ads

วิธีการเคลมประกันเดินทาง ที่ควรรู้ไว้ก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศ

ประกันเดินทาง ถือ ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากการทำประกันเดินทางจะให้ความคุ้มครองเมื่อเรา เดินทางไปยังต่างประเทศ โดยมี ผลความคุ้มครองทั้ง เครื่องบินดีเลย์ การยกเลิกเที่ยวบิน การเจ็บป่วย การเกิดอุบัติเหตุ กระเป๋าเดินทางล่าช้า หรือ เสียหาย รวมไปถึงกรณีเสียชีวิตก็ได้รับความคุ้มครอง

ประกันเดินทาง

โดบริษัทประกันภัยส่วนใหญ่นั้นจะมีผลิตภัณฑ์ประกันเดินทางที่มีให้เราได้เลือกเดินทางกัน หลายคนที่พึ่งเคยเดินทาง ครั้งแรกหรือ ซื้อประกันครั้ง แรกรวมไปถึงเคยซื้อประกันเดินทางแล้วแต่ยังไม่เคยได้เคลมต้องทำยังไงบ้าง มีวิธีเคลมที่ยุ่งยากเหมือนประกันอื่น ๆ หรือไม่ไปดู

1เมื่อเกิดเหตุในขณะที่อยู่ในสนามบิน ควรติดต่อขอเอกสารจากสายการบิน

การเคลมเรื่องไฟล์ดีเลย์ การยกเลิกเที่ยวบิน หรือ แม้แต่กระเป๋าเดินทางล่าช้านั้น เริ่มแรกต้องเป็นความรับผิดชอบของทางสายการบินก่อน หากทางสายการบินไม่รับผิดชอบ หรือ ไม่ได้อยู่ในส่วนเกี่ยวข้องที่ทางสายการบินต้องเป็นคนรับผิดชอบให้เราขอเอกสารยืนยันจากทางสายการบินมาประกอบในการยื่นเรื่องเคลมต่างๆ

2ทรัพย์สินและกระเป๋าเดินทางสูญหาย

หากกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินสูญหาย หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างอยู่ที่ ที่พักหรือ โรงแรม กรณ๊นี้เราสามารถเคลมกับประกันได้ เช่น พนักงานโรงแรมยกกระเป๋าเราแล้วเกิดรอยแตก รอยร้าว หรือ ในห้องพักถูกงัดแงะ โดยต้องพบหลักฐานการถูกงัดแงะที่ชัดเจน มีข้าวของและทรัพย์สินสูญหาย กรณีเช่นนี้ก็สามารถเคลมกับทางโรงแรมได้ก่อน แต่หากโรงแรมปัดความรับผิดชอบ เราสามารถขอเอกสารยืนยันจากทางโรงแรมว่าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น หากเป็นการถูกโจรกรรมให้เดินทางไปแจ้งความและเก็บใบแจ้งความพร้อมหลักฐานในการนำมายื่นเรื่องเคลมแก่บริษัทประกัน

3 การเจ็บป่วยต้องเก็บใบเสร็จตัวจริงทุกครั้ง

หากเกิดการเจ็บป่วยนอกจากขอใบเสร็จตัวจริงเราควรขอในส่วนของใบรับรองแพทย์ด้วย เพราะค่ายาและการรักษาในต่างประเทศจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงเป็นอย่างมากอีกทั้ง แต่การรักษาที่ประกันจะให้เบิกเคลมได้ในกรณีที่พึ่งป่วยเป็นโรค หรือ พึ่งเกิดการเจ็บป่วยนั้นๆ โดยไม่ใช่โรคประจำตัว หรือ โรคที่เป็นมาก่อนหน้านี้จะไม่ได้รับประกัน และ ไม่สามารถเคลมได้

4 อ่านรายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นของประกันให้ดี

มีหลายคนที่ไม่สามารถเคลมประกันเดินทางได้ เนื่องจากการไม่อ่านกรมธรรม์ รวมถึงไม่ศึกษาในส่วนของข้อยกเว้นและความคุ้มครองให้ดี เพราะบางครั้งเงื่อนไขของกรมธรรม์อาจมีคำพูดที่ภาษาที่ไม่ได้ระบุชัดเจน หากสงสัยในกรมธรรม์ส่วนไหนควรเลือกสอบสามบริษัทประกันก่อนออกเดินทางจะถือว่าดีที่สุด

ควร ยื่นเคลมประกันตามที่บริษัทกำหนด หรือ เมื่อถึงประเทศไทยให้ยื่นเรื่องเคลมทันที อีกวิธีคือติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ประกันไว้ก่อน เพื่อขอรับคำปรึกษาว่าในกรณีเกิดเหตุการณ์แบบที่พบเจอมาสามารถทำอย่างไรได้บ้าง การเคลมประกันการจำเหตุการณ์และระยะเวลาไว้ดีที่สุด และต้องมีหลักฐานให้ครบถ้วน เนื่องจากการเคลมประกันไม่ว่าจะประกันชนิดใดตามต้อมีหลักฐานชี้แจ้งให้แน่ชัด หากเป็นสิ่งของให้ระบุในส่วนของราคาลงไปด้วย ถึงแม้จะไม่ได้คืนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ดีกว่าต้องสูญเปล่าไปอย่างแน่นอน

READ MORE :