เปรียบเทียบประกัน 3 ที่ บริษัทไหนคุ้มสุด

ปัจจุบันคนไทยเราเริ่มมี การเดินทางไปท่องเที่ยวทำธุรกิจหรือ เรียนต่อต่างประเทศ กันมากขึ้น เนื่องจากระบบการศึกษา การท่องเที่ยว หรือ การทำธุรกิจในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งกาทำประกันการเดินทางถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นที่น่าสนใจในการเลือกประกันความเสี่ยงในการเดินทาง ที่มีความคุ้มครองต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

ประกันเดินทาง คือ แผนประกันการเดินทางที่คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยขณะเดินทางไปต่างประเทศ ที่คุ้มครองทั้งการเดินทาง ตั้งแต่ขึ้นเครื่องบิน จนถึงการอาศัยหรือการท่องเที่ยวที่ประเทศนั้น ๆ จนเดินทางกลับมาประเทศไทย ซึ่งจะคุ้มครองในส่วนของตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศนั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะมีในส่วนของการดูแล ทางด้านอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล การชดเชยค่าเสียหาย  หรือ ค่าเสียหายจากการไม่สะดวกในการเดินทาง เที่ยวบินล่าช้า การถูกยกเลิกการเดินทาง โดยมีศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินในต่างประเทศอีกด้วย

โดยเว็บไซต์ Promotions.co.th ของเราจะนำ 3 บริษัทประกันที่ผู้คนส่วนใหญ่นิยมทำกันว่าประกันบริษัทไหนคุ้มสุด

“ตารางความคุ้มครอง”

ความคุ้มครอง
วงเงินคุ้มครอง
Cigna
AIA
MSIG
การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 3,000,000 1,500,000 1,500,000
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย 2,200,000 2,000,000 2,000,000
การเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน การเคลื่อนย้ายกลับประเทศ 3,000,000 จ่ายตามจริง 2,000,000
ชดเชยค่าโทรศัพท์มือถือกรณีฉุกเฉิน 100 500
ชดเชยค่าใช้จ่ายการถูกยกเลิกการเดินทาง 20,000 200,000
ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง 40,000 35,000 30,000
ค่าเบี้ยประกัน 332 249 510

*แผนประกันระดับที่ถูกที่สุด ของแต่ละบริษัท และเป็นแผนการเปรียบเทียบที่เดินทางไปในแถบประเทศเอเชีย เป็นเวลา 5 วัน

หาก เทียบตามแผนประกันและความคุ้มครอง แล้วนั้นจะเห็นได้ว่า บริษัท Cigna ให้ราคาเบี้ยประกันที่คุ้มค่าที่สุด และแผนความคุ้มครองครอบคลุมที่มากกว่า เนื่องจากดูจากความคุ้มครองแล้วนั้น บริษัท Cigna และ MSIG นั้นมีวงเงินความคุ้มครองที่ใกล้เคียงกัน แต่หากสักเกตดูดี ๆ แล้ว MSIG มีแผนกรมธรม์ที่ครอบคลุมมากกว่า แต่ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นก็สูงกว่าเช่นเดียวกัน สำหรับบริษัทที่มีค่าเบี้ยประกันที่ถูกที่สุดคือ AIA ที่มีค่าเบี้ยประกันเพียง 249 บาทแต่วงเงินความคุ้มครองก็น้อยกว่าเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตามใครที่กำลังวางแพลนเดินทางไปต่างประเทศอยู่นั้นก็ควรสมัครประกันเดินทางติดตัวกันไว้สักคนละหนึ่งกรมธรรม์ เพื่อความคุ้มครองที่ครอบคลุมในระว่างการอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกซื้อได้ทั้งแบบรายเที่ยว และ รายปีได้เลย

READ MORE :