สุดว้าว! ประกันการเดินทางไทยวิวัฒน์ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

ads

รูู้เงื่อนไขสักนิด ก่อนคิดจะซื้อประกันภัยการเดินทาง Thaivivat

สำหรับคนที่ชอบการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ ประกันการเดินทางเป็นสิ่งที่หลายคนอาจมองข้าม แต่คุณรู้ไหมว่า การมีประกันการเดินทางนั้นจำเป็นอย่างมาก เพราะหากเกิดการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ แม้จะท่องเที่ยวอยู่ที่ไหน เราก็ยังได้รับการคุ้มครอง และทำให้การท่องเที่ยวของเรามีความสบายใจมากขึ้น มาถึงตรงนี้ สำหรับใครที่คิดจะซื้อประกันการเดินทาง วันนี้ Promotions.co.th ขอแนะนำของบริษัทประกันภัย ไทยวิวัฒน์ ซึ่งจะมีประกันกี่แบบ คุ้มครองอะไรบ้าง และเงื่อนไขอะไรที่ควรรู้ ตามมาอ่านรายละเอียดกันได้เลยค่ะ

แบบประกันการเดินทาง ไทยวิวัฒน์

คุณสามารถเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางของไทยวิวัฒน์ ซึ่งมี 3 แบบ ดังนี้

1 ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส

2 ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศไทย

3 ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส เปิด-ปิด

จุดเด่นความคุ้มครองของประกันแต่ละแบบ

ประกันภัยการเเดินทางของไทยวิวัฒน์แต่ละแบบ จะมีจุดเด่นความคุ้มครองที่ค่อนข้างจะแตกต่างกัน ซึ่งคุณสามารถเลือกซื้อประกันการเดินทางให้ตรงตามความต้องการในการเดินทางแต่ละครั้งของคุณ มีรายละเอียด ดังนี้

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือการทำธุรกิจ

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส มีจุดเด่นที่ให้ความคุ้มครอง จ่ายค่ารักษาพยาบาล เมื่อเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทางและอยู่ที่ต่างประเทศ การเคลื่อนย้ายฉุกเฉินหรือการส่งศพกลับประเทศ การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน ความคุ้มครองการเล่นกีฬากอล์ฟ  รวมถึงคุ้มครองสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เช่น การดีเลย์ กระเป๋าเดินทาง/สัมภาระ ได้รับความเสียหายหรือสูญหาย

ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศไทย

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ทั้งคนไทยและต่างชาติ

ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศไทย มีจุดเด่นที่ให้ความคุ้มครอง จ่ายค่ารักษาพยาบาล การส่งศพกลับภูมิลำเนา และความคุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง การล่าช้าของเที่ยวบิน/กระเป๋าเดินทาง สัมภาระ การถูกจี้ปล้นบนเครื่องบิน และให้ความคุ้มครองโดยไม่จำกัดอายุผู้ทำประกันภัย

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส เปิด-ปิด

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทาง โดยเลือกซื้อประกันการเดินทางตามวันที่เดินทางจริงและอิสระในการวางแผนท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น

ประกันการเดินทางต่างประเทศ พลัส เปิด-ปิด มีจุดเด่นที่การเลือกแพ็กเกจตามจำนวนวันที่เดินทางจริง โดยให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล การเคลื่อนย้ายฉุกเฉินและการส่งศพ การช่วยเหลือทางแพทย์ฉุกเฉิน การยกเลิกการเดินทาง การลดจำนวนวันเดินทาง การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋า/สัมภาระ การล่าช้าเกี่ยวข้องกับการเดินทาง การสูญหายของหนังสือเดินทาง และเงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ต่างประเทศ

เงื่อนไขสำคัญที่ควรรู้

  • การคุ้มครองประกันภัย จะคุ้มครองตามแต่ละรูปแบบการประกันภัยการเดินทาง เช่น การเดินทางรายเที่ยว จะนับตั้งแต่วันออกเดินทางจากประเทศไทยจนถึงวันที่เดินทางถึงประเทศไทย การเดินทางรายปี สามารถกำหนดวันเริ่มคุ้มครองได้จนครบ 365 วัน หรือตามระยะเวลาที่ระบุในกรมธรรม์
  • หากการขอวีซ่าไม่ผ่าน สามารถขอเบี้ยประภัยคืนได้ โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานฑูตและแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง
  • ความคุ้มครองการจ่ายค่ารักษาพยาบาล จะคุ้มครองเฉพาะการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้น
  • การคุ้มครองสำหรับการรักษาพยาบาลที่ต่อเนื่องเมื่อถึงประเทศไทย จะคุ้มครองภายใน 7 วันหลังจากเดินทางมาถึงประเทศไทย
  • อุบัติเหตุจากการเดินทาง จะคุ้มครองเฉพาะการโดยสารด้วยเครื่องบินพาณิชย์เท่านั้น

ทุกครั้งก่อนการซื้อประกันภัยการเดินทาง ควรศึกษารายละเอียดเงื่อนไขประกันแต่ละรูปแบบให้ดี เพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเอง และไม่เป็นการซื้อประกันการเดินทางโดยเปล่าประโยชน์ สำหรับคนที่สนใจอยากจะซื้อประกันภัยของไทยวิวัฒน์หรือของ TQM สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทหรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ

Read more…