Home Insurance Travel รู้ยัง? ปัจจัยไหนบ้างที่ทำให้เบี้ยประกันเดินทางถูกลงกว่าเดิม!

รู้ยัง? ปัจจัยไหนบ้างที่ทำให้เบี้ยประกันเดินทางถูกลงกว่าเดิม!

รู้ยัง? ปัจจัยไหนบ้างที่ทำให้เบี้ยประกันเดินทางถูกลงกว่าเดิม!

รู้ทริคทำแบบไหนถึงจะได้ประกันเดินทางราคาถูก

ในช่วงเศรษฐกิจ ข้าวของเครื่องใช้ การอุปโภคบริโภคและการดำเนินชีวิต่างๆ นั้น มีค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้น ก็มีหลายคนที่หันมาเล็งเห็นถึงความสำคัญต่าง ๆ ในการใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายประจำวัน ค่าข้าวของเครื่องใช้ การเดินทาง รวมไปถึงความคุ้มครองความปลอดภัยของตัวเอง

แต่เรื่องการเดินทางท่องเที่ยวก็ถือเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมไม่น้อย ถึงแม้เศรษกิจจะย่ำแย่ขนาดไหน เพราะการพักผ่อนร่างกายนั้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่วาจะเป็นการกระตุ้นเศรษกิจในประเทศด้วยการท่องเที่ยวพักผ่อนภายในประเทศ หรือ การเลือกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ แต่การเดินทางต่างประเทศก็ต้องเตรียมตัวกันหลายอย่างไม่ว่จะเป็น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พักโรงแรม ซึ่งหากเซฟงบประมาณได้จะดีที่สุดเพราะจะได้มีเงินไปใช้ในส่วนของ ค่ากินค่าเที่ยว ค่าของฝากต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้อย่างเต็มที่

ประกันเดินทางเป็นอีกหนึ่งอย่างที่จำเป็นในการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศเป็นอย่างมาก แต่หลายคนคงมองเห็นว่า อยากทำประกันแต่ไม่อยากได้เบี้ยประกันแพง วันนี้ Promotions.co.th ก็จะพาไปดูว่าปัจจัยไหนบ้างที่ทำให้เบี้ยประกันเดินทางถูกลงกว่าเดิม

1 ระยะเวลาในการเดินทาง และ เส้นทางในการเดินทาง

เคยสังเกตกันไหมว่าค่าเบี้ยประกันเดินทางในแถบประเทศเอเชียจะมีราคาที่ถูกกว่า ประกันเดินทางในแถบประเทศยุโรป และ อเมริกา เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงกว่านั่นเอง อีกทั้งในบางครั้งบริษัทประกันอาจมีการระบุประเทศเสี่ยงที่ไม่รับความคุ้มครองด้วยเช่นเดียวกัน อาทิ คิวบา หรือ ประเทศเกาหลีเหนือ อีกทั้งระยะเวลาในการเดินทางก็เป็นอีกปัจจัยที่ค่าเบี้ยประกันจะถูกหรือแพง หากเดินทางในระยะเวลาที่นานขึ้นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเบี้ยประกันก็จะสูงขึ้น ดังนั้นนอกจากเปรียบเทียบค่าเบี้ยประกันจากบริษัทประกันแล้วนั้น หากรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนที่เดินทางบ่อยหรือเดินทางครั้งละนานๆ ก็ควรเลือกทำประกันแบบรายปีไปเลยรับรองว่าคุ้มค่าและราคาถูกกว่ารายเที่ยวแน่นอน

2 สุขภาพและอายุ

ช่วงอายุก็เป็นส่วนสำคัญในเรื่องของการทำประกันเดินทาง เพราะหากอยู่ในช่วงอายุที่เป็นวัยรุ่น หรือ วัยทำงาน ส่วนมากจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเจ็บป่วยได้ยาก นอกจากคนที่มโรคประจำตัวมาอยู่แล้ว ที่อาจมีสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรง และมีการเจ็บป่วยเรื้อรัง บุคคลที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกว่าจึงมีความเสี่ยงต่ำในเรื่องของปัญหาการเจ็บป่วยในต่างประเทศ แต่หากเป็นในผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเมื่อเปรียบเทียบราคา ค่าเบี้ยประกันทั้งรายเที่ยวและรายปีของผู้สูงอายุมักจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่า และหากจำเป็นต้องเคลประกันในส่วนเรื่องของสุขภาพนั้นก็จะไม่ถูกยกเว้นในส่วนของปัญหาสุขภาพ ตามเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์

3 เงื่อนไขและความคุ้มครอง

เคยสังเกตหรือไม่ว่ายิ่งทุนประกันสูงค่าเบี้ยประกันยิ่งสูงตามขึ้นไปด้วย แต่สิ่งที่ควรประกอบการพิจารณาก่อนเลือกซื้อประกันเดินทางคือ เช็คอัตราความเสี่ยงของประเทศที่จะเดินทางว่ามีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหน รวมถึงทริปและการเดินทางว่ามีกิจกรรมเสี่ยงอันตรายหรือไม่ รวมถึงค่าครองชีพและค่าเงิน ที่เราสามารถประเมินในส่วนของค่ารักษาพยาบาลได้ โดยส่วนมากหากเกิดการเจ็บป่วยในต่างประเทศนั้นเราต้องสำรองเงินออกไปก่อนแล้วจึงนำใบเสร็จและใบรับรองแพทย์มายื่นเรื่องการเคลมทีหลัง หากประเทศทึคุณเดินทางนั้นค่าเงินและค่าครองชีพสูงอาจส่งผลให้เงินค่ารักษาพยาบาลที่คุณเลือกจากการทำประกันเดินทางไม่เพียงพอก็เป็นได้ ดังนั้นควรเช็คประเทศที่จะเดินทาง แต่หากคุณไม่ใช่บุคคลที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการเจ็บป่วยในต่างประเทศได้ง่ายๆ ก็เลือกให้ความคุ้มครองอื่นๆที่สำคัญกว่า อาทิ เลือกหมวดความคุ้มครองที่รู้สึกจำเป็นมากที่สุด นั่นเอง

อย่างไรก็ตามการเลือกประกันเดินทางให้ถูกและตรงตามความต้องการนั้นควรเลือกเปรียบเทียบประกันเดินทางให้ดี ละตรงตามความต้องการมากที่สุดอีกทั้ง หรือหากยังลังเลว่าควร เลือกประกันเดินทางรายเที่ยวหรือรายปีแบบไหนดีกว่ากัน ก็เลือกตามที่ต้องการและความเหมาะสมของการเดินทางได้เลยนะคะ

 READ MORE : 

Exit mobile version