ads

รวมคำถามประกันเดินทางที่พบบ่อย จากบริษัทประกัน

ประกันเดินทาง คือ การทำประกันที่จะคุ้มครองให้เราหาก เดินทางไปท่องเที่ยว หรือ ต้องเดินทางไปต่างประเทศ โดยประกันเดินทางมีให้เราเลือก หลัก ๆ คือ ประกันเดินทางแบบรายเที่ยว และ ประกันเดินทางแบบรายปี ที่เราสามารถเลือกแผนประกันได้ตามที่ต้องการและตรงตามการเดินทางเช่น เดินทางบ่อยหรือไม่ ระยะเวลาในการเดินทางของการอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศ โดยเราสามารถเลือกแผนประกันที่มีความคุ้มครองและค่าเบี้ยได้ตามที่เราต้องการ

แต่หลายคนที่กำลังมองหาประกันเดินทางแต่ยังมีข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับประกันเดินทาง วันนี้ Promotions.co.th ก็ได้มี การรวบรวมคำถามเกี่ยวกับประกันเดินทาง มาให้คนที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำประกันเดินทางได้รู้กัน

ประกันเดินทางใครสามารถซื้อได้บ้าง
  • ประกันเดินทาง ผู้ที่สามารถซื้อได้คือ คนที่มีความต้องการในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยว สัมมนา ติดต่อธุรกิจ หรือ การไปเรียนต่อต่างประเทศ แต่ต้องมถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และสามารถเลือกซื้อได้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม
ระยะเวลาในการซื้อประกัน ควรซื้อเท่าไหร่?
  • ระยะเวลาในการเลือกซื้อประกันจะขึ้นอยู่กับผู้เอาประกันว่าต้องการเลือกทำประกันแบบใด และจำนวนวันในการเดินทางไปว่าเท่าไหร่ หากทำรายเที่ยวความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่เลือกเดินทาง และหากเป็นรายปีบริษัทประกันส่วนใหญ่จะรับคุ้มครองอยู่ทีไม่เกิน 120 วัน โดยบินกี่ประเทศ กี่ครั้งก็ได้สำหรับรายปี
ระยะเวลาการเริ่มต้น และ สิ้นสุดความคุ้มครอง
  • การเริ่มต้นความคุ้มครองจะเริ่มต้นก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย เป็นเวลาล่วงหน้า 2 ชั่วโมง และ การเดินทาง ต่อเนื่องจนถึงช่วงที่อยู่ในต่างประเทศ จนถึงการเดินทางกลับประเทศไทย อีก 2 ชั่วโมง  หรือ วันรับประกันภัยสิ้นสุด เช่นการซื้อประกันภัยไม่ตรงตามวันที่กำหนด
อายุของผู้เลือกซื้อประกันภัยคือเท่าไหร่?
  • การเลือกซื้อประกันภัยจะมีการกำหนดอายุ โดยแบ่งออกเป็น

รายเที่ยว คุ้มครองตั้งแต่อายุ 1 – 80 ปีบริบูรณ์, รายปี คุ้มครองอายุตั้งแต่ 15 – 65 ปีบริบูรณ์

หากไม่สะดวกเดินทางแล้วสามารถเลื่อนวันเดิน ทางได้ไหม
  • การเลื่อนวันเดินทางได้ แต่ต้องทำการแจ้งให้บริษัทประกัน ทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มวันคุ้มครองที่ระบุในกรมธรรม์
มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ ปอด ความดัน เนื้องอกร้ายแรง สามารถซื้อประกันเดินทางได้ไหม
  • สามารถทำได้ แต่จะไม่คุ้มครอง เพราะอยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์
หากยกเลิกกรมธรรม์ จะได้รับเงินคืนไหม
  • รายเที่ยว สามารถยดเลิกได้และรับเงินคืนได้ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน เพียงกรณีเดียวเท่านั้น โดยที่การยกเลิกต้องมีหลักฐานยืนยันจากสถานทูต และแจ้งบริษัทประกันภัยให้ทราบก่อนเริ่มวันคุ้มครอง แต่หากเป็นกรณีอื่นๆจะไม่สามารถขอเงินคืนได้
  • รายปี ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ได้ จะต้องแจ้งให้ทางบริษัทประกันทราบล่วงหน้าเป็นตัวหนังสือ โดยการยกเลิกจะมีผลบังคับใช้ในวันที่บริษัทประกันได้รับการแจ้งจากผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันจะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลากรมธรรม์ที่ประกันภัยได้บังคับมาแล้ว
หากเจ็บป่วย หรือ ไม่สบายในต่างประเทศแล้วเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล ต้องสำรองจ่ายไหม
  • หากเป็นผู้ป่วยนอก ต้องสำรองจ่ายในทุกกรณี และ สำหรับผู้ป่วยในหากไม่ต้องการสำรองจ่ายหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจ่ายได้ให้ติดต่อบริการ Hotline ของบริษัทประกัน เพื่อขอคำปรึกษาและดำเนินเรื่องต่อไป

ทั้งหมดนี้คือ คำถามคร่าว ๆ ที่พบบ่อยในการเลือกตัดสินใจ การทำประกัน เพื่อตอบข้อสงสัยที่ต้องการรู้และได้รับข้อมูลความคุ้มครองจากบริษัทประกันที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามใครที่ต้องการเดินทางไปยังต่างประเทศและต้องการเลือกทำประกันภัยนั้นก็สามารถเข้าไปศึกษารายต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนความคุ้มครองประกันได้ตามความต้องการได้เลย

READ MORE :