Home Insurance Travel เครื่องบินดีเลย์ ต่อเครื่องไม่ทัน ทำอย่างไรดี ?

เครื่องบินดีเลย์ ต่อเครื่องไม่ทัน ทำอย่างไรดี ?

วิธีรับมือหากต้องเจอกับเหตุการณ์เครื่องบินล่าช้า! 

สำหรับคนที่มีแพลนเเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ สิ่งที่ภาวนาว่าขออย่าให้เกิดขึ้นเลย กระเป๋าเดินทางได้รับความเสียหาย หรือทรัพย์มีค่าเกิดการสูญหาย เพราะถือเป็นรางไม่ดีทำให้การท่องเที่ยวต้องสะดุดแบบฉับพลัน และอีกหนึ่งเหตุกการณ์ที่ทำให้ใครหลายคนต่างเกิดอาการนอยกันถ้วนหน้าก็คือ เครื่องบินดีเลย์! ยิ่งถ้าไปต่อเครื่องไม่ทันด้วยแล้วล่ะก็ ยิ่งทำให้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว เกิดความเครียดสะสมขึ้นมาทันใด!

เพื่อการแก้ไขกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมืออาชีพ และลดความเสียหายที่เกิดขึ้นให้เบาลง เรามีวิธีรับมือหากต้องเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างเครื่องบินดีเลย์มาบอก ดังนี้

◊ โทรหาศูนย์บริการลูกค้าของสายการบิน

หากเกิดเหตุเครื่องบินดีเลย์ สิ่งแรกที่ควรทำคือโทรหาศูนย์บริการลูกค้าของสายการบิน เพื่อสอบถามถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น และจะทำการชดใช้ค่าเสียหายส่วนใดบ้าง ที่สำคัญอย่าลืมขอหนังสือรับรองการล่าช้าจากสายการบิน โดยในหนังสือต้องระบุเหตุผลที่ชัดเจน เพื่อจะได้นำมาเป็นหลักฐานหากต้องมีการจ่ายค่าชดเชยความเสียหาย

◊ การชดเชยที่จะได้รับจากสายการบิน 

ในกรณีที่เครื่องบินดีเลย์ สิ่งที่จะได้รับการชดเชยจากสนามบิน มีดังนี้

⇒ หากเครื่องบินดีเลย์ประมาณ 2 ชั่วโมง ทางสายการบินจะจัดอาหาร และเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสาร อีกทั้งผู้โดยสารสามารถเรียกขอเงินค่าตั๋วเครื่องบินคืนเต็มจำนวนได้เช่นกัน

⇒ หากเครื่องบินเกิดการดีเลย์ 3 ชั่วโมง สายการบินจะจักอาหาร และเครื่องดื่มให้แกผู้โดยสาร รวมถึงคืนเงินค่าตั๋วเต็มจำนวน ในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการเปลี่ยนสายการบิน ทางสายการบินเดิมจะเป็นต้องจ่ายค่าส่วนต่าง รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ถึงแม้จะเป็นสายการบินที่มีราคาถูกกว่าก็ต้องได้รับคืนเช่นกัน

⇒ หากเครื่องบินดีเลย์ 5 ชั่วโมง ทางสายการบินต้องชดเชยค่าความเสียหายเป็นเงินสด โดยต้องจ่ายเมื่อผู้โดยสารออกเดินทางต่อ เว้นแต่ว่าสาเหตุที่เครื่องบินดีเลย์มาจากสภาพอากาศ หรือเหตุการณ์คับขันระหว่างประเทศ รวมถึงการเกิดโรคระบาด

⇒ ในกรณีที่เครื่องบินดีเลย์ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงเป็นต้นไป หรือโดนยกเลิกเที่ยวบิน ทางสายการบินจะต้องปฏิบัติตาม 3 และต้องจัดหาที่พักให้แก่ผู้โดยสาร

หากเครื่องบินดีเลย์ทำให้ต่อเครื่องไม่ทัน และไม่มีเที่ยวบินสำรอง ภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่เครื่องบินเกิดการล่าช้า ผู้โดยสารสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ ไม่ว่าจะเป็น ค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงค่าตั่วเครื่องบิน ซึ่งต้องเก็บ Boarding Pass รวมถึงขอหนังสือยืนยันในกรณีที่ทำให้พลาดการต่อเที่ยวบิน ซึ่งต้องเป็นหนังสือที่ออกโดยสายการบิน เพื่อจะได้ใช้เป็นหลักฐานในการชอรับค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น

ถ้าไม่อยากให้การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศต้องสะดุด เพราะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ควรรับมือกับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ และขอความช่วยเหลือ หรือคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของสายการบิน ที่สำคัญคือการทำประกันการเดินทางเพื่อความอุ่นใจตลอดทริป โดยประกันเดินทางจะคุ้มครองในกรณีที่เครื่องบินดีเลย์ รวมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอื่นๆ อาทิ เจ็บป่วยระหว่างอยู่ต่างประเทศ กระเป๋าเดินทางชำรุด ทรัพย์สินสูญหาย โดยจะคุ้มครองในได้อย่างครอบคลุมในทุกกรณี ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งที่ TQM มีประกันการเดินทางจากบริษัทขั้นนำที่ตอบโจทย์ทุกการคุ้มครอง ทำให้เที่ยวต่างประเทศได้อย่างสบายใจ ไร้ความกังวลเข้ามากล่ำกลาย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1737 ตลอด 24 ชั่วโมง

 ♦ คลิกอ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม