ads

วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้ยินบ่อยๆ คืออะไร ต้องใช้เอกสารใดในการยื่น

ช่วงนี้หลายคนอาจจะกำลังเก็บเงินเพื่อ เดินทางไปเที่ยวแถบยุโรป เพราะหลาย ๆ คนต่างก็อยากลองไปสัมผัสบรรยากาศที่ดี ความเจริญรุ่งเรืองรวมถึงวัฒนธรรมและความเป็นอยู่รวมถึงสถานที่เที่ยวสำคัญของประเทศในแถบยุโรปด้วย อีกทั้งยังมีความแปลกใหม่ทั้งในเรื่องของสถานที่และความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากชาวเอเชีย และความสวยงามของภูมิประเทศนั้น ๆ อีกด้วย

สำหรับคนที่ต้องเดินทางเดินทางไปฝั่ง ยุโรปนั้นต้องยื่นขอวีซ่า และผู้คนส่วนใหญ่ที่เดินทางไปยังต่างประเทศแถบยุโรปนั้นก็จะนิยมทำเป็นว่า เชงเก้น (Shengen Visa) ที่เป็นวีซ่าสำหรับกลุ่มประเทศในแถบยุโรป ที่ให้เราสามารถเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนได้โดย ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าทีละประเทศ หรือ ขอทุก ๆ ประเทศที่ไป สามารถเดินทางได้ระหว่าง 26 ประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่าเชงเก้นนี้ขึ้นมา และจะไม่ด่านตรวจให้วุ่นวาย จึงเป็นวีซ่าเชงเก้นที่เหมาะกับคนที่แพลนเดินทางไม่เกิน 90 วันและ สามารถขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน

ประเทศที่อยู่ใน Schengen Agreement ทั้ง 26 ประเทศ

ออสเตรเลีย, เบลเยี่ยม, สาธารณรัฐเชก, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, อิตาลี ลัตเวีย, ลิธัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, เนเธอร์แลนด์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สเปน, สวีเดน, นอร์เว, ไอซ์แลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, ลิกเตนสไตน์ และสโลเวเนีย และหากเราถือวีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple ก็จะสามารถเดินทางเข้าประเทศ โครเอเทีย รวมไปถึงในแถบบอลข่าน ไม่ว่าจะเป็น Macedonia, Bosnia, Albania หรือ Serbia ได้อีกด้วย

วีซ่าเชงเก้นมีแบบไหน

1. วีซ่าประเภท A

เป็นวีซ่าที่แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดยพลเมืองจากประเทศนอกเขตเชงเก้นบางประเทศที่ต้องทำการเดินทางโดยเครื่องบินไปสู่ประเทศที่ 3 และต้องทำการแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในเขตเชงเก้น โดยเราก็จะต้องขอวีซ่าเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน

2. วีซ่าประเภท B

วีซ่าเดินทางผ่านหรือ ทรานซิท เป็นวีซ่าที่มีอายุไม่เกิน 5 วัน สำหรับผู้ที่ถือพาสอปร์ต ที่ไม่ได้เป็นวีซ่าฟรี  สำหรับประเทศปลายทาง เช่นหากเราจะเดินทางไปยังอังกฤษ แต่ต้องแวะ ยุโรป เราก็สามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้แต่ไม่เกินครั้งละ 5 วัน

3. วีซ่าประเภท C

วีซ่าพำนักระยะสั้น วีซ่าประเภทนี้จะออกให้กับการเดินทาง 1-2 ครั้ง หรือหลายครั้งโดยที่จะมีระยะเวลาอนุณาตให้อาศัยอยู่แตกต่างกันออกไป วีซ่าประเภทนี้เราจะไม่สามารถอยู่ในยุโรปได้เกิน 90 วันภายในระยะเวลารวมทั้งหมด 6 เดือน

4. วีซ่าประเภท D

วีซ่าเข้าได้แค่ประเทศที่ขอ วีซ่าประเภทนี้จะให้คุณเข้าได้แค่ประเทศที่คุณขอไว้เพียงเท่านั้น เช่นการของที่สถานทูตประเทศใดก็เข้าได้แต่ประเทศนั้นไม่สามารถออกไปประเทศอื่นๆได้ จนกว่าจะทำเรื่องขอ ID พอได้ ID แล้วจึงสามารถเดินทางไปประเทศอื่นในกลุ่มเชงเก้นได้

วีซ่าเชงเก้นมีอายุเท่าไร?

 • วีซ่าเชงเก้นจะขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวที่คุณจะเดินทาง เช่นจะเดินทางไปยุโรป 30 วัน ก็จะได้วีซ่าเชงเก้น 30 วัน
 • การเลือก้ดินทางหลายประเทศนั้นให้เริ่มขอจากประเทศที่เราอาศัยอยู่นานสุด หากมีประเทศใดประเทศหนึ่งที่อาศัยอยู่นานกว่า แต่หาก เดินทางเท่าๆกันทุกประเทศให้เริ่มขอจากประเทศที่จะเข้าเป็นประเทศแรกก่อน

เอกสารในการขอวีซ่าเชงเก้น

 • แบบฟอร์มคำร้องในการยื่นขอวีซ่า
 • หนังสือเดินทาง
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว
 • ประกันเดินทาง โดยต้องระบุประเทศให้ครอบคลุม รวมถึงระยะเวลา วันบินไป-กลับ และต้องมีวงเงินประกันและค่ารักษาพยาบาลไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท หรือ 30,000 ยูโร
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ใบจองที่พัก
 • แผนการเดินทางฉบับย่อ
 • เอกสารรองรับการทำงาน
 • เอกสารรับรองทางการเงิน
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • จดหมายรับรองทางการเงินจากธนาคาร

หากใครที่กำลังจะ เดินทางไปแถบประเทศยุโรปไม่ว่าจะเดินทางไปศึกษาต่อ เดินทางไปเที่ยว หรือติดต่อธุรกิจ ประชุมงานก็อย่าลืมทำประกันเดินทาง เพราะเชงเก้นเขาบังคับทำตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ด้านบน โดยสามารถเลือกเว็บที่ตรงใจ อีกทั้งยังสามารถเช็คกับทางบริษัทไประกันได้ว่ามีประกันเจ้าห้าง ที่ทางสถานฑูลรับรองวีซ่าเชงเก้น เช่น MSIG เป็นต้น

READ MORE :