ads

หากสายการบินทำกระเป๋าเดินทางเสียหาย หรือสูญหาย ทำอย่างไร

ในทุก ๆ การเดินทางอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือ กระเป๋าเดินทาง ที่ให้เราเลือกใส่สัมภาระรวมไปถึงสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในการเลือกของใช้ส่วนตัวใส่กระเป๋าเดินทางของเรา เพราะการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใช้ส่วนตัวต่าง ๆ ที่หากเดินทางไปต่างประเทศเราต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมในการเดินทาง เพราะหากขาดอะไรไปบางอย่างเราอาจไม่หาซื้อได้ทัน

และหากไปต่างประเทศ เราต้องทำ การเดินทางด้วยเครื่องบิน หากทางสายการบินของเราสูญหาย หรือ เสียหาย จะทำอย่างไรดี สายการบิน จะรับผิดชอบหรือไม่ หรือ เราหาทางป้องกันได้อย่างไรบ้าง

หลายคนไม่ทราบว่าหาก กระเป๋าเดินทางสูญหาย สำหรับผู้โดยสารสายการบินนั้น ๆ ครบ 21 วัน สายการบินจะประกาศการสูญหายของกระเป๋าผู้โดยสาร ตาม Montreal Convention ที่สายการบินต้องเป็นผู้รับผิดชอบรวมถึงสิ่งของที่อยู่ภายในกระเป๋า แต่การเคลมนั้นทางสายการบินต้องทราบว่าด้านในกระเป๋ามีอะไร และ มูลค่าสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่ เพื่อตีราคาและมูลค่าเป็นเงิน

แต่ทางสายการบินอาจตีราคาหรือมูลค่าของภายในกระเป๋าเราต่ำกว่าราคาจริง เพราะทางสายการบินจะคิดว่าเป็นของที่ถูกใช้แล้ว หรือ อาจมีการให้เราแนบใบเสร็จของภายในกระเป๋าหากเป็นของใหม่  และทางสายการบิน จะไม่รับผิดชอบ หรือ ครอบคลุมในส่วนของ สิ่งของมีค่า และสิ่งที่หมดอายุได้

หลังจากการประเมินค่าความเสียหาย สายการบินมูลค่าของที่หายไป หลักฐานที่ผู้โดยสารนำมาแสดง และ ดูว่าเรามีความคุ้มครองส่วนอื่นเพิ่มหรือไม่

♦ หากสายการบินทำกระเป๋าเดินทางเสียหาย

ทางสายการบินจะมีการซ่อมแซมในส่วนของ กระเป๋าเดินทาง โดยที่ป็นศูนย์ซ่อมเฉพาะของสายการบิน หรือ ทางเจ้าของกระเป๋าเข้าไปเคลมหรือแจ้งกับทางสายการบินได้โดยตรงหากความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากสายการบิน และทางสายการบินจะทำการชดเชยในส่วนนั้น ๆ ได้โดยทางสายการบินจะมีวงเงินในชดเชยค่าเสียหายอยู่ ซึ่งเราจะไม่ทราบได้ว่าทางสายการบินจะชดเชยให้เป็นจำนวนเท่าไหร่

หรืออีกหนึ่งทางเลือกคือ การเลือกทำประกันการเดินทาง ที่จะมีความครอบคลุมรวมไปถึงในส่วนของกระเป๋าเดินทาง ทั้งกรณีสูญหาย และ ความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หากทำประกันเดินทางไว้จะเคลมได้อย่างไร

  • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมของบริษัทประกัน
  • สำเนาหนังสือเดินทาง
  • หนังสือยืนยันความสูญเสีย หรือ ความเสียหาย ที่ออกให้ผู้ขนส่ง เช่น โรงแรม สายการบิน โดยต้องระบุความสูญเสียหรือความเสียหาย

หากเกิดขึ้นจากสายการบิน และ ทางสายการบินปัดความรับผิดชอบ ให้เราไปขอจดหมายยืนยันความเสียหายจากทางสายการบินแล้วนำมาเคลมที่บริษัทประกัน

หลายคนพบเจอปัญหาเมื่อ เดินทางไปต่างประเทศแล้วกระเป๋าเดินทางสูญหาย หรือ กระเป๋าเดินทางเสียหายจากสายการบิน ดังนั้นเราก็ควรที่จะติดต่อกับทางสายการบินเพื่อให้รับผิดชอบ กับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แต่ยังไงก็ตามเราก็ควรที่จะ เลือกทำประกันเดินทาง เอาไว้เผื่อความอุ่นใจในการเดินทางของเราหากเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมา

READ MORE :