมชั่นดังนี้

แจกบัตร Starbucks สูงสุด 300 บาท

 • ซื้อประกันเดินทาง 600-1199 บาท รับบัตร Starbucks 100 บาท
 • ซื้อประกันเดินทาง 1,200-1,799 บาท รับบัตร Starbucks 200 บาท
 • ซื้อประกันเดินทางมากกว่า 1,800 บาทขึ้นไป รับบัตร Starbucks 300 บาท
 • ถึง 31 ตุลาคม 2562

ไปดูโปรโมชั่น TipInsure หน้านี้ >> https://www.tipinsure.com/ประกันการเดินทางต่างประเทศ


ประกันเดินทาง AXA (คะแนน 12.5/30)

ในตอนเริ่มต้นเหมือน 1-2 ปีก่อน ประกันเดินทาง AXA มีโปรโมชั่นค่อนข้างหลากหลายแต่ไม่ค่อยได้แจก รหัสส่วนลด ประกันเดินทาง แต่ในปัจจุบันมีการแจกรหัสส่วนลด ที่เป็นลดราคาแบบรายปี และ รายเที่ยว รวมถึงมีของแถมมากขึ้นด้วย และแพ็คเกจ มีแยกเป็น Economy, Silver, Plus-Lite, Gold, Platinum, และ Emerald ซึ่งแยกตามความคุ้มครอง โดยราคาแพงสุดจะอยู่ที่ 1,200++ บาท แต่คุ้มครองมากถึง 5 ล้านบาท ซึ่งมักจะมีโปรโมชั่นดังนี้

รายเที่ยว แจก Starbucks e-Coupon

 • ซื้อประกันเดินทางมากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป รับ Starbucks e-Coupon 150 บาท
 • ซื้อประกันเดินทางมากกว่า 2,000 บาท ขึ้นไป รับ Starbucks e-Coupon 300 บาท
 • ซื้อประกันเดินทางมากกว่า 3,000 บาท ขึ้นไป รับ Starbucks e-Coupon 450 บาท
 • ซื้อประกันเดินทางมากกว่า 4,000 บาท ขึ้นไป รับ Starbucks e-Coupon 600 บาท
 • ถึง ธันวาคม 2562

รายปี ลด 20% แจก Sim2Fly

Annual Travel Insurance สำหรับคนที่เดินทางประจำเท่านั้น และคุ้มกว่า เมื่อเทียบกับการซื้อรายเที่ยว ทาง AXA จะแจก ส่วนลด 20% เป็นรหัสส่วนลด และ แจก Sim Card ด้วย ใช้รหัสส่วนลด AXA ลดเพิ่ม 20% และได้ Sim2Fly จาก AIS ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 นี้

ดูโปรโมชั่น AXA Travel ได้ทั้งหมดที่นี่ >> https://direct.axa.co.th/TA/CoverageOptionPlan


MSIG Travel (คะแนน 14/30)

MSIG Travel เป็นเจ้าแห่งการแจก รหัสส่วนลด และ เป็นเจ้าแรกๆที่มีการแถมบัตร Starbucks ซึ่งภายหลังเจ้าอื่นๆ ก็เริ่มทำตาม ซึ่งหลังๆ มีให้เลือก ที่จะรับเป็นบัตร Starbucks หรือ จะเป็น บัตรซื้อของ รวมถึงแจกของแถมด้วย เรามาดูกันว่า จะมีอะไรบ้าง

โปรโมชั่นประกันรายเที่ยว และรายปี MSIG ประกันภัย + ศึกษาต่อต่างประเทศ

 1. ใช้คูปองออนไลน์ รับบัตร Starbucks สูงถึง 2,000 บาท สามารถรับ Starbucks ได้คนละ 200 บาท (สูงสุด 10 คน)
 2. ถ้าเป็นรายปี จะได้ บัตร Starbucks 2,000 บาท ไปใช้ฟรีๆ
 3. หรือจะกรอกโค้ด รับบัตรของขวัญ Tesco Lotus ไปใช้ฟรีๆ 200 บาท ต่อ คน
 4. ซื้อประกัน 1,000 บาท ขึ้นไปต่อคน จะได้ กระเป๋าเดินทางแบบพับได้ไปใช้ฟรี
 5. ถ้าเป็นแบบศึกษาต่อต่างประเทศ จะได้รับ 400-700 บาท สำหรับ บัตร Starbucks อย่างเดียว

ดูโปรโมชั่น MSIG Travel ที่นี่ >> https://www.msig-thai.com/affiliate_ta/info_insurance.php


AIG Travel Guard (คะแนน 20/30)

AIG มีการเปิดตัวเว็บไซด์ใหม่ ที่ใช้ชื่อว่า Travel Guard (travelguard.in.th) คาดว่าต้องแยกออกมาโปรโมท เพื่อไม่ต้องยุ่งกับเว็บหลักอย่าง aig.co.th เพราะ อาจต้องมีการตลาดที่ค่อนข้างบ่อย และระยะหลังๆมีโปรโมชั่นออกมาด้วย โดยมีการแถมบัตร Starbucks และ มี Pocket Wi-Fi ไปเที่ยวญี่ปุ่น โดยมีแถมรหัสส่วนลดให้

แถม Starbucks และ Pocket Wifi รวมถึง 4G Simcard ราคาพิเศษ

 • ซื้อประกัน 599 บาท ขึ้นไป แถม Starbucks e-coupon 100 บาท
 • ซื้อประกัน 1301 บาท ขึ้นไป แถม Starbucks e-coupon 200 บาท
 • ซื้อประกัน 2,001 บาท ขึ้นไป แถม Starbucks e-coupon 300 บาท
 • รับสิทธิ์ เช่า Wifi และ Sim Card ใช้คูปอง TA100 ที่ aig.wi-ho.co.th ลด 100 บาท

ไปลองดูโปรโมชั่นที่นี่ >> https://www.aig.co.th/personal/travel-guard-insurance/travel-guard-international


SOMPO Travel Joy (คะแนน 19.5/30)

ซมโปะ เป็นเจ้าเดียวที่ไม่ค่อยเห็น Promo Code เท่าไหร่นัก แต่มักจะมีแคมเปญร่วมกันกับแบรนด์อื่นๆ อย่าง Luggage Free Travel บริการส่งกระเป๋า จากสนามบินไปโรงแรม โดยที่ตัวเองสามารถเที่ยวได้เลยไม่ต้องกังวลเรื่องกระเป๋า โดยมีโปรดังนี้

ขนกระเป๋าไปโรงแรม ลด 20%

ซื้อประกันเดินทางกับ Sompo ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ใช้โค้ดส่วนลด ที่ Luggage-Free-Travel.com ลดเพิ่ม 20% บริการส่งกระเป๋าจากสนามบินไปโรงแรม (จาก 2,000 เยน เหลือ 1,600 เยน) เฉพาะที่ญี่ปุ่น

ดูโปรโมชั่นนี้ได้ที่ https://traveljoy.sompo.co.th/


CHUBB Travel Insurance (คะแนน 10.5/30)

พึ่งจะเห็นในตลาดประกันเดินทางประมาณ 1 ปี ที่ผ่านมา และมีการเปิดตัวด้วย รหัสส่วนลด Chubb ซึ่งจริงๆแล้ว เท่าที่ดู จะใส่หรือไม่ใส่ ก็ลดเหมือนกัน และรหัสส่วนลดนี้ใช้ชื่อว่า CDISCOUNT

ไปดูด้วยตัวเองได้ที่ >> https://www.chubbtravelinsurance.co.th/th/check-travel-insurance-price


CIGNA TRAVEL (คะแนน 27/30)

Cigna มีประกันเดินทางที่ได้ราคากลางๆ และ มีโปรโมชั่นแบบ 3 ต่อ ซึ่งจะมีการแจก Starbucks บัตรของขวัญ Central และ มีการเช่าอุปกรณ์เสริมได้ในราคาถูกด้วย โดยการใช้ รหัสส่วนลด Cigna Travel เพิ่มเติม เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง และของแถมจะเป็นการรวมค่าเบี้ย

บัตร Starbucks + บัตร Central + ส่วนลดเช่า 4wifi

 • ใช้โค้ด AUTSBGG19 ถ้าซื้อประกัน 500 แถม e-coupon starbucks 100
 • ใช้โค้ด AUTSBGG19 ถ้าซื้อประกัน 900 แถม e-coupon starbucks 200
 • ใช้โค้ด AUTCTGG19 ถ้าซื้อประกัน 500 แถม gift voucher Central  100
 • ใช้โค้ด AUTCTGG19 ถ้าซื้อประกัน 900 แถม gift voucher Central  200
 • ซื้อครบ 2,200 บาท แถม TRUE Travel SIM สำหรับเอเชีย มูลค่า 399
 • ถ้าเดินทางไปญี่ปุ่น รับเพิ่มโค้ดเช่า wifi 4wifi 100 บาทต่อวัน ต่อกรมธรรม์

ไปดูด้วยตัวเองที่ https://www.cigna.co.th/travelpromotion/ggautm19


โปรโมชั่นประกันตัวไหนเจ๋งสุด? เลือกของแถมให้เลือก ประกันเจ้าไหน?

ไม่ต่างอะไรกันกับการช้อปปิ้งซื้อสินค้า เพราะโดยมากหากจะเน้นที่โปรโมชั่นก็ควรดูที่ ส่วนลดที่เป็นตัวเงิน หรือ ของแถม ที่คิดว่าจะได้มาคุ้มค่าที่สุด ซึ่งโดยมากก็แถม บัตรของขวัญ บัตรกำนัล e-coupon และมีให้เช่า Wifi ในราคาถูก แถม Simcard เพื่อใช้ในการเดินทางโดยที่เราแยกมาดังนี้

เลือกเจ้าไหนถ้าอยากได้บัตร Starbucks ไปดื่มชิลๆ เมืองนอก?

บริษัท ต้องซื้อเท่าไหร่ ของแถม
เมืองไทย 2500 Starbucks 500
8,000 King Power 1,500
TIP 1800 Starbucks 300
AXA 4000 Starbucks 600
รายปี ลด 20% + sim2fly
MSIG 1,000 starbucks 200 หรือ lotus 200
รายปี starbucks 2,000
เรียนต่อ starbucks 700
AIG 2,000 ขึ้นไป starbucks 300
เช่า wifi ลด 100 บาท
SOMPO N/A ลดค่าส่งกระเป๋าไปโรงแรม 200
CHUBB N/A N/A
CIGNA 900+ starbucks 200
900+ central 200
2,200 แถม True Travel SIM
ญี่ปุ่น Wifi 100 บาท ต่อ วัน
 • เมืองไทยประกันภัย ต้องซื้อประกัน 2,500 ขึ้นไปจะได้ Starbucks 500

 • Tipinsure ต้องซ์้อ 1,800 ได้ 300

 • AXA ซื้อ 4,000 ได้ 600

 • MSIG 1,000 ได้ starbucks 200

 • AIG ซื้อ 2,000 ได้ 300

 • CIGNA ซื้อ 900 ได้ 200

ถ้าพูดถึงความคุ้มค่าในการซื้อประกันเดินทางเพื่อได้บัตร Starbucks จะเป็นเรื่องที่ดูยากมาก เพราะแต่ละเจ้ามีการตลาดที่ไม่เหมือนกัน เรามาลองดูว่า ตัวไหนต้องซื้อเยอะถึงจะแถมเยอะ

บริษัท ขั้นต่ำ แถม %
เมืองไทย 2500 500 20%
Tipinsure 1800 300 17%
AXA 4000 600 15%
MSIG 1000 200 20%
AIG 2000 300 15%
CIGNA 900 200 22%

ยิ่ง % สูง แปลว่า ของแถมมีมูลค่าสูง

ถ้าให้แปลจากตาราง เมืองไทยแถมบัตร Starbucks เป็นมูลค่า 20% ของ ค่าเบี้ย เช่นเดียวกันกับ MSIG ส่วน CIGNA แถมเป็น 22% ของค่าเบี้ย ซึ่งสูงสุด แปลว่า ถ้าจะได้รับบัตร Starbucks จาก CIGNA จะคุ้มที่สุด รองลงมาคือ เมืองไทยประกันภัย และ MSIG

ไม่ใช่คะแนนดีในเรื่องความคุ้มครอง ก็พุ่งตัวไปซื้อเลย หารีวิวก่อน

ประกันเดินทางที่ดี แน่นอนว่า ต้องมีความคุ้มครองที่ดี สมควรแก่ราคา และ มีของแถม มีโปรโมชั่น ราคาดี แต่อย่าลืมสิ่งหนึ่งคือ การอ่านกรมธรรม์ บางเจ้ามีการแจ้งว่าคุ้มครองในเรื่องต่างๆ แต่กรมธรรม์ที่เขียนเอาไว้ให้เราอ่าน มีความคลุมเครือเป็นอย่างยิ่ง

จากความเห็นที่ 4 ใน Pantip.com บางเจ้า มีความคุ้มครองที่น้อยกว่า แต่พอถึงเวลาเกิดเหตุจริงๆ ก็จ่ายจริงตามที่อ่านเข้าใจด้วยตัวเองได้ในกรมธรรม์ แต่บางเจ้า เขียนกรมธรรม์ค่อนข้างคลุมเครือ พอถึงเวลาเกิดเรื่อง ก็ไม่ยอมจ่ายค่าชดเชย 

เหตุผลทั่วไปที่ประกันไม่จ่ายค่าชดเชยให้ตามกรมธรรม์

 1. มีอาการป่วยก่อนหน้า และไปป่วยต่อในสถานที่ที่ประกันคุ้มครอง
 2. มีอาการทางจิต
 3. เดินทางเพื่อไปรักษาต่อ
 4. มีครรภ์ และ การคลอดบุตร
 5. เหตุภัยพิบัติตามธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นก่อนการซื้อประกันเดินทาง
 6. ไปเล่นกีฬาผาดโผน
 7. กระเป๋าหายแต่ของในกระเป๋าอาจไม่ได้รับความคุ้มครอง
 8. สภาพอากาศแย่
 9. การซื้อตั๋วเครื่องบินด้วย คะแนนสะสมในบัตรเครดิต
 10. การล่าช้าของเที่ยวบินที่เกิดจาก การรักษาความปลอดภัย หรือ ที่นั่งเต็ม
 11. จองตั๋วซ้ำ
 12. ตั๋วเครื่องบินปลอม
 13. การเปลี่ยนแปลงกระทันหันของผู้ใช้บริการ
 14. อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในกรมธรรม์

กรมธรรม์แจ้งไว้ชัดเจนว่าต้องชดเชย และ คุ้มครอง แต่บริษัทประกันไม่จ่าย ใครจะช่วยเราได้?

เคยได้ยินกันมามาก กับการที่บริษัทประกันต้องนำกระเช้าผลไม้ กระเช้าของขวัญเยี่ยมผู้ประสบภัย และเมื่อมีปัญหาเราก็มักจะได้ยินเช่นนั้นเหมือนกัน ต้องจำไว้ว่า ผู้บริโภคเป็นฝ่ายถูก ถ้าบริษัทประกันมีความซื่อสัตย์ และ ผู้บริโภค ได้อ่านทำความเข้าใจ และไม่ได้ติดใจกรมธรรม์ตั้งแต่ต้น แต่หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทประกัน โดยเฉพาะเรื่องของค่าชดเชยประกันเดินทาง ควรติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือที่เรียกสั้นๆว่า คปภ.

หากได้รับความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับประกันทุกประเภท และ ประกันเดินทาง สามารถติดต่อ คปภ. ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

แผนที่

22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2515-3999 หรือ สายด่วนประกันภัย 1186
โทรสาร. 0-2515-3970 Email : info@oic.or.th

Website https://www.oic.or.th/th/home

หรือ Facebook ของ คปภ ที่ https://www.facebook.com/PROIC2012


อื่นๆเกี่ยวกับประกันเดินทาง